Pühapäevased otseülekanded
septembris 2021

Pühapäev,
26.september 2021

Video alates 28.september

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 243

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon 26.09.2021 Lille Lindmäe

Erkki Tuomala kaudu Elu enda kanaldus 25.08.2021 õpiringis Helsingis
Väga sügav hingamine avab teist igaüht. Kui Mina, kes räägin nüüd selle vana mehe häälega, tema abil, laiendan end teisse igaühte väga lembel viisil, igaüks teist aistib Mind ja Minust teisse siirduvat Energia juuresolekut just nii, kui see vana mees hetk tagasi rääkis ehk siis õppides. Ja Mina, kes olen toonud end selle mehe abil siia ruumi, olen Tema või See, keda te olete juba õppinud nimetama Eluks endaks või selliseks Energiaks, Oskuseks ja Andeks, kes peab ülal kõiksust. Keegi ega miski muu Energia ei suuda samal viisil kui Mina suudan ülal pidada kõiksust.

 

Isegi mitte Tema, keda te ise nimetate Loojaks, Isaks või Jumalaks, ei saa öelda, et Tema peab ülal kõiksust. Ta küll peab ülal kõike seda, mis on füüsilist ja mingil viisil seotud füüsilises ruumis olemisega. Mina taas pean ülal nii teie Loojat või teie Jumalaks nimetatut ja ka kõike muudki. Siis sellist, mis ei ole füüsiline, ega nähtav ega ka mingil moel ole tajutav. Nii Mina taas räägin esiti vähe endast, sest mõni pole varem kuulnud.

 

Minule te kõik olete mingisugune ruum, tasand ja sopp. Ma ei pea sellest, et kõiki olevaid nimetatakse, vaid kõik on Minule, ütleksin teile veel vähe käsitamatu ruum, tasand ja sopp. Ja meelsamini mina räägin inimestest ruumina. Siis inimene on Minule vaid ruum, tasand ja sopp. Siit tuleneb omapärane viis teid esile tuua.

 

Kui te arutlete, milline Mina olen? Kunagi te ei hakka edenema selles arutelus kuigi kaugele, sest Mina olen kõik. Olen sedagi, mida te iial ei suuda näha, ega puudutada, ega ka isegi mõista. Mina olen siis kõik, täiesti kõik, mis on kunagi olnud ja mis kunagi hakkab olema. Kuna te tahate mingil viisil nimetada ka Mind, Minule kõige soovitavam nimi on see, mida Ma üldiselt kasutan, kui kohtan teid, armsad sõbrad, Elu ise. Sageli nimetatakse mind ka Kõigeks, Kõiksuse Energiaks või Ülalpidajaks, Lätteks, Üheks ja palju muidki nimesid on Mulle pandud. Minu kohta kasutatavad nimed on sageli kohmakad, nii teiegi keeles.

 

Nii, nüüd Mina palun, et sinagi siirdud sellest inimese ruumist natuke kõrgemale ehk aja väljapoole ruumi.
Kui Mina, Suur Energia, olen asetunud sellesse rühma ja keskendun rääkima, see rühma Energia justkui rebitakse avatuks. Ja nüüd Mina parandan seda rebitut nii, et see Energia moodustab ühtlase ruumi. Nüüd teist igaüks tunnete Minu Energiat.
Mina üldiselt kasutan selliseid sõnu, mõisteid ja väljendeid, mis pole teile võõrad, kuid siiski vähe rasked või vähe kohmakad teie keeles. Ehk pääseme ühismõistmisse, kui räägime üksteisele.

 

Täna Mina avan teile täiesti uusi asju, mida Ma pole varem teile õpetanud, nii see aeg edeneb kiiresti ja te, kes te olete moodustanud selle väikse rühma, sobitute ka sellesse kiirendatud aega. Saage aru, mida Mina mõtlen, kui ütlen midagi kiirendatult edenevast ajast. Aeg küll püsib tulevikuski sama kiirena või aeglasena nagu varemgi, kuid asjad kerkivad esile kiirendatul viisil. Teile kerkivad uued asjad justkui kiirendatud viisil käsitlemiseks. Ei ütle enam esile tõusvaks, vaid käsitletavaks. Küll te teate, mida see tähendab, kui midagi teile ootamatut tuleb nähtavale, esile?

 

Minule ja teile on nüüd aeg muutunud selliseks, et kui midagi uut kerkib esile kas eriliste juhtumitena, kui olete seda varem kogenud või täiesti uuel viisil tõusvana, teist igaüks peaks siis hakkama tegema midagi selle uue asja avamiseks. Enam ei aita, et need asjad tulevad teile imetlemiseks, vaid teil on mingi kohustus üritada avada seda esile kerkinud asja, juhtumit või üldse midagi, mis äratab teie huvi.

 

Arutlege nüüd omavahel, millised need uued asjad võiksid olla teie vaatenurgast, mida tõstetakse teile esile ja käsitletavaks,?
Sageli on enne see unes, ärkvel, nägemusena või mingi teatena, mis tuleb, justkui sellele vanale mehele aastakümneid tagasi. Siis juba mingi käsuna teha midagi. Kui see on teie oskuste piires olev asi, siis tehke kõik see, mida suudate teha. Kui see sündmus on teile selline, et te isegi ei tea, kus see toimub, siis tuleb rahul olla palvega. Paluge Minult, et Mina sekkuksin sellesse juhtumisse ja takistaksin selle teostumist. On olemas vähemalt kahesuguseid endeid, selliseid mis teilegi on mõeldud tegemiseks, siis füüsiliseks tegemiseks. Juba see palvetaminegi teatud viisil võiks lugeda füüsiliseks, kuid teie peate seda mitte füüsiliseks teoks.

 

Kolmas viis on kujutlusega muuta asi teiseks. Mina soovitaks teile kõikvõimaliku kasutamist, kui see nägemus või enne või mingi taju tulevasest on väga raske. Tehke kõiki neid kolme. Mina paljastan teile, kui inimene teeb neid mitte füüsilisi tegusid või mõjutab ise mingil viisil ennet või palvetab, tehke seda alati aja välises ruumis.

 

Kui te teete neid meelekujutlusi või palvetate normaalses inimese ruumis, need ei mõju mitte kuidagi. Kuid, kui te muutute vaikseks ja lähete ajatusse või selle väljapoole ruumi ehk juba igavikust väljapoole, siis Mina olen teis ja teie olete Minus ja see ühendus on võimas. Siis te justkui palvetate või teete meelepilte natuke ka Minuna ja Mina olen siis selles meelepildis ja palves mingil viisil kaasas. Nii te võite mõjutada ka tulevikku ja Mina võin öelda, et seda hetkegi, kus te elate.

 

Te kuulete hetkel seda meest, kui Mina olen võimsalt temas ja see mees on justkui asetunud kõrvale, kui Mina kasutan teda kõne vahendajana. Nii, armsad sõbrad, teist igaühes on avatavana väga Suuri Oskusi ja Andeid, kui te vaid loodate, olete töökad ja järeleandmatud ja võtate need oskused ja anded kasutusse. Seda Mina ootan teilt igaühelt. Kes rassib usinamalt, see avab need alati teistest kiiremini.