Pühapäevased otseülekanded
märtsis 2023

Pühapäeval,
5.märtsil 2023 kell 10

Vaata kordusena

Osalejaid: 171

Videomeditatsioon nr. 120, 05.03.2023   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala kanaldus Õpirühmas 25.02.2023:

 

„Olen jälle kohal ja tunnen suurt rahu ja eriti meeldivat rõõmu tunnet, kui see väike, täiesti väike, rühm kohtab üksteist. Kui inimkonnas on jälle väga kurbi asju justkui avanemas, ütleksin veel halvemini ja laiemalt kui te tunnete praegusel hetkel, teie sarnaseid hakatakse vajama eriti, eriti valusalt. Jätan ehk rääkimata, mida te hakkate veel isegi vaatama ja kogemagi, kuigi need kõigiti ei ulatu teie omale maale. Need on eriti, eriti rasked ka Meile siin olijatele. Need sõja õudused laienevad piirkonniti edaspidigi. See laienemine siis on saavutamas väga ebameeldivat ruumi, kui seda sõna taas kasutada.  Ja need rahvad või alad, kus elab inimesi, hakkavad kogema väga kurbi asju. Sest see energia, kes on nüüd tulnud väga raskel viisil esile, on saamas justkui tugevust laienemisele. Inimkonnas on väga raske aeg avanemas täiesti teistsugusele tasandile. Selleks  Mina rõõmustan iga üksikisiku üle, kes teeb tööd  aidates ja ohjeldades selle musta energia laienemist. Nii ehk sellelgi üritusel see rühm võiks nüüd koos vaikseks muutuda Erkki abil piirama selle energia laienemist,  Erkki jätka nüüd siit!

 

Tänan, tänan, tänan. No nii, hingame mõned korralt sügavalt … ja kui me tajume endas väga pehmet puudutust kas pea alal või südames, kätes või mistahes kehaosas, me oleme justkui lahti ajalisest ajast ja asetume nüüd mingiks Energiaks, kes võtab seisukoha selle mustast mustema laienemisest … .

 

Ja mina, sina ja iga selles ruumis olija asetub nüüd üheks ruumiks, üheks takistuseks, kaitseks inimkonnale ja kujutlege ette nüüd koos, et see mustast mustem energia on justkui avamas jälle mingit ala uueks ruumiks. Igaüks teist, armsad sõbrad, tajuge ja keskenduge  nüüd sinna ruumi, mis täiesti must ja väga tülgastavalt avamas end laiendades oma energiat. Asetume nüüd selle musta ruumi ümber väga kirka energiaga ja ümbritseme selle ruumi selle kirkusega. Kasutame oma oskust asetuda justkui musta energia ümber ja tajume, kuidas meie energia, meie kirkus justkui ümbritseb seda mustemat laiku, ruumi … .

 

 Kui me oleme nüüd üks ja sama Elu Endaga, me saame väga võimsalt Tedagi kaasa sellesse töösse. Tema Ise asetub väga meeldivalt ka selle mustema laigu, punkti, ruumi ümber.

 

Ja nüüd, Mina, Suur Energia, käsin ja kamandan, asetu oma urgu, ära enam laiene, ära ka mingil moel lisa energiat ja ära hajuta inimkonda, vaid kahane, vähene ja püsi omas väikses ruumis, sest  Mina ja see rühm on nüüd takistamas sinu avanemisi uutesse ruumidesse, ega sinu energia ega oskused tohi asetuda olema meie vastu, kes me oleme nüüd koos käskimas sind lahti võtma ja lahkuma oma urgu. Väga,  väga ebameeldiv energia ei ole mõeldud rebima inimkonda tükkideks.  Meie, kes me nüüd oleme takistamas sinu laienemist, oleme väga tugevalt asetunud sinu ümber. Nii me rõõmustame, kui saame asetuda vastu seisma sinu tugevale soovile killustada inimkonda ja raskendada ka Ise Elu, Selle soovi hoida sind korra all.

 

Nii me oleme jälle koos teinud midagi sinu ja sinu vasallide vähendamiseks, piiramiseks ja sina pead asetuma nüüd isegi oma ruumi isa, poja, ema ja õdedega (= karmadega). Oled täiesti oskamatu, suutmatu ja oled samas ka väga nõrk vastu seismiseks sellele rühmale ja Minu Energiale.

Nii, armsad sõbrad, me tegime väga, väga tähelepanuväärset tööd ja murdsime justkui tipud sellelt ilgelt mustast mustemalt energialt oma energia laiendamiseks. Tänan, tänan, tänan.

 

Kui need rühmad, keda sellelgi maal on palju, asetuvad vastaval moel tegema tööd selle musta energia piiramiseks, vaigistamiseks, vähendamiseks, te saate küll mingil viisil teha tähelepanuväärseid muutusi, sest nii Minagi hakkan pöörduma inimeste ja teiesarnaste poole ega asetu üldsegi mitte tihti ega meeleldi Ise vastu hakkama,  ütleksin kasutades nüüd esimest korda sellist väljendit, et panen vastu oma osa, kes on kuidagi ka Minus kinni. Minagi siis hakkan piirama oma viisi teha tööd, sest pole sobiv, kui Mina,  kes pean ülal ka seda musta energiat, asetuksin justkui rebima seda osadeks või vähendama ilma, et kasutaksin ka inimkonna oma energiat ja oskust selle energia taltsutamiseks.  See võib teile olla täiesti uus asi ja samas ka te ehk mõistate, miks Mina ei ole puutunud nendesse sõdimistesse? Sest nendes sõdades on see must energia aina kuidagi mingil moel lähedal, kuigi seegi tegutseb ja kasutab energiat inimeste abil. Minagi kasutan taas oma Energiat, sellist Energiat, kes on asetunud teiesarnaste inimeste abil tõkkeks selle kõige mustema energia levimisele.

 

Minulgi siis on omad piirid, kuidas Mina töötan ja need piirangud olen Mina Ise Endale andnud. Alati siis, kui inimkond saab midagi katsumuseks, oli see siis positiivne või negatiivne, seal on kumbki pool Minust esil.  Ja teil, armsad sõbrad, on valiku võimalus, kumba poolt te Minust  esile toote ja võimendate? Osa inimesi on asetunud nähtavalt selle musta energia, ütleksin vasallideks, orjadeks ja on lojaalsed sellele ega suuda enam lahku lüüa sellest energiast, vaid pigem püüab laiendada seda musta kasutamist ja samas rebib inimkonda laiali. Te olete suurepärane näide vastandlikkusest, kui olete pöördunud armastuse poolele ja soovite pigem edendada Armastuse Energiat musta energia laienemise takistamiseks.

 

Kas on see ähvardusnägemus tõeline, millest Mina alul mainisin, või kas oli see mingit viisi vaid hirmutus teile? See on nii ja naa. Nii võimalik kui samas hirmutus, et teiegi, armsad sõbrad, mõistaksite, milline oskus on nüüd esil ja väga raskelt asetunud tähtsate inimeste, ütleksin abiks rebima inimkonda laiali. Ja sama moodi need rühmad, kes on pöördunud Minu poole, saavad mõjutada, et see vastupidine Energia laiendab oma oskusi olla takistamas inimkonna laiali rebimist.

 

Kuidas te keegi ise võiksite veel edeneda selle energia, ütleksin  eraldamises? Kas see on üldse võimalik üksikul inimesel?

 

Rühma liige: Kas peaks võtma kasutusele see ühine rühmavaikimine, mis oli pikka aega, see on nüüd ununenud, igal õhtul kell pool üheksa 5-10 minutit takistuseks sellele energiale. Selle me oleme saanud  juhendiks Erkki kaudu Ise Elult, kuidas me teeme … see on kindlasti ununenud?

Rühma liige: Mina alati, igal õhtul, kui lähen magama, olen läinud sinna ruumi. Kuid ei tea, kas teen seda õigesti või valesti?

 

Rühm jätkab vestlust.

Rühma liige: Ma ei tea, kuid igaühe oma rahu ja harmoonia olukord lisab seda harmooniat, või on see väga väike mõte?

Ei ole kunagi liiga väike.

 

See rühm on nüüd kokkusurutud (15 inimest) ja te tahate edaspidigi kokku tulla. Mina soovitan, et tulete siia ruumi, siia majja. Kui te edaspidigi peate vajalikuks veel vähendada seda rühma ja koguneda mujalgi, ei üldsegi pea seda tähtsana, kuid küll võimalikuna. Siis Mina tulen justkui avama sellele rühmale midagi sellist, mida ei ole veel teile kunagi avanud, nii et Minu vaatenurk on see, et te koguneksite kokku selles rühmas järgmiselgi üritusel, sest aeg on nüüd sealmaal, et on põhjust tõsta teid igaüht täiesti uude ruumi. Ruumi, kus Mina avan teist igaühest jälle mingit uuemat Energiat, sellist Oskust, mis edendab teie tõusmist Minu abiks, Minu käeks. Teil igaühel on täiesti erilised oskused justkui oodanud, et see aeg oleks valmis.

 

Ütleksin, et sel kevadel Mina avan teile igaühele midagi erilist ja osavat oskust kasutusse. Sellepärast Mina soovin, et see rühm koguneks edaspidigi selles ruumis ja natuke laiendaks end. Ehk Minu palve on natuke, omapärane, seda sõna ei ole Ma kunagi kasutanud Endast, sest olen valinud teid käteks. See ehk räägib teile kõige olulisema. Koos on see rühm aina võimsam, kui te vähendate seda, sest Mina olen asetanud  oma Oskuse ja Salapära justkui rühmakohaselt väga võimsaks ja täiesti oskuslikuks edenema.

 

Erkki: Kiitos, kiitos, kiitos.

Järgmine kohtumine on Oodis 25.03.2023 kell 13 – 16 ruumis 7.