Pühapäevased otseülekanded
veebruaris 2023

Pühapäeval,
26.veebruaril 2023 kell 10

Osalejaid: 148

Videomeditatsioon nr. 119, 26.02.2023      Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 20.02.2023: „Isekuse ja oskamatuse ruumides asub aina väga eriline oskaja.“

 

Isekad ja täiesti erilisel viisil ka oma oskamistest rääkivad inimesed püüavad sageli avada vaid oma oskamisi nii, et saavad sellest omale mingit rõõmu. Kas siis olen isekalt teinud neid kirjutusi teile, armsad lugejad, või kas olen mingil muul soovil püüdnud vaid õpetada teid?

 

Inimese mingid oskamised on mingil viisil midagi sellist, mida oskate isegi nimetada isekuseks või ainagi innukuse mingiks ruumiks asetuda siis justkui esile teist, kui minu oskamiste mingisugused energiad kerkivad esile neist kirjutustest teile lugejatele. Kumba te siis peate minu mingi motiivina või mingit viisi esile tõusnuks, kui asetun kirjutajaks ja tahan ka avada uusi asju lugemiseks? Kas te võiksite nüüd hetke mõelda, miks üldse teen neid kirjutusi lugemiseks? Kes oskab nüüd ise mõelda ja kes taas tunneb, et jälle see osavasti püüab olla natuke edenenum kui mõni muu, kellele neid kirjutusi olen juba saatnud mitmel aastal?

 

Mina ise ei oska üldsegi tajuda, miks teen teile neid kirjutusi väga sageli ja vahel, kes teab, ehk natuke liigagi? Sest kõik ei loe isegi ühtegi kirjutust nii, et tunneks neist olevat midagi saanud ka oma rõõmuks. Oskan siis aegajalt olla ise väga kriitiline, kuigi olen samas ka oma oskuse üle eriti, eriti rõõmus. Mida sina, armas lugeja, oled üldse tajunud neist tehtud kirjutustest? Kas oskad ise rääkida sellest lugejana nii, et asetud rääkima minu kirjutustest mingi kriitikuna?

 

Isekas olen mingil viisil vaid siis, kui asetan oma oskusi esile nii, et oleksin mingil moel alistades alandunud vaid kiitma oma kirjutusi. Siis mingit moodi ma ei ole püüdnud asetuda teie õpetajaks, vaid pigem osavasti olema natuke isekas ja samas tahtev olla vaid uudne sõnumitooja ja minu tahe on olla ka natuke esil uute õpetuste avajana.

 

Kumbki neist lausetest ilmselt ei ole teistki täiesti õigel viisil minu soovile sobiv, ütlesin pilt või mingi esile avanenud ruum, või peaks ehk ütlema õige viis teha neid kirjutusi teile. Keegi meist inimestest ilmselt ei suuda kunagi end kriitiliselt arvustades tajuda täiesti osaval moel oma tegusid ja tahtmist teha mingit tööd või isegi neid kirjutusi. Sest me ei oska isegi tunda seda, mida kunagi oskaksime, kui aina oleksime lahti ajast ja sellest teisestki aja ruumist, kus esile asetub see väga, väga kurikavalal viisil end esile toov oskaja, kelle nime ma kunagi ei too esile nii, et see suudaks olla esil neis minu tehtavates kirjutustes isegi aegajalt. Oskamise Seadus pole kunagi asetunud takistama mind kirjutamast teile, vaid aegajalt püüdnud mind natuke ootama uue asja või kirjutuse saatmist teile lugemiseks. Kas võiks seesama Energia, sama Anne või sama Salapära siis lubada minul õpetada isekal viisil teid, armsad lugejad?

 

Nüüd oskate isegi vaadata, kes oskab jälle asetada End esile selleski kirjutuses, kui ilmutab oskamist nii nagu eelmises lauses justkui asetus õpetama mind ja  teisigi lugejaid. Samamoodi isekal moel kasutan peaaegu samu lauseid, kuigi tunnen ajuti olevat natuke isegi neis lausetes kirjutaja ruumis. Oskamise Seadus ehk Ise Elu on siis edasigi mingil uuel viisil asetunud minuga koos  tegema sedagi kirjutust teile, kuigi ise olen aegajalt tõeline tegija ja kirjutaja selleski lauses. Oskamise ja Õpetamise kahesugused, nimetaksin neid õpetusteks, asetatakse siis edaspidigi minu tehtavatesse lausetesse, kuigi ise tunnen end oskavat juba asetuda tegema neid kirjutusi teile lugemiseks. Üldiselt võiks ehk öelda, et Elu Ise on alati igas minu tehtavas kirjutuses ikka mingil viisil esil. Miks siis olen vahel mures nende kirjutuste avamise pärast teile lugejatele?

 

Nii, ega inimese oma tahe pole kunagi täiesti valmis olema isegi Looja või Elu Enda mingisugune sulane, kes asetub aina teenima Tema tahet või mingit soovi õpetada teid, väga piiratud õpilasi isegi väga osavate kirjutustega. Sinule, kellele olen vana mees, kes on mingil moel osav tegema neid kirjutusi, on nüüd põhjust rääkida ühest uuest teadmisest endast, kui oled asetunud väga kriitilisel viisil arvustama Erkki saadetavaid kirjutusi. Oled siis ise natuke ülikriitiline või ainagi oskamatult arvustav, kui ei oska asetuda lahti sellest teisest poolest, kes asetub siis kritiseerima õpetusi. Kas oled siis ise vähe ülehinnanud oma andeid olla kriitiline ja samas osav hindama neid minu tehtavaid kirjutusi väga osaval moel?

 

Keegi ei õpeta kedagi ega midagi, kui ei ole oma Ise ja ajuti natuke Temagi, kes üldiselt asetub Õpetajaks nende kirjutuste kaudu. Oskamise Seadus siis oskab alati õpetada ja asetada natuke End siis kas suurel või väiksel viisil justkui sinna ruumi, kus oskab teha ja ka õpetada igat soovijat, kellele uute õpetuste ruum on juba natuke või isegi täiesti avatud viisil esile tõusnuna justkui avanenud ja valmis õppima. Sinule, kellele seegi kirjutus võib olla natuke oskamatult avanenuna, see osav Energia ei ole veel täiesti valmis olema Õpetaja, vaid asetub olema sinust esil kriitikuna.

 

Nende sõnadega ja mingisuguse oskamisega püüan olla natuke isegi See või Tema, kelle aeg ja see mingisugune osav, kui samas väga, väga kriitiline pool asetub siis vahel ise kuskilt esile. Kuigi oleksime isegi vägagi osavad ja isegi seda, kuhu osavaimad meist on ajuti juba suutnud End asetada ehk olema natuke ajatuses või isegi selle välises ruumis. Inimese oma ruumides on alati olnud ja ilmselt hakkab aina olema ka natuke see või seda, mida me ei võtaks endast isegi aegajalt esile, vaid hoiame selle mingit oskust tõsta end isegi ajuti häirima meie oskusi ja õppimist kas natuke või kõigiti meist lahti või väga kaugel.

 

Nendesse eriti osavasti esile tulnud lausetesse ja sõnadesse, oskan jälle avada seda Energiat, seda Annet ja seda Salapära isegi täiesti osaval viisil, nii et püsin edasigi oma osaval viisil avanenud ruumides – nii vana mehe ruumis kui ka selleski ruumis, kuhu oskavad End asetada kõik kolm Suurimat Energiat, Suurimat Annet ja Suurimat Salapära olema avatuna ja kaasas isegi iga, täiesti iga lause ja sõna avanedes minust teile lugemiseks, armsad lugejad.

 

Galibriella 19.02.2023 kl.11.20 – 11.45 peale ühismeditatsiooni.

Info: Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest!

Veel pole vaja avada teist portaali, number kahte (2). On ootuse aeg ja oleme valmis korrastama energialaenguid seal, kui see peaks vajalikuks osutuma. Ennekõike on tarvis eelmise energiavälja destabiliseerimine. Uue laengu asetamine võtab aega, sest uudne energia jaguneb mitmele poole avamaale, kui kosmose energiaväljaga seoses asetatakse uued laengud pinnalaotusele, kus pole varem nii võimsaid energiaid olnud. Käivad ettevalmistustööd. Me täname! Aamen.

 

Esimene portaal (1) on avatud ja ringlev energiaväli toetab Maa arengut, avausi, mis seostuvad Maa ühisväljaliste mõõtmetega ja paeluvad inimeste tähelepanu. Koostöös ELUSLOODUSE ilmingutega, on võimalik muuta Maa toimimist paremas suunas, et toimiks tasakaal maa ja taeva vahelises ruumis. Tänutundega usaldasime selle ülesande Lille Lindmäele ja täname koostöö eest, mis aitas portaali avada vajalikus suunas. Portaal on avanenud, kuid ülekanne ilmamaale (energiate mõttes) avaldub tasapisi, sest Lootuste värav on avatud ilmamaa inimestele vajalikus suunas.

 

Me täname ja näeme hulk seoseid Maa ja taeva vahelisel alal, mis aitavad meid, kui ka inimestel mõista (selle värava kaasabil), kui oluline on arenev ühiskond ja Maapealse elu jätkusuutlikkus. Me täname Lille Lindmäed portaali aktiveerimise eest ja pealtpoolt pilvi nähakse selle portaali, esimese portaali (1), toimimist vajalikus suunas. Oled teinud suurepärast tööd! Kuigi selle leidmine oli Sulle keeruline, tasus otsimine end ära, tubli tulemus! Täname! Oled ainulaadne oma kogemuste pagasit kandes ja ülioluline Maa tegemiste suuruses. Oleme tänulikud ja täname!

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine, koostöös Ema-Maa valgusallikate toetajaskonnaga. Peainglitest abistasid Jeremia, Raafael, Miikael, Thedore (kes aitab inimkonnal mõista rahu tähtsust Maal, kui ka lootust hoida inimeste südames ja hinges). Täname! Aamen. Täname koostöö eest!

 

Olge ootel, sest järgnev aeg on üllatusterohke nii Eestimaale, kui kogukondadele, kes seal elavad. Head uudised ja tähelepanekud katavad tänutundega inimeste südameid ja palgeid uue lootusega. Inimväärne elu on ülioluline, hoidke seda teadmist ja aidake teisi, kes on teie lähedal. Teid armastatakse tänutundega (Ukrainlased armastavad Eestlasi), sest teie lootus paremale homsele, sütitab uusi lootusi nende tulevikule. Me täname! Aamen.

 

Olge rahuarmastavad; olge tänulikud kõige selle eest, mis teil juba on olemas. Me täname! Aamen.“

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“