Pühapäevased otseülekanded
juuni 2021

Pühapäev,
27.juuni 2021

Vestlus otseülekandelt:

Osalejate arv: 203

Videomeditatsioon 27.06.2021   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala kaudu 12.7.2018 antud info ley liinidest, püramiididest ja orbidest.

 

Mitmed tsivilisatsioonid on võtnud osa nende ehitiste, st püramiidide, arendamisel ja lõplikul püstitamisel. Alul Looja Pühim osa tuli esile ja õpetas mõned oskajad mõistma, kuidas suur ja väike suudetakse tõsta samasse olemise ruumi ehk omavahel vestlema. Kui sinna osati tõusta, Looja tekitas siis ühe eriti suure ja eriti erilise viisi tulla esile sinna ruumi, kuhu selle aja inimesed tõstsid end olles mingil viisil ajast lahti. See toimus kümneid, kümneid tuhandeid aastaid varem, aeg oli eriti osavalt nii vana kui ka natuke väiksem kui praegusel hetkel.

 

Mida Ma mõtlen, kui ütlen eriti? See tähendab, et aja esile tõusmise võlu oli vähe nõrgem ja samas ka natuke oskamatum kui just praegu seda kirjutades. Inimeste oskused poleks kunagi suutnud tõusta omal moel tegema neid ehitisi ega mingil viisil tõstma esile Loojat nagu see toimus sel ajal, vaid Looja ise otsustas tulla esile ja aidata inimesi kogema Tema esil olemise rõõmu ja armastust nende seadmete ja ehitiste abil. See on tõde, nii et too see esile ja räägi sõpradele.

 

Pole kunagi olnud kedagi välikosmosest või võõrastelt planeetidelt, vaid alati Tema on olnud see energia, see anne ja see oskus, kes on aidanud osavaid inimesi kogema Teda ja Tema nõuandeid ja erilist abi, kui neid ehitisi on tehtud ja eriti suuri kiviplaate ümber paigutatud päris kaugelt ja eriti oskuslikul viisil. Miks inimesed pole osanud mõelda, et Mina oskan ise teha kõike ja isegi sellist, kuhu teie ise ei oska end veel tõsta ja uskuda Minu esile tuleku oskust olla, olla ja olla.

 

Kuid kuidas need püramiidid oskavad veelgi midagi esile tuua? Ehk osa inimesi mõistab, et see oskuslik anne on veelgi oskuslikult esile tõstetav, niivõrd kui üks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa ja üheksa täiesti andekat ja osavat inimese ruumi kerkib esile ja palub seda energiat esile tõusta.  Minu oskuste saladus on siis veelgi oskuslikult esile tõstetav ja samas Mina oskan end hoida esil, kui nõiduslik oskus tuleb teist esile.

 

Miks Mina siis tahtsin teile otse esile tulla sel viisil ja ütleksin eriti tööliste ehituste kaudu või abil?  Selleks ei olnud siis ega ka nüüd tõelist põhjust, vaid Mina ise tahtsin aidata inimestel aru saada, et Elu on alati esile toodav just siin ja nüüd, kui vaid mõned on võimelised seda oskuslikult esile tooma. Püramiidid olid vaid varjupaik, võiks ka öelda, et mingisugune seadeldis, mis seati üles tõusva energia kaitseks teile enestele, mitte Minule ega kellelegi teisele, vaid neile, kel enestel polnud oskust end kaitsta Minu suure energia eest.

 

Nad siis vajasid kaitseks kive ja suuri oskusi, et ei satuks liiga suurte energiate häirimise või mõjutuse alla. Palju tuhandeid inimesi osati nii kaitsta ja hoida lahus kahjulikest mõjudest, ilma neid häirimata. Ilma selle kaitseta Minu jõuline olemise ruum oleks häirinud väga kõvasti paljusid oskamatuid inimesi.

 

See ajaline olemine on siis edaspidigi esile tõusmas aina, kui oskuslik inimene asetub esile ja oskab tõsta endast esile need oskuste tasandid, mida eespool teile tõin.  Kunagi tulevikus Elugi võib tõusta esile nendes püramiidides, kui aeg on selleks sobiv ja inimkond oskuslik. Praegusel hetkel aeg ei taha seda olla ega Elu samuti ei tunne, et inimkond isegi oleks selleks valmis ja sobiv Teda veelgi vastu võtma.

 

Vaid väga üksikud teist, armsad inimesed, suudavad ja oskavad tõsta Teda endast esile, nii et õppige ja õpetage olema see või seda, kus oskuse saladus on valmis ja ka oskuslikult esile kerkinud Temale ja Tema Energiale. Inimkond saab nüüd ise oskusi tõsta end veel uuemal korral sinna ruumi, kuhu Mina, kes oskan olla, olla ja olla tõusen esile ja õpetan teid. Nüüd õpetan natuke ka neist Lei liinidest.

 

Lei on vaid mingisugune sümbol sõnadest: Liin, Elu, Isa. Mina rõõmustan selle sõna üle teie omas keeles (Soome keeles).

 

Kuidas neid liine osatakse hoida? Kas oskate mõelda, et Mina, kes oskan ja õpetan sind ja teisigi oskajaid, aru saama oskust  olla esile tõusev ja esil olev, et suudan sel viisil ise endast tõsta esile neid liine?  Suuda siis oskuslikult asetada natuke oskust olla esile tõusev nende liinidega või nende juures. Ei sugugi ole need liinid, vaid oskan jaotada need endast esile kaitseks ja samas pean ülal seda oskust esile tõusvana vaid teile ja teie eriti suurepärasele planeedile. Selle oskusega õpin ise olema esile tõusev ja samas oskan säilitada mingisugust kaitsekesta nii olemisele olla osavalt nii füüsilised kui ka vaimsed olendid.  Keegi ega mingi jõud, ei mingi anne ega mingi oskus suuda asetuda sellesse olemise ruumi, kust Mina oskan ise endast tuua neid liine esile teile ja sellele erilisele planeedile.

 

Paljud inimesed räägivad kogemustest, erilistest energiatest ja nägemustest nagu orbidest ja ufodest olles käinud püramiidides. Kuidas need on omavahel seotud?

 

Hästi, elus on ju veel palju sellist, mida inimkond kõigiti ei oska ja isegi ei püüa end õpetada mõistma. Orbideks öeldakse osi sellest energeetilisest ruumist, mida olen asetanud valvama palju, palju eri tasandeid ja palju erilisi energiaid. Need oskavad väljendada oma juuresolekut  juba nii, et toovad esile valguse ja varju mingisugust keemilist ruumi nendes käikudes, mille tõttu nad toovad esile oskusi teile. Miks?

 

Sest te ei saa veel aru, et aeg võib kahjustada neid käike ja põhjustada kurbi murdumisi neis kaunisti suletud aukudes kõige pühamates ruumides, kus oskan tõstatada esile oma energia. Tunnelid või koridorid on osatud sulgeda just seetõttu, et mingeid Meistriteks nimetatud energiaid pandi kaitsma käikude energeetilist ruumi. Need liiguvad ja oskavad ka vajadusel esile tulla, nii et olge selle eest tänulikud. Vaadake ja imetlusega imetlege esile kerkivat kaunidust ja oskust hõljuda esile ja olla nähtavad isegi teile, kallid sõbrad.

 

Teie oskamatus on väga haavav ja sageli hukatuslik mõnelegi pühale paigale või asjale. Seda oskust pole te veel mõistnud, vaid oskate veidi tajuda ja kogeda oma rõõmuks, kuigi sealt tahetakse hoida teid eemal.

 

Mina püüan aidata ja kaitsta ka oma õnnestumisi, nii et võin põhjustada mõnelegi ühesugust oskamise ja õppimise rõõmu ja kurbust, kui te väga suure austusega ei suuda olla eemal nendest armastuse ruumidest. Teil oleks tarvis  end kaitsta ja hoolitseda, kanda oma ruumi eest hoolt nii, et sealt tõusvad võimsad energeetilised jõud hoitakse eraldi ja oskuslikult koos. Inimeste kehad ei ole alati kaitstud. Inimeste kehad ei ole mitte sugugi  kaitstud, niivõrd kui nad on seal oskamatult kaitsetud. Olge alati valguses, kui lähete nendesse käikudesse.

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…