Pühapäevased otseülekanded
märtsis 2023

Pühapäeval,
26.märtsil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 117

Videomeditatsioon nr. 123
26.03.2023     Lille Lindmäe

 

Erkki Tuomala: „Mis on hing ja mis on vaim? Hingeks inimene peab nägematut poolt. Nägematud on ka kõik sellisedki ruumid meis inimestes, millest ei osata rääkida midagi. Hing ja vaim on üks ja sama energia. Hinge sõna kasutatakse siis, kui vaim asetatakse kehasse mingisse ruumi. Hing muutub vaimuks, kui inimene kogeb füüsilist surma.  Niisiis küsimus on selles, millises ruumis nad on – kas on füüsilises ruumis või seal, kuhu inimene siirdub surres? Ei ole kahte eri asja, vaid on üks, millest kasutatakse kahte eri nimelist nime sõltudes sellest, missuguses ruumis see energia kunagi on ja elab.“

 

Erkki Tuomala 18.03.2023: „Vahel olen väga ettevaatlik, kuigi tahaksin juba edeneda.“

Mõnele oskajaks õppinul toimub sageli mingeid muutusi tema oma ruumis, kui aeg ja selle mingi teinegi ruum on saadud lahkuma. Nendest muutustest olen sageli püüdnud rääkida teile lugejatele ja samas olen isegi arutlenud, millal need tõelised väga suured asjad avavad end?  Ehk kas on esiteks veel palju muudetavaid asju tarvis avada, et kõige tähelepanuväärsemad muutused  tõstaks end esile?  

 

Paljudele meist, kellele muutusi on avanenud isegi paljude aastate ajal, võib olla väga raske oodata nende tõeliselt tähtsate muutuste toimumist. Olen isegi  juba allunud ootama ja vaatama, kas on vaja püüda olla vaid väga rõõmus ja tänulik, kui pead vabastama väikseid ja korduvaid muutusi ja samas ka neid väga erilisi valusid? Kes siis on meist avanud enda, kui me ei jaksa isegi mõelda, siis veel rõõmustada neist peaaegu sarnastest asjadest, mida oleme vastu võtnud ja samas ka saanud nendest  kannatusi kogeda enne nende lahti pääsemist.

 

Mõned oskajaikski end õpetanud oskavad rõõmustada, kui on tajunud, et me inimesed mitte kunagi ei suuda ise tuua esile väikestki muutust endast, kui need Suured Energiad, Suured Anded ja Suured Salapärasid ülal hoidjad ei aitaks meid iga valu ja muugi raskuse kõrvaldamises. Me ise ei suuda kõrvaldada väikestki raskust, kui väga erilised Energiad Ise  ei oleks siis kaasas tegemas neid lahutamisi kas meie oskamatustest või isegi oma sugulaste nii-öelda karmadest. Need on nii rohked, et meile nende kogemine võib olla liiga suur ülesanne.

 

Mõelgem veel koos, milliseid oskamatusi paljud saavad nii kogeda kui ka eemaldada isegi paljude aastate jooksul? Toon nüüd oma sugulastest näiteid, et igaüks saaks ise mõelda, kas on minugi suguvõsast midagi sarnast juba tõusnud või tõusmas justkui eemaldamiseks enne, kui olen valmis tooma esile oskamised, millede taga tõuseb vahel, kes teab, neid muidki oskamiseks nimetatud andeid ja isegi neid, mida meist igaüks sooviks, et avaneks omale oskusteks ja anneteks?

 

Üks esi-isa oli raskemeelne ja tekitas nii endale kui ka lähedastele palju suuri ja väikseidki muresid oma oskamatustega. Elu oli tal nii rõõmutu kui samas ka liiga raskete katsumuste kogemine. Esiteks sündis talle kaks puudega last. Ühe jalgades oli mingi eriline nõrkus, mis muutis ta lapsest saadik pea liikumatuks. Teise käsi oli pea sama nõrk kui tema venna mõlemad jalad. Mõlemad lapsed ei suutnud iseseisvalt elatada end ega peretki, vaid nende isa ja ema pidid hoolitsema mõlema lapse perede eest surmani. See tragöödiaks nimetatud saatus oli osaliselt saadud suguvõsa varasematelt esivanematelt ja  lõpp oli oskamatuste jätkumine, sest pere ise oli oskamatuste tõttu lisanud oma karmalist raskust, olles väga range oma nõudmistega oma laste ja lastegi  laste vastu. Eelkõige pere isa oli väga karm ja nõudis lapsi ja  lapselapsigi tegema sellist tööd, mida need ei suutnud teha ja panustada tööga perede aitamiseks.

 

Kust see murettekitav olukord oli varem tulnud sellele perele katsumuseks?  Räägin seda teile, armsad lugejad. Nende asjade taga ma ei ava midagi sellist, millest saaks endalegi natuke karmalist taaka. Kuid nüüd mulle antakse mingi kaitse vaid selleks, et võiksite ise ka arutada, kas võiks teiegi suguvõsast eralduda samu karmasid just nüüd teile kogemiseks? See alguse aeg on väga kaugel nüüdsest elust inimesena, nii et püüame koos mõista neid, kellede elust oli sellal küsimus.

 

Üks elas kunagi samamoodi kui see avatud näide isast. Ta oli niisama rõõmutu ja niisama nõudlik oma lastele kui ka naiselegi alati, kui küsimuses oli töö tegemine. Pere muud liikmed ei saanud kunagi hinge tõmmata, kui nad ei  olnud ära teinud seda tööd, mis selle pere isa oli neile määranud päeva tööks. Ta vaid ise võttis vabaduse puhkamiseks ja söömiseks, kuigi ei andnud sama õigust pere emale ega oma lastelegi. See pere kannab edasigi väga rasket karmalist pärimust isegi seal, kus elab nüüdki iseendana ehk inimvaimuna. Siis pere vaimgi oskab elada edasi üheskoos, kuigi seal elab ka igaüks ütleksin inimvaimudena ja samas kannab neid karmalisi pärimusi oma olukordades.

 

Kes oskab nüüd mõelda, kuidas sellest samast perest on tulnud kogemiseks esile ka midagi päritut selle mainitud isa ja tema oma perre? Kas võiks seda nüüd mõelda? Vaevalt, et võib, sest ega meile inimestele pole kunagi antud võimalust tajuda, siis veel teada, kuidas meile antakse neid karmasid suguvõsast. Mina olen nüüd saanud loa rääkida, kuidas saan asjad teile avada,  et oskaksite mingil viisil mõelda,  kellede karmasid võite isegi kanda ja avada isegi sadadegi aastate tagant justkui omi. See on uus asi mõnele lugejaks asetunule, kuigi oleksite isegi oskajad ja andekad mõistma nende karmade pärimust ehk nende siirdumist sugulastelt.

 

Kõigepealt avan natuke esimese isa pere karmalist osa. Ehk seda, miks keegi saab kandmiseks mingi sugulase karma ja teine üldse mitte midagi? Algul inimese vaim võtab oma Suurest Vaimust väga õhukese osa osakese oma koduks. See nii-öelda Energia on aina nii avatud kui ka mingil viisil kinnitunud oma algallikasse ehk Pühasse Vaimu. See avatus lubab esile tuua mingeid uusi osi omale sealt, kus Elu Ise peab ülal iga muudki ruumi Endas. Siis Elust Endast igale vaimu osale kantakse üle väga õhuke osakese osake samadest ruumidest, kus te inimesed kannate vaimudena oma karmasid. Need väga osavasti killustatud osad karmadest osatakse siirda aina uuteks inimvaimudeks sündinutele, isegi samasse suguvõsasse sündivatele. Väga harva suguvõsast  võidakse siirata ka teistessegi suguvõsadesse, kuid vaid Elu Enda antaval loal. Siis sellele asjale on saadud täiesti eriline luba Ise Elult ja ka Pühalt Vaimult. Miks mõlemalt?

 

Kui kaks Suurt Energiat lepivad omavahel kokku mõnes asjas, siis sellel on alati olnud mingi väga tähtis põhjus. Seda asja teavad vaid Nemad, ei keegi teine  ega tema, kes asetub vastu võtma karmat teisest suguvõsast. Oskamise Seadus on väga abivalmilt avamas neidki ruume, kust ei ole avatud kellelegi väga tähtsat teadmist neist pärimiste keerdudest ehk sellest, kuidas nad siirdavad või siirdatakse uutele sugulastele. Nüüd See Suur Õpetaja avab hetke pärast ühte suguvõssa siirdumise vaid selleks, et oskaksite ise mõelda, kellele karma on needus ja kellele õnnistus juba sündides?

 

Tänan, tänan, tänan. Uus, uuem ja just nüüd täiesti avatud ja täiesti uus õpetus ja õppe osakese osa avatakse õpilaste õpetamiseks sinu suguvõsast Erkki. See esiteks öeldu või esile tõstetud isa oli elanud varasemates osaelamistes täiesti osavalt ja eriti rõõmsa inimese, ütleksin osa osana, isegi paljude sadade  osade  omadusega kanda rõõmu ja armastust kaasas. Tema  ühesugune Energia oli siis rõõm ja rõõmu kuulutamine, mida ta kannab teistesse osadesse kaasa, kui asetub elama inimese ruumis.

 

Temas oli siis mingi rõõmu ruum justkui avatuna igale põhiosale ehk tõelisele suuremale osale olla inimesena inimese ruumis.  Vahel sinna samasse ruumi võib kuidagi avada end ka  seegi energia natuke, mida tavaliselt ei siirdata täiesti alguses kellelegi olijale, isegi mitte siis, kust võib  esile tõusta hiljem mõningaid selliseidki ruume kui must, tume või hall. See on Seadus, mis on aina avatud ja natuke kinni, kui neid osi paigutatakse inimese vaimu asuma või olema.

 

Kuid haruharva sellel siirdumisajal inimesse siirdub natuke kas halli, tumedat või veel harvemini musti laike nimega nimetamatust, kui sel ajal asetuvad esile need või see, kellest seda tavaliselt ei ole lubatud siirduda kellelegi inimvaimule. Kellest siis asetub midagi inimhinge? Kas neist, kellest keegi ei taha teada midagi, või on mingi muu põhjus neile siirdumistele?   Tavaliselt selleks on siis saanud loa väga avatud ruumid mingitest inimvaimudest.

 

Ehk  siirdumisolukorras antakse teatud inimvaimudele luba olla vaatamas, kuidas inimkarmasid siirdatakse uutele inimvaimudele ja kellest neid siirdumiseks avatakse?  Selles osalevad vaid väga üksikud suguvõsa esivanemate vaimudest, juhul kui nad on siis juba hästi puhastunutena valmis vaatama sellist siirdumise salapära. Oskamise seadus on aina siis kostnud nende  inimvaimude puhtuse eest ja on siis ka kaitsnud selle uue inimvaimu siirdumist. Ehk on oskuslikul viisil ise lubanud iga osavõtva inimvaimu lähedalolekut.

 

Kust siis sellesse siirdumisse on saadud seda halli, tumedat või musti plekke? Nüüd inimesele  endale lubatakse see väga eriline sündmus avada vaid Erkki abil, nii et  annan selle kirjutamise Erkkile.

 

Tänan, tänan, tänan. Kui üks, kolm ja neli on kõikide osadega lahkunud inimvaimust tema surma järel ja inimvaim asetub jätkama elamist täiesti teises ruumis ehk Elu Ise mingisuguses sopis, tema või see asetub siis kuhugi täiesti teistsugusesse ruumi õppima ja arendama oma oskusi vaimuna. Selles oskamises on alati sama Energia, sama Anne ja sama Salapära nii avatuna kui ka Õpetajana kui siis, kui inimvaim elas inimese ruumis. Üldiselt  inimvaime õpetab tema oma kõrgem Mina, kuid ei aina. Mõnele inimvaimule antakse uus Õpetaja ehk keegi, varem elanud inimese ruumist edenenud Õpetaja  või koguni Jeesus Kristus Ise. Neile osavateks asetunud inimvaimudele lubatakse  siis harva isegi Õpetajaks end arendanud teine inimese ruumist esile tõusnud osav vaim, kuigi tema oskus üldsegi ei vasta teiste Õpetajate oskustele.

 

Nii Oskamise Seadus võib anda Õpetajaks täiesti uuegi oskaja ehk asetab tema õpetama teisi osavaks soovijaid inimvaime vaid aidates neid arenema ja edenema väga osavateks ja õppinuteks. Oskamise Seadus on siis mingisugune oskamise ja õppimise valvaja või See või Tema, kes suudab olla nende osade või osade osadegi peamine siirdumiste valvaja, kui inimvaimudesse siirdatakse uusi ruume varem elanud inimeste karmadest, elama uutes inimese ruumides.

 

Selleski juhtumis, kuhu kunagi siirdati see rõõmu killuke elama, oli ka avajana üks inimesest edenenud Õpetaja ehk osa seda sama osavat õpetust õppinud esi-isa, kes oli veel natuke muudki kui puhas. Tema sees oli edasi killukese kild seda sama ruumi peidus kellegi erilise oskaja abil. Sellest oskajast olen jälle avamas uut ruumi endale, kas oskate aimata, miks mina pean edasi olema eriti kindel ja eriti veenev, et saan temast omale vaid seda, mis on täiesti kirgaste Valguste ja Energiate osa, ei millegi muu?

 

Nii minul ja võib-olla sinulgi, armas lugeja, tuleb olla väga julge ja kindel, et saame vaid puhtast ruumist seda Energiat, Annet ja Salapära, mida asetatakse meie kellegi kasutusse mõnikord või siis, kui see siire on asetatud elama meie füüsilisse ruumi, olles veel inimesena inimese ruumis. Keegi ei tule siis aitama selle eemale tõrjumises, vaid seda tuleb aina õppida ise omas ruumis ja oma oskamisega. See on osaval viisil räägitu igale oskajaks õppinule, nii et püüame edasigi olla väga avatud ja ettevaatlikud nende suurtegi oskajate kingituste ja oskuste siirdumistes.

 

Mõneski on olnud ka neidki ruume, millede taha me kunagi ei tohi vaadata, kuigi see oleks meile endale vahel vajalikki. Oskajateski on sageli palju muidki osi peidus või esile tulemas meile eemaldamiseks. Keegi õpetab ja asetab neid oskamisi meilegi kasutamiseks, kuid meie oma edu seisukohalt  on kindlam olla natuke ettevaatlikum kui hulljulge ja kiiresti edenev. Selleks olen edasigi väga rahulik ja ootan, et mitmed kingid on nii puhtad kui ka eriti täpselt avatud ruumidest siirdunud, mitte kunagi kellestki sellisest või sellesarnasest energiast, kus oma  oskamisi osati küll rõõmustades jälgida ja vaadata suure huviga, kuid need oskajaiks tõusnud olid ise veel muudki. Või ainagi sellesarnased, kelle oskused ei oleks täna minule üldsegi soovitud vaid vägagi kauged ja suletavad.

 

 Oskamise Seadus avab küll meelsasti mõnede sellistegi oskajate salapärasid esile ja kasutamisekski, kui vaid Elu Ise on algul avanud kõik neist esile tulevad ruumid nii, et võiksin olla täiesti kindel ka nende taha asetunud peidus olijaist, ilma vähimagi põhjuseta olla isegi killuke mures nende puhtusest. Siirded ja neist avanevad Energiad, Anded ja Salapärad oskavad aina asetuda juba siis osaval moel ka minugi ruumidesse, kuigi oleksin siis lahti sellest inimelust. Sinulgi, armas lugeja, on tarvis ohjeldada tahtmisi avada neid suuri andeid, ava alles siis, kui oled saanud Elult Endalt kindla teadmise neist kinkidest ja nende kandjate puhtusest. Ükski kingitus ja Anne ega Salapära  ei tohi kunagi asetuda alul inimesse, kui selle puhtusest ei ole esiteks saadud täit kindlust otse Elult Endalt.

 

Nende armastavate mõtetega lisan hiljem veel nii uut kui ka vanagi teadmist ka oma sugulastest sinule õpetuseks, armas lugeja, nii et püsime veel hetke ajalises ajas ja oota uusi kinke kas inimese ruumis või siis kusagil tulevas. Mõlemasse ruumi need oskavad siirduda oskuslikult ja eriti innukalt, sest Oskamise Seadus on aina valmis igaks siirdeks. Nüüd olen jälle avanud midagi oma sugulashingedest ja nende karmalistest oskamatustest, õpetades sind ja teisigi oskajaid avama nende taha asetunudki ruumid enne, kui need on avanenud meie kasutusse.

 

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni  19.03.2023 kl. 11.35 – 12.45.

Info:

„Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest!

 

Me täname Lille Lindmäed ka Kuuba aktiveerimise eest  (portaal 2). Täname, et oled aidanud taasaktiveerida paiku, mille tähendus maakerale saab ennenägematu tähendusega esile tõstetud. Seal, kus varasem infoväli puudus, sest ajasõlm oli moonutatud kujul esile tõstetud ja vaikivas olekus puhkeseisundis ootele pandud. Täname!  Aamen. Ajasõlm –tähendab, et kollaps, mille kaudu varjatud tõed esile kerkisid, olid poolikud ja mittearvestavad nende suhtes, kelle teadmised polnud veel üles ärganud. Me täname! Aamen.

 

Veel pole vaja märgata muutusi, sest see on pikaajaline protsess (teie mõistes) ja kulgemine ajatu tähendusega esile tõusev olnud. Seal, kus on märguanded peale pandud ja nähtavad meile, kui ka üliinimestele. Neile, kelle otsaesisel täht vilgub või teadmised ulatuvad kaugemale universumi süvakosmose teadmistest. Täname! Aamen. Otsaesine täht – tähendab ülienergiate aktiveerimise keskust, kus talletuvad teadmised, mis pole inimlikul tasapinnal tavainimesele nähtavad. Täname! Aamen.

 

On aeg uuteks tegemisteks, mis seostuvad uute ülesannetega, aga hetkel on vaja tasakaalustada energiavälja iseenda sees, sest maailm vajab tuge. Nendelt, kelle sisemine jõud on aktiveerunud, et teha otsuseid, mis pole otseselt seotud nende endaga, vaid maailma asjadega. On tasakaalustamise aeg. See tähendab seda, et on vajalik jätkata ühismeditatsioonide korraldamist, aga samaaegselt on vaja, tasakaalu loomiseks, end korrastada. Aeg endale, oma perele, oma kodule, siis hakkavad looma uued energiaväljad seal, kus LOOMING end ilmutab inimsilmade ja südamete läbi.

 

On aeg perega midagi ette võtta: minge loodusesse, täitke end rahuga, sest LOODUS aitab maandada tundeid. Mille kaudu maailma valu on teieni jõudnud, ka siis, kui te seda ei tunnista ega vala pisaraid. On LOODUSE rüpes olemise aeg, kõik tärkab tasapisi loomingulisel teel viibides. Elu igapäevased nõudmised hajuvad, kui LOODUS kaisutab teid ja annab võimaluse enda laadimiseks. Minge loodusesse, kuulake linnulaulu, olge kõige selle keskel. Mille tähelepanu teid köidab, sellele keskenduge. See pole niisama öeldud palve või lausutud sõnad – need on viisid, mis jõuavad inimmeele alateadvusesse ja mille tähendus on taasloov, tõstev ning annab enamat, kui vastu suudaksite võtta. Milles on tegelikult tasakaal peidus: ilu, looming, taastuv elujõud. See on selleks vajalik, et taastada teis endis peidus olev potentsiaal ja elurikkus, mis on kogu selle virrvarri keskel kaduma läinud või märkamata jäänud. Ärge unustage, et ilu loojad olete te ise, kogu selle täiuses ja võlus.

 

Peame märkima, et ka unelus on tähtis, sest selle kaudu saab maailm rikkamaks, kuna avab nii-öelda hingeväravad. Kus loominguline jõud on möödapääsmatu ja eksistentsiaalne kohalolu tagab õnnelikkuse ajas, kus elate. Kuigi käib sõda; on tulemöll, kohutavad katastroofid jm., olete teie MINA ISE tunnetuse teel, KÕRGEIMA JÕU kandjaks. Kus üksik osa on osake suurest kosmoseenergiast; taasloomest; teadvusest, kus kõik on võimalik. Ka siis, kui üksikosa, selle täiuses, tundub tühine, mittevajalik või lootusetuna. Suur tervik on jagatud osadeks, mille tähendus maailmale on ajatu tähendusega esiletõusev ja vajalik. Olgem looduseinimesed oma lähedaste keskel; minge loodusesse üksi või grupiviisiliselt; puhake jalga või tehke jalgsimatku. Tähtis on luua enese ümber teadvusväli, mis kannab ja annab tagasi jõu, mille andsite teistele heatähenduslikult ja lootusega paremale elule, perspektiivis: „Sina, mina ja maailm – ühtne tervik.“ Me täname! Aamen.

 

On taastumise aeg kõigil neil, kes on andnud panuse, oma heatahtlikkuse juures, et end laadida uuteks kogemusteks, tegevusteks; uuteks ülesanneteks, mis maa ja taeva vahelisel alal teid ees ootavad. Olge tänulikud iga päeva eest, sest see on lootusega täidetud ja õnnistatud! Olge entusiastlikud heale, sest teie rõõm püsib siira ja ausana, ka siis, kui on hinges valus ja tahaks nutta. Läbi pisarate rõõmu kanda on suur kaastunde omadus. Olgem rõõmsad nende üle, keda armastate, sest nemad on need, kes teid aitavad, kui teil on valus ja vajate kaastunnet.

 

Olge empaatilised, kui kogete ülevaid noote, inimkehas viibides, kui ELU ISE kannab teid edasi nagu linnutiivul ja tunnete vajadust sellega kaasa minna. Kasvõi hetkeks jätta kaosest tingitud valusööstud ja lasta oma kehal kogeda meeldivaid tundeid. Mis kannavad teid kõigest kõrgemale, kuigi asute maapinnal keset loodust ja eemaldudes linnakärast või lihtsalt mürast, on võimalik olla MINA ISE, oma täiuses, ilus ja loomingus. Vaba tahte alusel tehtavates toimingutes on olemas potentsiaal edule, kui see on tasakaalustatud olekus otsuste kooskõlastamine MINA ISE-ga; oma ümbrusega; oma väljavaadetega ja nende kooskõlastus loob võimalused eduelamusele, ükskõik, mis eluetapis, kui see on kooskõlas Emakese-Maaga ja inimese enda kõrgema hüvanguga. See on vajalik ja parim antud olukorras, kus viibite ja loote uut energiavälja oma ümber ning sees; hoides sädet: ilmalikku ja jumalikku energiavälja. Me täname! Aamen.

 

Ees on uued ülesanded, aga praegu tasakaalustage end uute energiaväljadega, mis on teile KINGITUSEKS, igaühele omamoodi nautimiseks. Me täname! Aamen.

 

Infoväljas viibisid Plejaadlaste esindusisikud: Efremiin ja Hermiine; koostöös Ema-Maa esindajatega, kellele olid abiks teejuhid ja saatjad; peainglid: Miikael, Raafael, Theodore, Jeremia.

 

Kooskõlastus Maaga on olnud ülitugev, sest Maa on täiustunud olekus valmis muutma energiavälja oma ümber. Selleks vajab Maa palju Valgust, mille loojateks ja edastajateks olete te ise oma headuses, loomingulises väljas. Eelolev aeg (teie mõistes „aeg“), vajab palju tähelepanu, sest on tulemas erakordne aeg oma keerukuses; saavutustes, kui vabaduses olla MINA ISE; kui ka otsustav aeg inimkonnale. Tuleb olla tähelepanelik, aga mitte hirmul. Kõik mõjutab maapinda, millel kõnnite, aga maailm vajab tuge teie lootuses ja headuses. Maa tänab, aga ka karistab; olukorrad muutuvad, aga INIMLIKKUS peab jääma, ükskõik, kus sellel kaunil maakeral viibitakse. Kõik on nähtav, nii headuses, kui kurjuses. On tasakaalu aeg ja inimene, oma täiuses, aitab seda hoida. Olge valgustatud oma headuses, siis olete teel, mis teid kannab. Me täname. Aamen.

 

Kuuba on valguse võit pimeduse üle. Energiaväli puhastav, loov, täiustuv ja valgust kandev. Lootusrikas aeg kõigile, kes seal elavad. Täname! Aamen. Kogukondade toetus Kuubal on ülisuur. Täname! Aamen.

 

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“