Pühapäevased otseülekanded
detsembris 2021

Pühapäeval,
26.detsembril 2021

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 265

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Lille Lindmäe videomeditatsioon 26.12. 2021

 

Galibriella kaudu antud vastukaja 8. portaali avamisele.

Lille: „Pühapäeval, 19.12.2021 õhtul kell 22.30 sain Plejaadlastelt ülesande: avada 8. hiigelsuur iidne portaal 19.detsembri täiskuu ja 21.12.2021 pööripäeva vahel, see oli siis esmaspäeval. Vaid sel ühel päeval oli seda portaali võimalik avada,  siis vaid 20 detsembril. Priit saatis mulle arvutisse vajalike kohtade maakaarte ja see ülesanne sai õigel ajal täidetud.“

 

Galibriella küsimus: „Lille Lindmäe palub tagasisidet tehtud töö kohta. Milline on tagasiside.

 

Vastus anti 21.12.21. INFO: „Ütle Lille Lindmäele, et avatud koridor, portaalide värav, on alustanud oma tegevust nõnda nagu see esivanemate palvel on toiminud ka varasemal ajal. Uudne energia selles pöörleb lakkamatult, on ainult vajalik suunata toimima hakkav energiaväli paikadesse, kus Venemaa avarusväljad toetavad teisi riike, mille saatus on teadmata nagu Poola, Tšetšeenia.

 

Thbilisi on valgusega läidetud alal hoopis teistsugune kui varem, sest Sina, Lille Lindmäe, suudad aktiveerida (oma energiatega) neid paiku. Mille sära hakkab laadima, ka eeloleval ajal, moodsamaid lahendusi tuues, alasid, mille valgussära on kuhtunud olnud või hoopis kadunud, suikuma jäänud.

 

Palume mitte muretseda eelseisvate ülesannete pärast (portaalid), sest igal ülesandel on omapoolne algupärane lahendus olemas, aga võimalused tulevad läbi inimvõimete kasutuse. Loodav energiaväli hakkab toimima hoopis uudsemate lahendustega, mis mõjutavad nii taevast kui Maad ja nende koostoimimist.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonide korraldamise eest ja vastutame oma sõnade ning tegude eest. Kui ütleme, et see tegevus viib sihipäraselt edasi teie maailma arengut suuremas plaanis, sest energia, mida toodate kaugemas plaanis, avaldab mõju juba täna, aga suurem tähendus sellel on sajandite pärast. Mida loote praegu, sellel ajastul, kus elate ja toimetate oma igapäevaelu toimetusi.

 

Pole veel teada, kuidas hakkavad tööle kõik portaalid üheskoos, on vaid teadmine, et ülev energiaväli katab kogu maailma, Maakera ja selle lähiümbrust. Selle tulemusel moodustunud võrk laiub ilmamaast kaugemale oma energiatega, energeetilise foonina ning sealt tulenevad algupärased teadmised tõusevad esile just Maa pinnal. Kuna moodustunud võrk, energiaväli laiub, kogu oma ilus, just maapinnast kõrgemal asetsevates kohtades ja katab nii energeetilise foonina just idapiiri alasid kui ka lõunapoolseid alasid. Põhjas võivad toimuda muutused, mis esialgu on varjatud kujul esile tõusmas, lääne poolt saavad alguse suuremad muutused kui idas ja lõunas. Edel toob kaasa vapustusi, kuid Ema-Maa võrk, energeetiline foon, aitab luua ka kaitset Maale, selle inimestele kui ka rahvaste rändele aitab kaasa tuua lahendusi. Loe on igati seaduskuulekas paik, mille külv (vaimsel tasapinnal) toob kaasa muutusi kogu maakera avarustes.

 

Tšehhi tuleb üle vaadata ja Slovakkia, sest sealt saavad alguse uudsete energiate voogamised. On oluline tähelepanu pöörata sellele maale ja selle maa rahvaste arengule. Me täname! Aamen.

 

Idas toimuvad muutused mõjutavad Venemaa arengut ja käekäiku just sellisel määral, kuidas rahvas lubab toimuvatel sündmustel end lasta mõjutada. Sina, Lille Lindmäe, tead kui vajalik ja oluline on portaalide taasaktiveerimine Venemaa pinnal. Sinna moodustunud hulk tumedat energiat võib lahvatada leegina põlema või hääbuda tasasel pinnal toimiva energiana, nagu see muiste, ammuilma, sajandite taha ulatuvas ajas on olnud. Venemaal on olnud kunagi ka rahulikum aeg, mis tõi rahvale lootust, mitte meelehärmi.

 

Sa ju tead, Lille, kuidas asjad toimivad. Kui olukord käest läheb ja kaos tekib, täiesti tühisest olukorrast, võib sündida häving ja lootusetuse tunne, aga kunagi pole nii, et ainult kurjus võidutseb, sest maailm pole loodud kurjuse paigaks, vaid HEADUSE LÄTTEKS inimese ja looduse vahelises ruumis, Venemaa ongi salapärane paik ja tunnetusruumi jätkub kauaks mõtestamiseks. Kui olukord tingib, läheb hästi, väga hästi, kui arulagedus tõstab pead ja on soodne aeg languseks, siis häving on vältimatu, aga ka kaoses on võimalik ellu jääda ja taas jalgele tõusta. Sa tead oma südamesunnil, et kaos, mis on tekkinud Venemaal ja mujal teistes riikides, on võimalik tasakaalustada just selliste portaalide avamise abil ja need sulguvad automaatselt, kui inimlik häving tekitab kaose. Mille abil luuakse energeetiline baas, teadmatuse kaudu, mille kõrgemad olendid (inimlikust tasandist kõrgemad olevushinged) ja saatjad (Plejaadlased ja teised olevussaadikud) saavad loa sulgeda Jumaliku tahte alusel, et kaitsta Maa asukaid, inimesi. Maad ennast, et häving ei ulatuks Maast kaugemale sfääridesse, sest Looja ainuisikuline võim lubab saata üksikuid läbi portaalide abiks, kui ka hukatuslike momentide ärahoidmiseks luua sidemeid. Mis kaitseksid teid ennast, kui Looja avarusväljade toimimist maailmas, kus esineb Kõigekõrgema looming täies ilus ja puutumatuses. See häving võib tuua kaasa ka osadusest loobumise, mille kaaslusel side teiste maailmadega on katkendlik või hoopis elimineeritakse, kuna rahva vaba tahe pole kooskõlas Jumala suure plaani, pildi, koosolemise põhimõtete ja osadusega.

 

Mille kaudu esinevad seadused on küll rahva vaba tahte alusel loodud kogukonna tingimused, aga Looja vaba tahe muudab saatusi, kui annab loa suuremas plaanis toimivatele muutustele. Mille kaaslusel saab muuta iseend, oma rahvast, oma planeedi elamistingimusi ja toimimist harmoonias eluslooduse ja inimeste vahel. Kui ka loob tingimused teadvusvälja ja tehnika arenguks, et Looja Kõige kõrgem võim ja austus oleks avaldunud küll vaba tahte alusel, aga soov ja püüd edasi pürgida, INIMLIKKUSE tasandil, jääks puutumatuna kestma igaühe südames ja kasvamises.

 

Me täname Lille Lindmäed puutumatuse eest, mille kaudu on avaldunud tõed Tema vaimsuses ja koostöös Plejaadlaste ja teiste täheolevus hinge tasanditega.

 

Me täname Lille Lindmäed Tema suurepärase töö ja tegemise eest, mis on seotud portaalide avanemisega ja aktiveerimisega.

 

Venemaa pole küll veel täielikult aktiivne, aga pealtpoolt pilvi nähakse, et pöörlema hakanud moodne, uus energiaväli pillutab oma sädemeid idast – kagusse ja kaugemalegi. Lähis-Ida võib saada tähelepanu keskpunktiks, aga Lodz, mis triivib elumere lainetel (mõistukõne), on ootuspärase suuna võtnud. Te mõistate seda hiljem. Lähis-Ida on tähelepanu ja luubi all, jälgime ja anname enda poolt parima panuse, et maa ja taeva vahelised energiad oleksid kooskõlas kosmoseenergiate väljundruumiga.

 

Me täname veel kord Lille Lindmäed kiire reageerimise eest ja Priitu tuleb usaldada ka edaspidisel ajal, sest eelolev aeg on Talle küll katsumuste läbimise aeg, aga ka tähelepanu keskmes olemise aeg. Samas on saatusemärgid Teda seadnud Sinu kõrvale, Lille, põhjusega, sest teievaheline koostöö innustab ka teisi mõtlema uutmoodi ja looma uusi mõttelaineid inimeste vahelises koostöös ning teadvustasandil.

 

Oleme tänulikud! Venemaa ja teised paigad, mis seostuvad portaalidega, on valgust külvavad ja aktiivsed oma toimingute valguses ja ruumitunnetuses,

 

Portaal number kaheksa (8) toimib ja keerleb oma tegemiste suuruses, omasoodu. Vastuvõtlikkus põhjustab küll segadust, kuid ootuspärane signaal on olemas maa ja taeva vahelises ruumitunnetuses.

 

Põhja-Kaukaasia tuleb veel kord üle vaadata, sest sealt algavad rahutud energialained tuleb stabiliseerida. On oht rahvaste kokkupõrkeks seal, kus rahutu meel sunnib häält tõstma.

 

Palume üle vaadata veel kord Tšetšeenia ja selle lähiümbrus alad. Thbilisi on väga sädeleva energiavalguse sees.

 

Kaug-Idas toimuvad muutused võivad põhjustada küll segadust, kuid Sina, Lille Lindmäe, tea, et see energiaväli, mille moodustamisel aitasid luua uusi kontakte Maa ja selle ümbruse väljadega, loob uusi kontakte Maale, mille vahendusel aidatakse Maa biosfääril end taastada.

 

Me täname veelkord portaali number kaheksa (8) aktiveerimise eest ja toetame ka edaspidisel ajal Maa arengut, ikka paremas suunas, et Maal oleks lootust toimimisele. Mille Looja, Kõrgeim Jõud on aktiveeritud olekus selle loonud, ürgtasandi kaudu, kus Looja loomingulise jõu saatel sündinud imetlusväärsed alad on kooskõlas harmoonia ja tasakaalu seadustega.

 

Me täname veelkord ja palume olla valmis ka järgnevate portaalide avamiseks, sest eelolev aeg külvab küll palju segadust, hirmu kui lootusetuse tunnet, aga teadke, et avatud ja avatavate portaalide jõud on enneolematu kiirguse allikaks. Mille vahendusel aidatakse Maa biosfääril end taastada. Laastatud paikade energeetiline tasakaal täiustub vajaminevate energiatega, mis loovad reaalsuses uusi sidemeid Maaga ja selle vahendusel  saab Maa taastada oma energeetilist baasmaterjali ja luua uusi kontakte ka inimeste-vahelistes suhetes. Mis aitavad kaasa Maa arengule, kõikidel tasanditel ja kooslustes, mis on ühendatud olekus terviklik tõestus Maa toimimisest ja jätkusuutlikkusest.

 

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu, nende abilisi ja teekäijaid, kes te olete vastuvõtlikud olnud meie palvete suurustele ja kaasaaitamisele, et maailm oleks parem paik, kus elada ja toimetada ning küllus kasvaks, õitseks, aegade hämarusest välja tulles tänapäeva lahendusteni. Me täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid:

 

Plejaadlaste esindusisikud, saadikud Efremiin ja Hermiine; ingelliku meeskonna, tugigrupi liikmed: Raafael, Miikael, Jeremia, Jaakob ja Maa-Ema lätte valgust hoidvad abilised, kelle pärusmaaks on ELU ISE hingus ja kaitse.

 

Pühamast püham on ELU ISE.

 

Me täname ja aitame teid, kui on vaja; lootus olgu teiega ja teie lähedastega! Me täname! Aamen.“

 

Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

 

Galibriella: „ Tänan usalduse eest!“