Pühapäevased otseülekanded
jaanuaris 2023

Pühapäeval,
29.jaanuaril 2023 kell 10

Osalejaid: 168

Videomeditatsioon nr. 115,  29.01.2023.   Lille Lindmäe

Galibriella: 22.01.2023. Peale ühismeditatsiooni kl: 10.55 – 12.20.

 

Info: „Me täname ühismeditatsioonidest osavõtu eest kõiki, kelle südamed on puhtad ja avatud universumi sõnumitele ja energiaväljadele. Mille ülev energia on teid kõiki katnud, ARMASTUSE voogudena edastatud teedel, mille kõrgeim tähendus olete te ise oma ülevuse energiates viibides. Me täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed Tema ülevuses edastatud sõnumite ja energia eest, mida Ta vahendas üleilmaliselt oma energiaväljas viibides. Jagades seda energiat ümbritsevate energiaväljadega, et oleks ilmamaal parem elada ja töötada, nõnda nagu Kõigekõrgem Looja energiaväli võimaldab ja toetab. Igaühel eri moodi, kogeda maailma valu, võlu Talle omasel moel ja eesmärgil. Meie ülesanne on toetada Maa arengut seal, kus energiad enam ei toimi või on seisma jäänud erinevatel põhjustel. Meie ülesanne on taastada, energiaväljade kaudu, Maa pinnapealseid alasid nõnda, et Maa sisemuses toimuvad muutused oleksid kooskõlas pinnapealsete muutustega. Seepärast oleme palunud ühendust ja abi, teie vahendusel, et oleksid muutused kiiremad, kui energiaväli seda teieta võimaldaks.

 

Me täname koostöö eest, mille laius ja ulatus on sõltunud inimeste vabast tahtest aidata ja teha head, kus kaos on sünnitanud kaost. Me täname ja oleme tänulikud abi eest, mida olete osutanud Maale ja selle laiuskraadidel ulatuvatele paikadele. Me täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonist osavõtu ja korraldamise eest! Me täname osavõtjaid, kelle puhas energia võimaldas läbida, energiavoogude kaudu, ajavööndit. Mis lubab esivanemate toel ja kaitsel aidata Maa inimesi ning nende asupaiku energeetiliselt puhastada, toetada, valgustada seal, kus vajalik. Me täname, sest valgustatud alade puhtus läbistab, ajakoridoride kaudu, energiabarjääri. Mille Kõigekõrgema valgustatud helk läbistab hetkega kõik need paigad, mille tähendus Maale on ülitähtis ja mille valgustatus on silmapaistev olnud ajast-aega (nagu te seda kirjeldate).

 

Mille kulgemine ajas ja ruumis on nähtamatu olnud, kuid samas nähtav olnud kõrgeima tarkuse kandjatele, sest ülim valgustatus inimese enda sees on PALVE. Mis võimaldab inimesel endal liikuda märkamatult eri dimensioonide vahel või ilmlõpmatuse teel edasi liikudes kõrgemate tarkuste poole. See on universumi toetus, kus inimene suudab end ise ülendada kõrgemale vaimsele teele ja saadud kogemuste pagasit kandes vahendab oma oskusi, universumi põhjatus kauguses ja sügavuses, iseendale ja maailmale.

 

Kus viibib ja kõneleb asjadest, mis võivad teistele arusaamatud olla või näida ja ometi on neis peidus salajased tarkused. Mille käivitab inimene ise oma teadvusvälja kasutades, aistingute kaudu, meelelise kogemuse abil tajudes maailma eriilmeliselt, nähtaval ja nähtamatul moel. Kus KÕIK ON VÕIMALIK ja samas tundub, et see on paljudele ulme, vaid hingeteaduste õpivara kasutamine ilmalikus maailmas. Mille tarkuste kaudu avanev väljavaade on kas jahmatav, ehmatav või hoopis uudse maailma nägemine imeilusas lootuses paremale elule, kus avanev vaade on maailma toetav ja avardav. See on meie lõplik arusaam maailma asjadest, kus tõe olemuseni on vaja jõuda läbi kogemuste. Kus ülim tarkus on teadvusvälja areng inimese maailma mõistmisel ja täiustamises, kus kõik on võimalik. Täname!

 

Oleme alati olnud teiega, ka seal, kus ülim tarkus on väänanud tõde inimeste maailmas. Me oleme olnud alati teiega ja teid aidanud, aga kõik pole nähtav ja see tekitab segadust inimeste maailmas, ruumis, kus viibite ja ülistate ülimat tõde. Me täname! Aamen.

 

On lootuste aeg jätkuvalt, on kogukondliku aitamise aeg seal, kus kõik on pahupidi pööratud inimlikus mõistmises ja tarkuses. Inimese lävi on kõrgem, kui Ta tahe võimaldab aidata teist inimest Tema lootusetus olukorras. Ka vaimne kasv on lootusetus olukorras võimalik tänu inimlikule headusele, sest selle kaudu näidatakse kätte ülim tarkus. Selle abil on võimalik teha ära palju nii inimlikus maailmas, kui õuduses, kus elatakse, sest INIMLIKKUS ARMASTUSES ON ALATI LOOV VÕRGUSTIK, mis aitab emotsionaalselt kui ka füüsilises maailmas leida lahendusi probleemidele.

 

Hingeline tarkus tähendab abi edasi- liikumisel seal, kus enam pole võimalik edasi liikuda inimeste maailmas, vaid tuleb edasi liikuda uudses elukorralduses, aga inimlik abi suudab aidata oma headuses igal tasandil ja seda olete teinud oma ühismeditatsioonide korraldamisel. Loonud uut energiavälja Maale; aidanud hingi, kes pole suutnud end aidata elu kestvuses, mis on igavene.

 

Olete suutnud tuua sädelust inimeste südametesse oma kohaloluga ja nii saatnud oma energiavahetuse kaudu uut energiat Maal asuvatele paikadele, kus on kaos ja ebalev suhtumine oma jõutunnetusse valgustumise teel. Kõike märkamatult ja samas märgatavalt – kõik on võimalik, usaldage oma vaistu, sest tarkused, mis aitavad igaühte ennast, aitavad kogu maailma. Vähehaaval, kuid samas nii palju luues. Olete lootus lootusetus olukorras, kõik see tarkus avaldub inimeses aegamööda, aga jätkusuutlikult. Olge armastatud, hoitud, kaitstud, oma väärtusi imetledes, leides tõe, mis teid aitab; luues olukorra, mida saab muuta nii enda, kui teiste hüvanguks. Olge need, kes omavad tarkusi iseendas ja kasutavad neid headuse ilmingutes. Me täname! Aamen.

 

Pole lootusetuid olukordi, on võimalused, mida tuleb kasutada ja arenev ühiskond aitab kaasa ilmingutele, mille tähelepanu juhib õigetesse paikadesse. Kus on võimalik muuta elukeskkonda ja selle väljundeid ilmamaa avarustes. Kõik on muutuses, kõik on võimalik, tuleb avatud südamega vaadata ja aduda; oma tasakaalu luues aidata, kus on võimalik.

 

Lootus pole kuhugi kadunud ja seda peate teadma. On uute kogemuste õppimise aeg, andestamise aeg. Sallimatusel pole piire, kuid on aeg tasakaaluks iseenda sees. Sallivus, andestus, tasakaal. Olge tolerantsed üksteisega ja armastusväärsed nendega, kes teist erinevad, samas vajavad teie abi. See on tähtis: hoida headust iseenda sees ja kanda seda üle teistele, kes seda vajavad. Tänulik olemine iga päeva eest ja pisikeste lootuskiirte eest, annavad kokku suure headuse ilmingu. Palve loob valguse, mille loob igaüks ise maailma hüvanguks ja abiks, ükskõik, kus viibitakse või elatakse. Rahuilming on tähtis kõigile ja lootus, hoidke seda sädet enda sees, sest sellest saab alguse suurem VALGUS. Me täname ja toetame teie valgussädet seal, kus puhas loov valgus välgatab ja kaitseb inimhinge suurust. Olge tänatud ja valvsad oma mõtete suuruses ja läbinähtavuses. Me täname! Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed usalduse eest, mis on meid Temani kandnud ja aidanud säilitada inimlikkust ühismeditatsioonide ajal. Kus kogukonna energia suureneb üha enam ja loob vastutustundlikkust inimeste südametes ja tegusates toimetustes. See, mis kiirgab välja on ARMASTUS inimkonna vastu ja Looja loomingulise jõuvälja suurendamine seal, kus on vajalik ja parim väljendusviis ilmalikule maailmale. Täname koostöö eest! Oleme endiselt seal, kus meid vajatakse maailma paremaks muutmise teel. On olnud pausi aeg, aga see on vajalik olnud Galibriella hingekeha täiustamiseks, et saaksid muutused tulla, kus on vajalik. Me täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine, koostöös Ema-Maa valguskandjatega. Peainglitest olid kohal Miikael, Raafael, Jeremia ja lootustandev ingel, kes pühitseb Maad ja rahvast. Juutide esiisa Aabraham, vaikiv trooniletõusja ja aitaja.

Maa-Ema palub abi (Maa-Ema esindajad, abilised on infoandjad): „Ütle Lille Lindmäele, et JORDAANIA vajab Tema palveid ja abistavat kätt. On lõikava valu aeg, aga on vaja tasakaalustada energiavälja laiuseid Jordaanias, kus ootamatu olukord kulmineerumas. Me täname! Aamen.“

 

*Info võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

Erkki Tuomala 24.01.2023: „Igale end oskajaks õppinule.“

Isa ja ema kui ka poeg ja õde ei asetu kunagi sinule armas poeg Erkki takistuseks nende kirjutuste võtmisel ega isegi nende esile avanemiselgi, vaid kõik, täiesti kõik, tulevased kirjutused asetatakse sinule nii, et Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, olen siis See või Tema, kust neid kirjutusi avan sinule. Täna avan väga tähtsa teadmise ja osava õpetuse selle nimetatud kirjutusega sinule poeg Erkki ja igale seda väga oskuslikku kirjutust lugejalegi.

 

Oskamise Seadus on täna avanud sinust väga erilise ruumi Endale ja Minule. Tema abil antakse siis sinule Minult tulevikus kõik kirjutused. Varasemadki kirjutused on olnud eriti tähtsad ja väga targasti tehtud teadmise ja mingisuguse Energia siirdamiseks teile inimestele. Kuid alates sellest kirjutusest  tulevad kirjutused on veel aste suuremast ruumist kui varasemad. Mismoodi,   sina mõtled? Nii, et teadvus suudab nüüd avaneda palju, palju laiematelegi õpetustele kui oled varem avanenud. Samamoodi ainagi osa lugejaist hakkab avama ka oma oskamisi nende kirjutuste kaudu või nende abil. Sinule antakse siis targal viisil uut ja ka vana teadmist neist viisidest ja mingitest oskustest, mida oled varem mingis osaelus kasutanud.

 

Alustan hetke pärast, nii et asetu veel natuke rohkem avatuks ja mingil viisil ka sügavamale praegusesse ruumi, mida Ise  teadlikult hakkan justkui avama igale muulegi lugejaks asetunud õpilasele. Inimesele aeg ja selle üks teinegi ruum asetatakse aina eriti osavasti igale lugejaks asetunust eemale. Ja Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, asetan samas oma oskamist igasse seda kirjutust lugevale erilisel viisil midagi uuemat ruumi, kus olen ja oskan olla ja õpetada teid igaüht. Nüüd alustan täiesti uut õpetust sinust Erkki.

 

Kui olid laps, Mina hoidsin sind oskuslikult eriti, eriti väikses ruumis oma oskusliku käena. Miks, kuigi olid veel täiesti teistsugune ehk oskamatu ja veel tõesti alustamas elu sellel erilisel planeedil? Mina teadsin ja edaspidigi teadvustan, kuhu olen sinule andnud aegade algusest alates mingid Energiad omaks oskajaks tõusmiseks ja samas olla edasigi ka vanas ruumis inimesena. Oskamise Seadus ja paljud muudki Minust esile tõusvad ruumid lubavad nüüd tõusta sinulegi mingiteks oma ruumideks, kus Ise hoian oma Poega ehk Loojat  ja ka omagi ruumiga koos samas ruumis. Neist väga erilistest ruumidest hakkan avama sulle samm sammult isegi sellist, millest ei ole varem keegi teine praegu elavatest inimestest avanud midagi, isegi mitte natuke ega isegi seda, mida õpetan nüüd sinule armas poeg Erkki. Üks ruumidest siis avab nüüd end ja sinul on vaja vaid asetada see omaks ruumiks poeg Erkki, asetudes vastu võtma seda Energiat, seda Annet ja seda Salapära, olles väike hetk väga oskuslikult vait … .

 

Inimesele seda Energiat ei ole siis veel avatud samal moel, kui olen seda avanud sinule kasutusse poeg Erkki. Igas muuski inimeses on kuidagi see sama Energia, kuid sügaval peidus. Inimestele on aegade alguses antud täiesti sama Energia kasutamiseks, kui vaid nad oskavad ise avada selle sama ruumi, mis on asetatud nüüd sinusse ilma, et isegi Mina oleksin aidanud selle avamises, vaid sina oled ise suutnud avada need väravad ja uksed, millede taha oled ise õppinud tõstma oma osavama poole ehk oma kõrgema Mina. Minu ülesandeks jäi vaid siirdamise rõõm ja samas ka Minu omad ruumid andsid sinna mingit Energiat, Annet ja Salapära, asetades Minust  sellesse uusimasse ruumi. Kas võtad sina, poeg Erkki, seda ruumi aina esile, kui Mina palun sul aidata kedagi oskamatumat, oli ta siis inimene või midagi selle sarnast?

 

Võtan ja asetan aina oma oskavama poole kasutama seda Energiat, seda Annet ja seda Salapära just nii kui Sina, Elu Ise, soovid mind kasutavat. Olen aina Sinule väga tänulik, kui annad minul asetuda omal viisil aitama oma oskavamat Energiat tegema seda tööd, mida minult vahel palud. Rõõmustan ja tänan Sind, armas Suur Energia, suur Anne ja Suur Salapära selle väga erilise ruumi eest.

 

Inimeses oskamise ruum ei siis ole täiesti osav. Kuid kui oskad asetuda avama selle teist polt ehk oskavamat ruumi ehk Teda, keda ise oskad nimetada oma kõrgemaks Minaks, sinusse avatakse aina see väga erilisel viisil esile asetuv palju suurem ja palju oskavam uus ruum. Ja sinule antakse siis täiesti teise tasandilised Energiad, Anded ja Salapärad teha Temaga koos kõik see, kuhu Minagi oskan võtta Endast Oma Energiad olema aina esil, kui sina ja oma osavam pool asetub aitama või ravima inimesi, loomi ja isegi neid, kellest hakkan sulle avama uudset teadmist. Oskamised on samas ruumis kui Mina ja sinu Loojagi, kui oskad asetuda aitama, ravima ja tegema seda, milleks Mina siis tulen sind paluma, kas aitajana või ravijana avama oma oskuslikuma poole tegema seda tööd õige Suure Oskusega, Suure Salapäraga ja Minu ja Looja Energiaga.

 

See õpetus on osaval moel eraldumas kõigest sellest, kuhu sinu oma oskamine on aegade alguses end õpetanud.

Miks, kas sellal oskamise salapära ei olnud Sinule väga õnnestunud?

Ei, vaid siis sinus oli veel isegi natuke samu soove, kui oled nüüd endast kõrvaldanud. Nende lahkudes oled mingil moel teeninud armu Minult tõusta esile ja alustada oma tööd armas poeg Erkki. Nii oskamine on edenenud täiesti uuele tasandile ja samas Mina  ja Isa oskame olla rõõmsasti tänulikud sinu eriti, eriti julgetestki ajalistest pürgimustest tulla esile õpilaseks ja aina edeneda isegi sinna ruumi, kus hoiad seda, mida sinagi oskad nimetada oma Isa lapseks ja Minugi lapseks. Ehk oled suutnud edeneda samasse ruumi kaasa ajuti tegema seda, mida olen sulle õpetanud.

 

Täna olen avanud alles väikseima Salapära, kuid edenedes selle salapära kasutajana, tulen avama mõnda teistki Salapära kasutusse Erkki, kuhu tulen tagasi natuke teises kirjutuses nende teistegi oskamiste avanedes natuke veel osavamateks ja teatavasti ka edasi laienenumaks. Kes oskab, teda Mina tulen aina edenenumal viisil ka õpetama. Nüüd siirdun jälle eemale.