Pühapäevased otseülekanded
juuli 2021

Pühapäev,
25.juuli 2021

Vestlus otseülekandelt:

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Osalejate arv: 212

Videomeditatsioon 25.07.2021 Lille Lindmäe
Galibriella kanaldus 4.07.2021
Galibriella, Sa peaksid teadma, et see meditatsioon oli tulvil täis
ARMASTUST (suurte tähtedega). „Me näeme ja palume Loojalt suurt
VALGUST ja ARMASTUST“, mõtlevad need, kelle valgus on tulnud
Looja enda kõiksuse energiaväljast ja mille kuldne sära on
märguandeks neile, kes veel ei ole tundnud tõestust ELU enda selles
suures valguses, mis jaotub maailma eri paikadesse, kontinentidele,
kui ka inimsilmadele nähtamatus vormingus esiletõusnud paikades.
Kus energiad, energiaväljade laiuses, on esindatud olnud ajast aega
(teie mõistes) ja mille kulmineeruv tähendus on lõpliku tulemuse
reguleerimine, et Maa kui elusolend saaks hingata vabamalt neis
paigus, kus elate. Või lootusetu juhtum saaks leida lahenduse seal,
kus pole üldse lahendusi olemas olnud inimeste kujutluse või
pealiskaudsuse tõttu. Me täname ja vastutame oma sõnade, lausete
tõelise tähenduse eest. On imede aeg, külluse aeg, aga pealtpoolt
pilvi nähakse ka muutusi teie inimeste südamevalguse
suurendamisel. Mille tähiseks on Maa elu muutus seal, kus sulavad
veed ja ojad on läinud ülekäte kohtades, mille tasand on
läbinähtamatu olnud. Veetasemed tõusevad, aga nendega toimetulek
võimaldab aru saada, mõista, millise külluse keskel te elate. Jah
tõesti, pimeduse külv on teile liiga teinud, mitte niivõrd füüsiliselt kui
hingeliselt ja ilmsi, kohtades, kus Ema-Maa jaguneb nagu pooldub
kaheks. See on koht, mille avarusväli laiub silmapiirist kaugemale ja
mille mõõtmatu joon on katkematu seni kuni inimesed pole
mõistnud, aru saanud tõeliselt Maa eksisteerimise võimalustest. Kus
pooldunud Ema- Maa lävi on katkendlik joon ja sellest läbiminek on
keelatud neile, kelle ülevuslävi on madalamale asetatud kui
tänapäeva teadus seda mõõta suudaks. Me näeme ja vastutame oma
sõnade tähenduste eest, kuid peatselt palvetavad ka need, kes ei ole

2
varem palvetanud või mediteerinud, sest Maa külgmine telg hakkab
nihkuma. Liigub edasi, tahtmatu jõuna avalduvad tõekspidamised,
millele pole suudetud vastuseid leida. Telg, mille külge on koondunud
need energiad, mis hakkavad maapinnalt puid lahti kangutama
tuulte, tormide ja taifuunide najal, sest Ema-Maa pind vajab praegu
väga usklike, uskujate, mediteerijate tähelepanu ja vaikust inimeste
südamevalguses. Kuna jõud, mis allutab pimeduse rüüd ehk
pimeduse paigutatud jõudu, on avaldunud üha rohkem inimestega
seotud paikades ja ka hingekoridorides. Kus peaks leegitsema
säravpuhas valgus, mitte läbinähtamatud teod, mis avalduvad nii
maisel maal, õhus või suurtes afäärides. Mille kaudu Maa-Ema
valgust püütakse kustutada ilmalike valgusilmingutega seoses
ettetulevates raskustes, aga Looja silm näeb kõike ja universumi
Looja tunnetus laseb läbi katsuda kõiki neid, kelle püüdlus on
mittearvestav. Võimaldades uutes energiates tunnetada maailma
hoopis teistsugusena, kui see neile varasemalt on tundunud.
Keeruline jutt, aga vajalik neile, kelle tunnetusväli on nõrgem ja
praegu kahe maailma vahelises ruumis hakkab ahenema, mitte
laienema. Kokku tõmbama seal, kus Looja silm on märganud, mis
toimub Maakera südames, valguskambrites või Maa pinnal. Mille
metafoorid on olnud iidse tähendusega ja mille lävi on olnud iidsetel
aegadel ülikõrge tähendusega. Maatelg nihkub kindlale vahemaale,
alale, aga rohkem püütakse seda arvutada, kui mõista selle muutuse
tõelist tagajärge. See aeg (teie mõistes) on vältimatu tähendusega,
aga energiad, mis jaotuvad mitme osariigi, kontinendi või maa-alade
vahel on äraütlemata ilusa valguse sees. See ülev energia võib muuta
inimeste ja paikade saatusi, elulugusid, täheväravate ja portaalide
avanemisest tulenevate energiate muutmisi selles suunas, et
inimkond saab olla õnnelikum ja vaba tahte alusel tehtavate tegude
külluses on võimalik rajada alus paremale lootusele. Elutingimuste
paranemisele või hoopis teistsuguseks saatuseks kui algselt seda

3
ennustati Looja tasandite kaudu või tasanditelt. Kus polnud varem
üldse mõistmist maailma rajamise tõlgendamistest ja arusaamist
maailma asjadest nõnda, kui oleks pidanud varem see olema. Mida
nüüdsel ajal (tänapäeval) tõlgendatakse vastupidiste lootuste ja
ootustega, sest on saabunud aeg loota, uskuda ja armastada, mitte
vastu võtta tähendusi, kus on öeldud, et maailm on hukule määratud
või pole lootustki inimkonda päästa. See pole tõsi, lootusi on rohkem
veel kui kunagi varem seda on olnud. See ei tähenda, et inimkonnale
kahju ei või sündida, vaid annab võimalusi, et inimene saaks uuesti
end nii-öelda käivitada. Programmeerida uude ajastusse uute ideede
ja mõtetega, aga vastutasuks küllusele ootab Maa esiemade ja
esiisade paik lootusi, et Maa külv pole olnud asjatu. Lootusega end
säilitada mitmete tsivilisatsioonide keskel nõnda, et säiliks Maa püha
ruumi mõiste, tähendus ja asupaikade küllus. Kus lokkab arusaamine,
milline tähendus on sõna otsese mõttes Maal, maakeral, kui Looja
loomingu algena üleskerkinud teooriate põhimõiste. Säilitada Maad,
maakera just sellisena nagu iidsed rahvad seda esile tõstsid ja
säilitasid Maad püha ruumina. Mille lävevalguses on esitlenud end
mitmed põlisrahvad, alates eskimotest kuni hindudeni ja iidse
valguspüramiidi tähendus levib üle maakera, kui kolmnurk kord
hakkab helendama just nii nagu see kord kunagi on helendanud. Püha
ruumi taotlejad on eskimod ja rahvad, kelle esindajad on suhelnud
erirassiliste kohalolijatega, iidsel ajal pühas ruumis nimega Maa.
Jälginud enda ümber olevaid õrnõhukesi olevushingi kui ka uusimaid
saadikuid Plejaadidelt ehk kosmilisi külalisi teistest tähevalgus
ruumidest ja see pole ainult teooria, vaid fakt. Teadusest tulenevad
vead võivad palju korda saata, tekitada kahju, aga esivanemate
hingelävendi valguse toel suunatud jõuväli aitab moodustada uusi
ideid ja mõtteid. Mis nüüd on lootusrikkam elule Maal ja sünnitab
uusi teadmisi nooremale põlvkonnale. Kellele pannakse peale
suuremad kohustused säilitada Maa tuumikut stabiilsena ja aidata

4
Maa keskkonnale rajada uusi ekstravagantseid ehitusi. Mis aitavad
Maa jõudu vähendada nõnda, et purustused oleksid väiksemad ja elu
normaliseeruks normaalsele tasandile, milles on hea elada ja säilitada
Maa TERVIST (suurte tähtedega). Me täname! Aamen.
Ütle Lillele, et Maa keerab end tasapisi, aga see, mis kaasneb on
murettekitav. Tänu teie koostööle on muresid vähem, sest Põhjala
Valgus suudab energiaid hajutada vajalikule kontinentaalsele alale ja
sealt saab alguse uus nähtus, millele ei osata selgitust leida. Kuid teie
peate teadma, et see Lootus pole avalduv vaid inimkonnale, vaid
sellel on suurem tähendus ka universumi eestkostjate lähetustena
teele saadetud tähesaadikutele, või nagu inimkond seda nähtust
nimetab "kosmilised saadikud“, sest maailm pole paik ainult
inimkonna esindajatele, vaid selle koosluses eksisteerib ka ühendus,
mitu ühendust. Kus on vajalik säilitada ELU ka teistel liikidel, kes ei ole
otseselt Maaga seotud, aga on esindajad kaugetest
planetaarühiskonna ruumidest. Millest praegu on vara rääkida, kuna
maakeral toimuvad muutused on otseselt seotud planetaarühiskonna
seaduspärasustega. Veel pole aeg avaldada tõde seal, kus hirm
külvab õudust, kuigi põhjust selleks pole. On aimdus, aga vastutuse
toimuvate sündmuste eest peavad võtma inimesed ise, ülemvõimu
tasandilt allapoole suunduvates elujaotustes, kus kohustusest sündiv
vastutus võimaldab ajas edasi liikuda kõrgematele tasanditele, mille
külv ELUle on tulemusrikkam kui hetkeolukord seda teie maailmas,
maakeral võimaldab. Me täname veelkord ühismeditatsioonide ja
VALGUSE loomise eest paigus, kus seda vajatakse ja see pole olnud
asjatu. Hirm las hajub eri rahvaste vahel ja saabugu aeg (teie
mõistes), kus pinnapealse virvenduse varjus on kasvamas midagi
suuremat. Mis aitab Maal puhastuda üleliigsest, mis pole enam
vajalik ja mille taastuv jõud inimkonnale on pigem lootustandev kui
lootusetu. Hirm külvab õudust neis paikades, kus varjul saladused ja

5
mille ruum vajab avardamist. Õudus lõpeb ja algab uus ajajärk, kus
pole enam sellist valu kui hetkeolukord seda nõuab. Lootus parandab
haavad, usk ravib ja paitab, annab tagasi õigluse neile, kelle kodud on
hävinenud mitte nende endi süül, vaid sajandite pikkuste
kemplemiste tõttu. Põlisrahvaste esindused võivad rahulikumalt
hingata, sest nende saatjahingede palveid on kuulda võetud ja üha
vähem sängitatakse Maa mulda inimesi, kellel pole enam olnud
lootust paremale elule. Kõik muutub, see on seadus, mis laseb
muutustel toimuda ja püha eelkäijate koridorid on avatud paikadele,
kus nüüd on avatud võimalused, mis hakkavad looma tolerantsemat
ühiskonda just sellisena nagu seda on oodatud.
Teie palveid on kuulda võetud, alates eskimote palvejõust kuni
Himaalaja rahvasteni välja. Püha Tiibet laseb VALGUSEL paista
ilmamaa peale ja sealt, kus algavad uued tõekspidamised, on rahuaeg
sündinud. Eskimotel on väga suur tähendus inimajaloos, aga paljud
rahvad on hakanud nägema hoopis teistsugust lähenemist Maale, kui
seda varemalt on vajalikuks peetud. Eriti põlisrahvaste ühendused
toimivad enneolematu jõuna ja loob ühisvälja nii maise rahva
esindajate seas kui ka eellaste ülekandumist tänapäevasesse aega ja
ruumi uute ideede ja mõtetega. Tänapäeva mõisted tuleb üle vaadata
ja leida seoseid põlisrahvaste tarkustega, sest seal olev teooria on
läbipõimunud olekus tänapäeva teadmistega. Me täname! Aamen.
Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonide eest!
VALGUS oli imetabane, särav ja lootust andev maailma paikadele,
inimestele, ELUSLOODUSELE, et maailm saaks olla avardav inimestele
ja püha paik ELUSLOODUSELE selles imelises paigas nimega Maa. Me
täname ja jälgime huviga maakeral toimuvat, sest ainult pühade
energiate liidus saavad sündida imed teie riikides ja linnades,
eluvormides nii maal kui linnas. Kõik, mis luuakse tänasel päeval on

6
uus algus homsele ja kõik, mille osaliseks saab homne, on tuleviku
lootuste kandja. Me täname! Aamen.
Seansil osalesid: pühad eestkostjad Ema-Maa ühenduste
avarusväljadest, mis pole otseselt Maaga seotud, vaid on abiks.
„Me täname Lille Lindmäed ja Priitu, olete teinud korrapärast tööd
maailma eri paikade ühendamisel, aga peate veel natuke vaeva
nägema, sest üks osa Maast on eraldumas.

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…