Pühapäeval,
5.mail 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 108

Videomeditatsioon nr. 182, 5.05.2024 Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 18.04.2024:,,Oskamise ja Õppimise Seadused asetuvad õpetama sind armas lugeja.”

 

Oskamise Seadus asetub nüüd rääkima, mida Erkki tunneb, kui tema füüsilised ruumid siirdatakse natuke kõrvale ja asemele tulevad samas muutuses täiesti uued, ütleksin füüsilised ruumid. Ehk mingil viisil temas toimub täiesti uute kehaliste ruumide avanemine. Alustan jälle neist kogemustest, millede taha te teised veel ei suuda asetuda või peaks ehk jälle ütlema, et ehk ainagi veel ei ole end siirdamas, vaid olete edasi samas füüsilises inimese ruumis justkui iseendana. Kas märkasite, kuidas Mina, Elu Ise, püsin natuke kõrval, kui Minust on avatuna oma Seadus? Mina ehk peaks kuidagi natuke oskama avada seda Muutumise Seadust ja samas ka Oskamise Seadust, et õpiksite justkui mõtlema ja natuke ka mõistma, millal olen mina Ise. Ehk Elu Ise ja millal taas kasutan eelpool nimetatud Seadusi, kui asetun õpetama teid inimesi.

 

Seadused on alati need piirid või mingid keemilised raamid, kuhu oskan asetada oma Annet ja Salapära seadma oma osavaid käskusid ja mingit piiridesse antavaid reegleid. Need käsud ja reeglid on siis aina nii väga piiritletud kui ka samas eriti määritletuinagi väga paindlikud, üldsegi mitte piiramatult, vaid pigem väga osavasti justkui antud seadused või vahel isegi käsud püsida vägagi piiratud ruumis. Kuidas siis need oskavad olla mõlemad justkui korraga, kui küsimus on Minu antud piiridest? Nii, seda te ehk ei hakka kunagi ise täiesti mõistma, vaid mingil moel natuke tajuma või õppides justkui tundma. Arutame seda natuke selgemini selle kirjutuse edenedes. Ehk asetudes lugema ja samas justkui aru saama, kuhu neid piire on osavalt osatud nihutada või edasi suudetud muuta, kuigi alguse piirid oleksid olnud vägagi piiratud.

 

Vaid õppides ja tajudes igaüks, täiesti igaüks teistki, armsad lugejad, saate alustada enda muutmist ja mingisuguste uute keemiate asetamist endasse, kui esiteks õpite ja samas ka õpetate oma füüsilised ja ka keemilised ruumid justkui vastu võtma täiesti uusi ja varem kogematuid, ütleksin muutumisi. Arutage nüüd esimesena seda täiesti uut ja väga erilist käsku või tõde natuke, et õpiksite mõistma, kellesse või millesse neid muutusi siis asetub või asetatakse, kui inimese ruumis on toimumas sellesarnane muutumine nagu Erkkis praegusel hetkel?

Õppimise ja Oskamise Seadused siis on justkui Minu alal, kui sellesarnast toimub teis inimestes. Minagi oskan siis vaid asetuda jälgima teis toimuvaid muutusi nii, et tavaliselt ei asetu Ma kellelegi väiksemalgi määral aitajaks või nõuandjaks, kui teisse asetatakse neid muutusi täiesti uutmoodi. Need kaks Seadust oskavad siis ise teha oma osava töö ja Mina vaid jälgin siis teid endid. Ehk seda, kui osavasti suudate vastu võtta neid muutumisi? Kas tunnete hirmu, ahistust või kas olete väga rahulikud ja loodate Minu andesse siirata need muutused teisse isegi väga osavalt ja eriti andekal moel? Nüüd avan natuke seda, kuidas Erkki suudab praegusel hetkel vastu võtta neid muutumisi? Kas ta on rahulik või väga, ütleksin hädine, kui need valud ja mingi jõuetuse tunne on praegugi justkui tema füüsilistes ruumidest avatuna? Nüüd Mina, Elu Ise, räägin ja samas õpetan, kuidas Erkki tunneb muutumisi just nüüd.

 

Alguses avan natuke seda, mis Erkkis on juba varem toimunud. Paljud, väga paljud, suured ja väikesed vaevad ehk valud on asetunud justkui avatuiks tema keha ruumidest. Ehk kael, õlad, abaluude alad ja isegi sõrmed, randmed ja natuke õlavarredki olid vahetevahel väga raskete valude avanedes vägagi valulised. Natuke hiljem, eriti selg ja ristluu olid väga raskelt valulikud. Ärkamisel Erkki tundis eriti suurt raskust voodist tõusmisel, kui mingi jäsegi polnud enam kuigi tahtlik avama oma osavat ruumi. Kuid aja siirdudes natuke kõrvale, tema füüsilised piirid kõikides lihastes ja liigestes kui ka mingites teisteski osades avasid küll isegi aste astmelt end avatuiks ja Erkki suutis jälle liikuda pea endistviisi. Isegi tema muudki ruumid ehk kehalised olemised avasid end hommikupoole möödudes.

 

Nii Erkki suudab praegusel hetkel toimida ja kirjutada Minu poolt talle edastatud kirjutust isegi pea endise andega. Erkki paljud valud on hommikuti väga rasked. Mis temas siis toimub või toimus? Nii, seda sinul on eriti, eriti raske ise mõista, kuigi hakkaksid vahel ise seda tundma. Siis kui inimest siirdatakse justkui kõrvale, Mina, Elu Ise, asetan tema paljud, väga paljud ja mitmesugused füüsilise keha osad ja osakesed siirduma oma ruumidest justkui mujale ja samas kui need siirdumised toimuvad, inimese valud avavad tema siirduvatest ruumidest end justkui avatuiks ja inimesele katsumuseks.

 

Nüüd sinus, armas lugeja, võib avada end ka mõni valu, nii et ehk mõistad, mis sinus just nüüd toimub ja mida sinul oleks põhjus teha, et pääseksid lahti neist valudest? Sedasama ka Erkki oskas tunda ja tajuda kui ka käsutada endast lahti. Kui sinus vahel, kes teab, toimub samasugust siirdumist ehk sind avatakse alul valudele ja nende keemilisele ja füüsilisegi eemaldamistele, sinul on siis hea võimalus eemaldada need nende vanadest ruumidest. Need valud pole üldsegi see, mida Erkki on juba varem osavalt suutnud eemaldada niiöelda karmaliste raskustena, vaid täiesti eriliste asjade ehk inimese oma füüsiliste ruumide kõrvaldamist ja uute, täiesti uudsete asemele asetamist. Mitte kuskil Erkkile varem antud kirjutuses ega juhendis ega õpetuses pole seda kunagi teile räägitud, sest mitte just palju inimesi pole seda saanud veel tunda, vaid alles nüüd tunnen vajadust sellest asjast avada natuke ja uuendada teadmisi igale Erkki osavaks õppivale lugejale. Üks siis on juba siirdumas täiesti uudseks olevuseks, kellele nüüd Mina, Looja Ise ja Elu Ise koos anname uue ruumi numbriga 8879. Vaatame koos nende numbrite avanemisest ilmuvat sõnumit.

 

Ehk Mina, Elu Ise, avan sinna peidetud, ütleksin andekuse ruumid nii, et sina armas Erkki ja teisedki lugejad saate mingit teadvusest avanenud oskust natuke laienema ja õppima. Kes siis on asetunud inimese ruumi ja samas ka oskab olla ja elada tema füüsilistes ruumides, kui inimesest on eemaldatud tema vanad juba sünnihetkel saadud ruumid ja asemele asetatakse täiesti uusi osavamaid olemise ja oskamise paiku, mis vastavad tema vanadele tihedatele füüsilistele olemistele.

 

Paljudes osavateski inimestes mitte kunagi ei avane sellist muutust, sest siis, kui see avab end inimesest esile, tema väga igavesteks mõeldud füüsilise keha keemiad siirdatakse väga rasketesse paikadesse. Ehk need oskavad siis lahkuda mingil Oskamise ja Õppimise Seadustega liitunud annetega oma väga lähedal olevatesse kohtadesse, milledest keegi kunagi ei tule teile andma isegi väiksematki teadmist, siis veel näitama, kuhu need lõppude lõpuks siirduvad. Nii Mina, Elu Ise, hoian kõiki, täiesti kõiki, neid Erkki vanu ruume osavalt isegi tema eest peidus. Jätkan rääkides, mis asetub nende lahkunute asemele.

 

Alguses Erkki tajub täiesti uut Energiat oma füüsilisteks nimetatud ruumides. Ehk tema igas endises kehaosas on asetunud elama siseelundeid pidi uudne ruum Minust, Elust Endast. Seda Energiat, mida asetan edaspidigi temasse, siirdan aste astmelt nii, et alul temasse asetub uus ja natuke vana justkui hoidma teda oma vanas inimese ruumis nagu varemgi. Seda etappi rõhutatakse numbri 7 kaudu või selle mingist ruumist. Järgnevgi number 9 on täiesti uudsest ruumist avanenud Minust siirdunud ruum.

 

Vaadakem, kuidas seegi oskab ilmutada oma olemist selle numbri ülemisest, ütleksin rõngast. Ehk selle Energia on mingit viisi igaviku ruumist siirdunud ja natuke uuel viisil avanenud ruum Minust. Mille sinna olen asetanud juba Endast Erkki ruumiks? Vastan sellele öeldes: olen igavene, olen alati olev ja edasi arenev vana mees, kuigi üldsegi ei ole enam inimeses elav, vaid elan ja oskan olla juba natuke ruumist irdunud uus, olevuseks nimetatud Looja Poja poeg. Siis vanast Erkkist pole enam päriselt kui vaid killukese kild justkui avatuna ehk see number 7 sümboliseerib tema ruumi. Ja see number 9 sümboliseerib Minu väga erilist ruumi nii, et oskan isegi asetuda natuke juba elama osaliselt Erkkina või tema uudse ruumina, kui inimest ei ole isegi väga osaval moel avatuna, vaid asemele olen asetanud väga, väga õhukese osa omast Pojast ehk Jeesus Kristusest.

 

Nüüd igal oskajaks õppival ja muidugi õppinul oleks tarvis suuta või ainagi hetketi aimata ja mingit viisi mõista, kes oskab nüüd asetuda elama ja olema justkui esil ja esil olevaks? Kas see on juba Jeesus Kristus või kuidagimoodi Tema sarnane? Nii, tavaliselt te inimesed püsite aina natuke liiga algelistena ega te oska isegi kujutleda, millal inimese pojast suudetakse avada Kristuse sarnaseid suuri ja väga osavaiks õppinuid, ütleksin Poja poegi või Tütreid? Ega Jeesuski elanud siin nüüdsel planeedil millegi muuna kui esiteks inimese pojana ja natuke hiljem ka Elu Enda Pojana. Isegi Piibel õpetab Temas neidsamu etappe kui Mina, Elu Ise. Siis igaühes, täiesti igas, inimeses on aina olnud ja aina ka on olemas samad võimalused tõsta esile need igavesteks nimetatud elamise ja olemise etapid. Esiteks Looja Poeg või Looja Tütar, seejärel Elu Enda Poeg või Tütar või aniharva isegi nende mõlema Suurte Energiate Lapski. Sellele lisaks mõnedest väga osavaiks õppinuist, nagu näiteks Jeesusestki, avati ka Meistriks nimetatud ruum. Kas oskab keegi teist lugejaist juba mõelda või mõista, millal Erkkisse võidakse siirata veel muidki ruume ja tasandeid olema ja elama temas või tema uusimas olukorras? Kas see on isegi võimalik või kas Erkki isegi soovib või suudab siirduda veel kahte, ütleksin uusimassegi ruumi olema ja elama koos?

 

Nii, ega sina, armas lugeja, ei suuda vastata sellele, vaid sellele vastab kas Erkki ise või siis Elu Ise. Praegu ehk võin avada natuke seda asja nii, et ütlen ehk või ei, kui ta ise ei tunne tahtmist selleks või õpeta endas olevaid ruume õppima. Sinul ja teistelgi lugejaiks asetunutel ehk on siis põhjus veel lugeda järgmisi kahte kirjutust sellest teemast. Nende abil või neis igale lugejaks asetunule räägin, kes siis oskab, kui Looja ja Elu Enda ruumist siirdunute olukordadesse asetatakse jälle keegi õppima ja olema See või seda, mida siis asetatakse olema esil Erkist. Kas see on edasi vanake nimega Erkki või midagi sinule hästi tuntut mõnest möödunud elust?