Pühapäevased otseülekanded
mai 2021

Pühapäev,
30.mai 2021

Vestlus otseülekandelt:

Osalejate arv: 256

Videomeditatsioon. 30.05.2021. Lille Lindmäe
Galibriella kanaldus. 24.05.2018

Sõnumid Lille Lindmäele.
Universum pakub lahendusi. Eeloleval ajal on taastootev jõud määrava tähendusega. Olukord on muutuvas olekus jätkusuutlik. Plejaadlased paluvad Lille Lindmäele teavitada, et see kivi määratakse energeetiliste väärtuste hulka. Suure tõenäosusega avaldatakse info Plejaadlaste toel ja kaasabil. Kivi kaasabil tervendatakse paiku, inimeste energiat kui ka põhielemente primaarse tähendusega asjade seostest, mille tasakaalu ühendav jõud on armastus.

 

Nüüd need energiad jagatakse ümber nii, et see pakub rahuldust vaatajatele, kes sisenevad ürgsesse ruumi, kui ka hingetaolistele olevushingedele, kelle pärusmaaks on olnud taevane kehtestamisõigus maapealsetes asjatoimetustes loodud energeetilises võrgus. Nad jaotuvad nüüd paikkonniti ühendvõrkudesse, mille kulud ja kirjad valgustavad ühendvõrkude kaudu teadmisi kui ka maa-aluseid asupaiku. Süstemaatiliste lahenduste käigus ettevõetud tegemiste suurus annab võimaluse taasaktiveerida tohutut võnget inimeste südamete suurustes kui ka tervenemisprotsesside taastuvenergia käivitamisel on suur osakaal.

 

Ürgornamentika tasakaalustab tulevaste teadmiste tagamaadel seostunud hetki. Tulevikuteemana üleskerkiv protsess loob primaarteadusele käsitletavaid ettekuulutusi. Selle kaasabil luuakse uude, ühiskonna välisele suhtlusele, taastootev jõuallika kasutamine antud asupaigas.

 

Sina, Lille Lindmäe, saad, võid luua uue keskkonna nendele kaasosalistele, kes vajavad Sinu jätkusuutlikku tähelepanu ja abi. Ühendregulatsiooni toel aitavad Sind need, kes määravad Sinu teekonna pikkuse, laiuse ja sügavuti asetsevate pinnakihtide ulatuse, mille raadiuses on lubatud töötada vaid üksikutel hingekoja avajatel.

 

See info tuleb, Sinuni jõudvate kanaldajate kaudu, kuid ümbritseva energia suuruses määratakse Sulle taastuvenergia käsitlejana uuemad teadmised, KUIDAS TÖÖDELDA SELLE SUURE PÜRAMIIDI ENERGIAVÄLJADES OLEVAID ENERGEETILISI LAHENDUSI TOETAVAID VÄLJAULATUSI kuni Sinu energiat tabab jätkusuutlik võnkesagedus, mis tasakaalustab Sind ennast ja teisi.

 

Seni moodustub senitundmatu võrgutaoline energiakimbuke, mis pakub uusi lahendusi maapealsele rahvale kui emakese Maa loodusrahvaste kõrg-gruppidele. Mille päritolu on avastamata olnud paarisaja tuhande eelajalooliste ehitustega seoses olnud aegsüsteemsest lahendusest ja mille kõrgkultuur on eksisteerinud olekus olnud enne Kristuse sündi.
Ollakse valvel, enne kambrite avanemist tuleks kaitsepühakute nimesid nimetada, sest see tasakaalustab nende energiat, kes pinnapealselt kambri sisemusse on tunginud, kui ka neid, kes arheoloogilisi väljakaevamisi teevad.

 

Sinu teadmised tulevad Sinu juurde ühendvälja kaudu, kui ilmutused on tõeks saanud ja pühitsus on langenud neile, kelle olemasolu kinnises ruumis olnud salajase tähendusega (põlisasukate hinged?)
Ei tohiks teada homset, kuid maailm loob olukordi, kus avasüli võetakse tänuga vastu teadmised, varjatud sõnumid. Seepärast antakse vabadus säilitada Maa põues olevaid ehteid ja varandusi, et sugupõlvest – sugupõlve edasikanduvatel teadmistel ja varal oleks jätkusuutlik toime omada, näha, kogeda ja tunnetada ülemvõimu.

 

Tinglikult on näidatud varakambrit kui teadmisi, mis lubavad inimkonnal jätkusuutlikult tegutseda, sest loodus on andnud imepärase võime taastuvenergial jaotuda Maa eri kihtide vahele kui ka võime VALITUD ENERGIATEGA see nähtavaks muuta.

Maapõues on energiavarud lämmatavas olekus varjul olnud, kuid inimene tahab seda omada. Seepärast palume sinul Lille Lindmäe avada energialaegas, mille moodustunud kiht on ülihabras. Moodusta sellest ahervaremetele kaitsekilp ja leitud varalaeka sisu saab ülemvõimu abil moodustunud energiate toel kaitstud.

 

Hoolivus, armastuskülv ja kasulik areng tagavad sellele paigale külluseilmingud ja tasakaalu.
Kivi, mille leidsid iidsest paigast, on küllus, ohverduskivi see ei ole, aga energia saadab Sind, Priitu, kaaskondlasi ja loob uusi energiaid teie hingekehade valgusele. Sümbol on iidne talisman, kaasavara, omand, mis tähendab rahuilmingutega seostuvat jõu laiendamist ja külvi. Täname! Aamen.

 

See paik asub iidsel kiviornamentikal – ülev tähendus, aga segipaisatud energia voogab läbisegi vales suunas ja see tuleb korrastada.
Tulevane ülesanne on nende segipaisatud energiate destabiliseerimine jõuallikate moodustumise abil. Kaasaaitavate energiatega tuleb see üleliigne puhastada ja aidata kaasa kaasaegse meetodi taasavastamise, leidude destabiliseeritud jõu moodustumise protsesside ühendamise, korrigeerimise ja jõustamisega seotud intensiivse jõuallika mahasurumisega seotud tegevustega, kui laadimisel kasutatava jõu pealekandmise protsessidega seoses.

 

Palume mitte keelduda sellest abiprojektist, mis on Lille Lindmäele ülendatud, kavandatud ja taasleitav avastatud jõud aitab taasleida imelisi paiku, sümmeetrilisi orientiiridega kaetud alasid, mille koosluses on hea elada ja olla neil, kes seal paikkonniti on elanud, olnud, ajalugu avastanud ja avastamas.

Energia jõuallikas vajab tõestamist. Selle olemasolu on nähtav, tõestatav ja käsitletav, kui püramiidi energiaväljades kummutatud teated ühtlustuvad kaasaja teadmistega ja ümberpööratud energiaväli asendub uue kaasaegse tarkuse variandiga, lahendusega, mis tagab maapealsed rahuilmingud ja tugipunktide kontrollimise kaudu taastuvjõu kasutamise.

 

Lille Lindmäe, Sinu osalusel palume pindmine osa puhastada, ley liinide kaaslusel aktiveerub ülemenergia neis paigus, kus praegu õhuvool tingib läbipaistvuse on erkoranžikas valgus teel alles. Käivita see ühendvõrgu osana keerlevasse sambasse ja las moodustub suur sammas.
Bosnia püramiidi ülemises servas on midagi puudu, aktiivenergia puudub. Ava see, kui anname töökorralduse tarvis õiged suunad. Praegu puhka, taastu ja lase uutel energiatel läbi enda voogata. Seda on vaja selleks, et saaksid suures projektis osaleda ja tarbida täisvõimsusel tööalaseid teadmisi.
Plejaadlased paluvad Lille Lindmäele öelda, et kivi täiendab oma energiat alatasa ja iga loodud energiakimp annab tugevuse selle paiga energiatele. Kivi valgustab ühendvõrgu jaotuses küllust neile, kelle teekond on purunenud ja lootusetu olukord annab teadmisi, kui teadusel põhinevad asjad jooksevad ummikusse.

 

Kivi puudutav energia summutab ebakõla Maa ja taeva vaheliste asjadega seoses ja ammutab jõudu neile, kelle puhas energiaväli seda soosib, annab tarkused ja loovat suhtumist imepärasesse tegevusse. Sümbol tähendab vaenu likvideerimist ja ebakõla kaotamist neile, kes vaenutsevad, on kadedad ja avasilmi ei näe tõetunnetust, mille valgus on pimestav ja ere nagu püha kloostri tuled või ilmutused, mis kannavad teadmisi tulevaste asjade salapärasest tegevusest. Täname!

 

Pühitsus laskus Su hingele. Sellel hetkel, kui puudutasid kivi, tantsisid ingelliku maailma esindajad Sinu ümber. Karglesid nagu lapsed ja jagasid teadmisi Sinuga, et saaksid neid avaldades tuua rõõmu, tervist, küllust, rahulolu ja rahutunnet inimestele kui ka loodusele, mida emake Maa pakub lootusega aidata inimkonnal mõista Maa, kui ühiskonna liikmeks olemise tähtsust ja vajadust. Kivi jõustatud energiakanal on avanenud neile, kes palves tänulikud on. Täname Lille Lindmäed ja kaaskonda tegevuste eest, mis ühendväljaga kaetud olnud ja õnnistatud. Täname!

 

Lillele, Priidule, kaaskondlastele: „Olete õnnistatud teadmistega, mida pole kõigile antud näha, tajuda“.
Vestluses osalesid Plejaadlaste esindajad koos Efremiiniga, Miikael, Raafael, Jeremia, kes paluvad uute energiate kasutamise luba rakendada ka oma probleemide korral, oma isiklikus sfääris. Sinu energiad toimivad suurepäraselt, kasuta neid headuse eesmärkidel jõuväljade suurendamise protsessides.

 

Hoidke sidet maailma eri paikadega, oleme ligidal, kui meid vajate. Täname! Aamen

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…