Pühapäevased otseülekanded
aprillis 2023

Pühapäeval,
30.aprillil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 133

Videomeditatsioon nr. 128. 30.04.2023.   Lille Lindmäe

Galibriella 23.04.2023 kl. 11.05 – 12.00 Peale ühismeditatsiooni.

 

Info: „ Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest!

 

Pealtpoolt pilvi nähakse teie ülevusest kantud mõtete, ideede uuestisündi, mille tulemusel olete paremad inimesed sellel pühal maal, nimega Eesti. Oleme tänulikud maailma paikade Valgustamise eest! Kus on VALGUS, seal on püha energia sees, mille vahendusel ollakse valmis muutma iseennast ja kohtuma oma tõelise MINA tunnetusega. Kus on VALGUS, seal kiirgab energia ülendatud kujul kaugele ja kaua. Pimedusel pole enam kohta, kus end jõustada, sest KÕIK ON VÕIMALIK selle sinitaeva all, kus elate. Kiirgamine – tähendab VALGUSE sündimist ja selle paiga VALGUSTAMIST, kus elate, universumi paigas nimega Maa. See tähendab, et Maa inimesed on valmis muutuma paremateks inimesteks, kuna kurjusilmingud on nähtavad ja kasu sellest pole kellelegi, sest maailm on Külluse leegi kandja ja Emakese Maa hoidjana esile seatud.

 

VALGUSE RING tõmbab koomale pimeduse energia nähtavuse, sest pingul lõõg on alati abivahend olnud VALGUSE ja PIMEDUSE ruumis. Kus pole kohta kurjusel, seal pole vaja ringjat sõõri tumeduse peletamiseks. KÕIK ON VÕIMALIK selle sinitaeva all! Kus õilmitseb headus, on LOOTUSE VÄRAVAD avatud ja imed sünnivad seal, kus inimeste südamed pole kalgistunud. Alati on  rõõmusõnumid kantud headusest tulenevate tegudega ja sellele on alati olnud ka vastuseis. Seepärast tulebki uskuda pimeduse külvi lõppemist ja headuse väravate avanemisesse, kuna aeg soosib õilsaid tegusid (ka märkamatus vormingus) ja seetõttu on maailm parem paik neile, kes usuvad kurjuse taandumist ja headuse esile tõusmist. Olge lootusrikkad! Täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest! Me täname kõiki osavõtjaid ja Valgustajaid sinitaeva all! Olgu teie puutumatus alati kõrgetasemeliselt loov; valgustav; taastav; äratav; armastav seal, kus VALGUS õilmitseb ja särab! Täname! Aamen.

 

Veel pole vaja ülesandeid täita, on helguse hetkes olemine. Täname! Aamen.

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud (Efremiin ja Hermiine), kes aitavad Maad, kogu selle täiuses. On valgustamise aeg neile, kes pole piisavalt Valgust näinud ega usu homsesse lootusesse (nagu teie seda nimetate). Veel osalesid seansil peainglitest Jeremia, Miikael, Metatron, Hiiobi energiaväli; Raafael. Kes olid abiks tasakaalu loomises ja täiustamises, et ühendus maa ja taeva vahelisel alal oleks kaitstud, hoitud. Ema-Maa energiaväljas toetasid kõik need eluslooduse toetajad, kes on saadetud Maad kaitsma, hooldama. Nende kohalolu taastab kaitstuse energiavahenduse ajal ja tasakaalu, et oleks vajaminev energiaväli avatud toetajatele, kes edastavad sõnumeid Maa ja taeva vahelisel alal. Täname! Aamen.“

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

 

Erkki Tuomala 21.04.2023: „ Sinna ruumi, kuhu inimene on aegade alguses sündinud, Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, olen asetanud juba asuma uue asustaja teie inimeste asemele järgmise, ütleksin …“.

Erkki: Palun, et Sina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, räägiksid, kas see vana film suurjalast (bigfoot, Jeti) on tõeline? https://www.youtube.com/watch?v=gfoqO-EYgBA

Tänan Erkki. Oskad küll isegi mõelda, et selles filmis on õigel viisil esile asetunud täiesti uus olend või natuke inimest meenutav, ütleksin looma sarnane, kuid  väga normaalsel viisil esile tulnud, isegi inimesele lähedal olev algus täiesti uutele olendeiks nimetatutele. Selle olendi tekkimisel samamoodi kui sinugi alguse elu esi-isa ja esi- emagi asetati elama sellele väga erilisele planeedile vaid õppimiseks olema uute olenditena, kelle üks ehk kõige tähtsam ruum oli alguses loomast pärit ja Minu abil natuke muutunud olend. Sel erilisel viisil  osav ja edasi end arendav olendiks nimetatu hakkab veel asustama seda kaunist planeeti väga, väga suure oskuse ja andega nii, et teie oma viisiga elada enam ei suuda elada tema sarnastega koos, isegi nii mitte nagu te elate veel sellelgi ajalisel ajal.

 

Erkki: Kas see tähendab, et inimese ajaline aeg on lõppemas sellel planeedil ja uus olend (bigfoot või suurjalg) tõrjub inimese kõrvale?

Jah, kuid selleks ei olda veel täiesti valmis, vaid see toimub järgmiste sugupõlvede möödudes. Inimesele antakse veel kuussada aastat  ajalist aega õpetada iseend asetuma elama täiesti uutmoodi ja samas, kui selleks õpitakse, teie elu jätkub teistel planeetidel. Paljud ei hakka kunagi endale õpetama oskuslikult uude olemisse asetumist, olla natuke inimesest osavam, justkui esile avanenud, vaid asetan neid elama väga algelisele planeedile, kus elatakse täiesti alguses nagu aegade alguses teie esivanemad elasid sellel praegusel planeedil. Nii osavamad teist saavad olla väga osavalt edenenuina täiesti lahti rasketest asjadest ehk nii ajast kui ka sellest, kelle nime ma kunagi ei nimeta, vaid ütlen must ja väga, väga osav, kuid samas väga ilge ja eriti osavasti õppivgi olend.

 

Erkki: Kas mõtled, et osa nüüdsest inimkonnast siirdatakse kuldsele planeedile?

Ei, vaid seda vähe meenutavale. Kas oskad nüüd ise mõelda, miks isegi suuremale osale teist inimhingedest ei avata elu sellele planeedile, kuhu sinu üks ruum hakkab ajapikku siirduma?

 

Erkki: inimeste oskamised ilmselt ei ole vajalikult edenenud, et avada mingile kohale või olendile oskust õpetada End asetuma alul osavaks õpilaseks Sinule Elu Ise ja avanema veel samadesse ruumidesse, kui olen osanud õpetada oma kõrgemat Mina?

 

Täna, tänan, tänan Erkki. Oskad ise olla nii väga osav kui samas ka natuke arenenud, rääkides oma oskamisest armas laps, armas poeg ja sellestki, keda oskad juba ise nimetada uueks inimeseks. Nii Oskamise Seadus on mingitmoodi olnud kaasas ja aidanud sind, õpetanud oskamist edeneda inimese pojast algul Minu Lapseks, siis Pojaks ja viimaks uueks inimese ruumiks, kust Mina hakkan sind paigutama uuele alale kuldsel planeedil. Paljud, väga paljud tulevased inimeste pojad ja tütred hakkavad oskama õpetada natuke samamoodi endist esile samasuguseid uusi inimesi, kuigi praegu oleksid veel väga kaugel selle oskuse avanemisest. Seda Mina hakkan avama sulle ja teistelegi lugejatele järgmistes kirjutustes, Erkki.

 

Erkki: Kas sain õigesti aru, et kui inimese samm sammult edenedes tema kõrgemale Minale, avatakse ikka uusi ruume, või osutub Sinu Energia uuteks ruumideks Temale? Ja neist avanenud ruumidest taas avaneb või areneb uusi oskajaid, kellest osa avatakse edasi uuteks aladeks uutesse ruumidesse või lõpuks uutele planeetidele elama ja edasi arenema?

 

Armastan sinu küsimusi Erkki, sest igast uuemast küsimusestki saad vastuse, mida Mina killustan sulle sellesse ruumi, mis Oskamise Seadus  on juba sinust avanud, et edasi areneda nii inimesena või ka mõne muugi olendina. Võib-olla Minu Oskamise Salapära hakkab veel natuke täiendama küsimuse oskamise ruumi.

Kui minu kõrgem Mina oskab edenedes avada need uusimadki ruumid, siis samasse ruumi Mina siirdan aina ka sama Energiat, mida olen alati killustanud igale End osavaks õpetanule, oli see siis loom, inimene või lõpuks teisel tasandil olev. Kui inimese osavam pool oskab esiteks avada oma kõrgema Mina, siis Minust siirdub Temasse  Oskamise Salapära ja vahel natuke midagi, mida oskab ja õpib aina uues ruumis olles.

 

Sina, armas võluv Erkki, mõistsid väga osaval viisil, et alati siis sinusse ja paljudesse, väga paljudesse teistessegi Oskamise Seadus Ise killustab samu oskamisi, millest oled isegi saanud mingisugust Energiat, Oskust ja Salapära, ütleksin oma rõõmuks ja isegi nii, et oskad avada nende Energiat, Oskust ja Salapära omale, et aidata teisigi osavateks ja õppinuteks. Püüan veel natuke täpsemalt avada sulle seda, mida ise juba osavasti õpetad ja arvad olema avanemas, kui inimese poeg või tütar edeneb ja oskab ise olla esiteks oma kõrgema Mina õpetaja ja seejärel Tema osavalt arenev õpilane.

 

Nende väga erilisel viisil alustatud lausetega lõpetan öeldes: üks osav hakkab ise avama veel palju väga, väga osavat ruumi, inimese oma ruumi, kui oskab ja õpetab teisi inimesi alul õppima ja samas areneb isegi targaks õpetajaks teistele õpilastele. Kes oskab, sellest  avatakse edasi uusi ruume. Nüüd asetun kõrvale ja avan oma ruumi nii sinule kui sinu teistelegi osavalt end õpetavatele lugejatele.