Tartu Maakohtu 5. märtsi 2024. a määrusega tsiviilasjas nr 2-23-16631 kuulutati välja domeeni omaniku Leylines OÜ (likvideerimisel, rg-kood 14374885) pankrot.
Pankrotihalduriks nimetati Vladimir Kutšmei (aadress Ülikooli 2, 51003 Tartu, telefon 782 8110, e-post vladimir.kuchmei@tartutaitur.ee).