Pühapäevased otseülekanded
mai 2021

Pühapäev,
9.mai 2021

Vestlus otseülekandelt:

Videomeditatsioon 9.05.2021

Lille Lindmäe:

Erkki Tuomala 28.04.2021 kanalduse jätk…

“Nüüd Mina alustan päris õpetust.

See planeet kannatab mitmel viisil.  Samuti ka teie inimkonnana või üksikute inimestena kogete midagi. Enamusele on see kas haigused, mitmesugused eluraskused, valud ja kannatused, majanduslikud vaevad, töötus, vahel on vaid väikseid raskusi, kuid ütleksin, et väga suur väljakutse on elu praegusel hetkel suurimale osale inimkonnast. Samal viisil ka loodus, saastumine üldiselt on koormav planeedile endale, mingil määral loomadele, ilmastik on sageli väga suurte koormuste kogeja.

 

Kui Mina vaatan tulevikku, mil viisil inimkond end ise muudab, kas kannatused jätkuvad, kas muutusi on nähtaval? Mina avan teile, mil viisil inimkond hakkab tulevikku vastu võtma.

 

 

Praegu sellel planeedil elavad inimesed saavad tulevikuski kogeda neist vastavaid vaevusi.  See sugupõlv, mida te esindate, ei hakka nägema midagi väga valgusrikast. See ehk tundub teile kuulata raske. Kas teie tulevik edaspidigi kogeb vaevusi nendest raskustest? Ei mitte kõikide, ei tõepoolest. Kordan end, kui ütlen, et teie ja need, kes on minu kaitse all, ei hakka mingil viisil tundma meelehärmi nendest viirustest.

 

Mõningaid samu väikseid viirusi võib edaspidi asetuda ka sellele rühmale, kuid ei midagi väga rasket. See kaitse, mis on ju nüüd antud sellel üritusel, eemaldab kõige raskemad. Teie, kes te oskate ja olete õppinud puhastama oma karmasid, teie elu on tähelepanuväärselt kergem kui nende, kes edaspidigi kogevad sugupuust saadud karmalisi raskusi.

 

Õppige edaspidigi lahti päästma neid karmasid, et teiegi elu mingil viisil muutuks ja ütleksin, paljudele muutubki kergemaks, ja siis te ise avate endast neid peidus hoitud kingitusi, andeid ja oskusi. Siis üks piiratud rühm või kamp inimesi pääseb täiesti kergelt. Need, kes iial ei mõista või ei usu, mil viisil abi on saadaval, kellelt või kelledelt, saavad kogeda edaspidigi neid muutusi, mis toovad katsumusi inimkonda. Selline on siis lähitulevik.

 

 

Nüüd Mina avan veel tulevikust sellist aega, kui möödub kakssada aastat. Mitu sugupõlve on selles kahesajas aastas? Kuus – kaheksa? Mis siis muutub?

Rühm: ilmastik muutub võimsalt.

Ei veel väga võimsalt.

 

Rühm: Need sugupõlved vabanevad eelkäijate karmadest.

Ei veel.

 

Rühm: inimeste arv väheneb.

Jah.

 

Rühm: Elektri autod muutuvad sunduslikeks.

Nii.

 

Rühm: Maailm hakkab muutuma.

Ehk Mina ise räägin muutustest. Inimkonnas tuleb väga suuri jagunemisi. Inimkond mingil viisil tükeldab end erinevatesse ruumidesse. Osa inimkonda edeneb kiiresti, avab omi andeid ja oskusi ja tõuseb erinevatele tasanditele. Räägin peamiselt vaimsetest tasanditest. Osa inimkonda muutub vaimseks ja avab ühendusi Meieni või ütleksin sellistesse olemise ruumidesse, mis ei ole füüsilised. Te olete sellest üks näide.

 

Olete alguses, ja kui vaadata kaheksa sugupõlve edasi, siis teie hulgas on väga tähelepanuväärseid oskajaid, kes on päris kaugel oma vaimsel teel. Ja siis, kurb küll, see grupp, enamus inimkonnast, triivib edaspidigi täiesti erinevatesse olemise ruumidesse. Nad võivad kogeda kurjust veel võimsamalt kui nüüdsed inimesed.  Ja seda jagunemist toimub veel palju väiksemateski rühmades.

 

Minu huvi on eriti nende vastu, kes oskavad ja õpivad ja edenevad oma vaimsel teel. Kes teist oskaks öelda, kes see võiks olla, kes tunneb huvi just selle rühma vastu, kes kogeb väga raskeid asju?

 

Rühm: See on see jõud (energia), kelle nime ei kannata öelda.

 

Jah. See pahategija, kes katsetab teid, tuleb just sealt, mille nime kunagi ei tohiks öelda. Te teate, et Mina räägin mustast jõust (energiast). Sealt need viirusedki on pärit, kes ahistavad nüüd inimkonda. Kurjus hakkab olema edaspidigi nende teel veel sügavam, veel raskem. Siis inimkond justkui eraldub  kaheks, kui rääkida nendest suurematest rühmadest: vaimsele teele arenevatest ja nendest, kes allutavad end kõigele kurjale. 

 

Mõtleme hetke, mida me võime sellest arvata? Kas oleks võimalik, et see vaimsete rühm mingil viisil kasvaks tähelepanuväärselt?

 

Rühm: No jah. Peaks juhtuma imesid. Valguse ja teadvuse lisandumine.

 

Jah, kuid mis on need abinõud? Kuidas te inimesed lisaksite Valguse jõudu?

 

Rühm:  Positiivne mõtlemine ja Valguse saatmine ja ühtsuse tunnistamine kõiges, mis on. Head teod.  Inimesed peaksid toimima Looja ja Elu enda kätena ja jalgadena siin maa peal.

 

Nii. Te küll teate, mida peaks tegema. Kes neid imesid peaks tegema?

 

Rühm: Me peaks rääkima inimestele.

 

Nii. Kuid vaadake inimkonna suurust, inimeste hulka. Millisele foorumile sa läheksid rääkima? Mida te ise oskaksite teha?

 

Rühm: Internetti esitama asju, jutlustama.

Nii. Kas praegu on mingi takistus, et te seda ei tee?

 

Rühm: Veel hoitakse seda küünalt vaka all.

 

Nii. Küll see nii on. Kui see väike rühm alustas uuel aastal  2021, selles toas rääkisime, et teist igaüks avab omi andeid ja oskusi sel kevadel. Kes mäletab, mida te siis teete sügisel?

 

Rühm: Tullakse esile esitama neid andeid …

 

Ei veel. Harjutatakse  nende energiate, annete ja oskuste kasutamist. Mida siis, kui see oskus on justkui õpitud, kinnistunud? Mida siis tuleval aastal? Oli juttu, et tulete mingil viisil annete ja oskuste abil esile. Kas nii väike rühm suudab mõjutada tähelepanuväärsel viisil?

 

Rühm: Meil on internet.

Nii. Meil on internet. Jah, teil on internet. Rühm: Vabandust, kas võiks veel öelda, et minu arusaamine on niisugune, et hirmsasti nõutakse meilt midagi, kuid meie ise peaks selle esile tooma … .Ja kui loon ümber armastust ja südamest lähetaks seda maailma, kas ma ei võiks anda seda ümberkaudsetele? Mina küsin.

 

Ei, sinul pole tarvis seda küsida, sa tead seda ise. Nii. Räägime veel. Sel kevadel igaüks teist toob mingeid andeid esile, ja nüüd ju oleme kevades. Kas see ajakava on petnud?

 

Kui Mina luban teile midagi, pole ma kunagi muutnud oma lubadust. See rühm kerkib tuleval aastal esile just nii nagu te ise tahate, olete võimelised ja oskate.  See kevad pole veel lõppenud. Ja armsad sõbrad Mina aitan teist igaüht sel viisil nagu see on teist kellelegi vajalik. Need väikesed sammudki, mida rühm hakkab võtma on väga, oodatud ja vajalikud. E

 

i see rühm tule muutma väga suuri inimmasse, kuid teeb just seda tööd, mida sel tulebki teha, kui asetub tuleval aastal avalikkusesse. Ärge kunagi vähendage oma osa. Väikesedki teod saadavad korda suuri asju.

Nüüd Ma räägin sellisest asjast, mida te veel ei mõista.

Lähme tunduvalt kaugemale. Vaatan väga kaugele tulevikku. Kui on läinud kakstuhat aastat praegusest hetkest, see maapind, see planeet on saanud kogeda palju muutusi. Ka kliimas on toimunud suuri muutusi, loomariik on natuke piiratum. Samas ka taimestikus on toimunud isegi pööraseid muutusi ja samuti inimkonnas. Võin öelda, et inimkonnas, selle arvus on tekkinud väga suuri muutusi.

 

On alasid, kus üldse enam inimesi pole näha, ei asu ega suudagi elada. Inimeste hulgad on mitmel praegusel mandril väiksemad. Mitmesuguseid muutusi on inimeste teadvuses toimunud. On palju inimesi, kes on hüljanud praegused usundid, uskumused ja saavad aru, mil viisil ühendust Loojaga ja isegi Minuga saavad paljud inimesed ise luua. On palju uusi, väga kaugele edenenud vaimse tee kulgejaid, kelle mõju inimkonnale on tähelepanuväärne.

 

On uudseid oskusi, selliseid oskusi, millest nüüdsed inimesed ei mõista midagi. Energiat toodetakse täiesti teistmoodi, see on ehk üks olulisim asi. Kuid Minule on tähtsaim teie rühm, mis on hästi edasi arenenud oma vaimsel teel.

 

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…