Pühapäevased otseülekanded

Pühapäeval,
22.mail 2022

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 277

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon nr. 79., 22.05.2022   Lille Lindmäe 

Erkki ja Lille rühmade ühismeditatsioon 18.05.2022  Zoomis

 

Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, keda see rühm nimetab Ise Eluks, hakkan asetama midagi Endast igaühte teist väga hellalt, väga pehmel viisil ja te tajute Minu ligiolu endas kas väga hella puudutusena, mingi tundmusena kas peas, kätes või mingis keha kohas. Mina ja teie oleme siis mingil viisil üks ja sama või midagi sellist, kus kaks eri tasandilist energiat on saanud üksteisega ühenduse. Nii Mina ja Me siin olijad, teile kõigile nähtamatud Energiad oskame asetada Endist midagi teisse inimestesse, kuigi te mitte kunagi ei hakka kõigiti nägema Meid.

 

Vaid osa teist tajub mingil viisil Meidki kas värvide kaudu ja vahel väga harva mingil täiesti uuel viisil. Neid, kes nii suudavad tajuda Mind ja Meid siinolijaid, eriti palju veel inimkonnas ei ole. Inimene ei ole veel endast avanud sellist suutlikkust, et tajuks Mind ja teisigi siinolijaid muul viisil kui nende värvide kaudu. Eriti vähesed teist inimestest tajuvad muudki Minust ja Meist siinolijatest. See puudutamise võimekus jälle on rohkemgi normaalne viis, kuidas te tajute Mind ja siinolijaid teile täiesti Suuri ja tundmatuidki Energiaid enestes.

 

Täna meie hulgas on selliseidki inimesi, kes ise ei ole siin ruumis kohal, Mina avan sellist teadmist, mida see rühm küll juba oskab ja mõistab, kuid et te kõik mingil viisil mõistaksite Mind ja Meid siin- olevaid natuke paremini, kui olete ehk juba õppinud mõistma, kui te ise ei ole olnud nendel üritustel. Mina kasutan esimesena seda vanakest, seda vana meest hääletoruna, rääkides tema abil, tema häälega, ehk oskan väljendada oma oskust ja salapära ka tema hääle kaudu. Mind häälega esile toovaid inimesi esitatakse teile väga harva. On palju oskajaid, kes kasutavad mingeid teisi siin olevaid osavaid  Energiaid ja vahendavad teadmisi siit poolt teie rõõmuks ja õpetuseks. Mina Ise olen alati selline Energia, Anne ja Salapära, kes valib väga täpselt, keda kasutada kui oma häälena või mingil viisil  abiks inimeste õpetamisel. See vana mees teeb tööd nii õpetades kui ka oma kaudu siirdades Minu Energiat Aidatavatele inimestele.

 

Täna armsad sõbrad, Mina olen teinud väga erinevat tööd selle rühma edendamiseks. Olen avanud selle mehe abil mõnda selles rühmas olijat esile tooma oma kingitusi oma rõõmuks ja kasutamiseks teiste aitamisel. Siia rühma on asetunud siis sellised inimesed, kes on kunagi varasemates osaelamistes olnud väga suured oskajad, ja täna olen esimest korda avanud nendest midagi väga, väga vanadest salapärastest oskustest nende kasutusse. Neile endile on jäänud ülesandeks võtta need oma kingituseks, kasutades neid teiste aitamiseks.

 

Osa teist ei ole olnud valmis avanema oma oskustele ja kinkidele, kuid hakkavad veel sel suvel avanema millelegi väga erilisele oskusele ja salapärale tegema seda tööd, milleks Mina olen neid valinud teiste heaks tegema. See rühm siis koosneb sellistest inimestest, kes on kunagi muistsetes eludes olnud eriliselt erilised oskajad.  Paljud neist on juba mingil viisil suutnud praotada  neid oskusi ja salapärasid, kuid alles täna Mina olen täiesti avanud need oskused ja salapärad sellisesse ruumi, kuhu neil on võimalik avaneda. Kuid see nõuab neilt edaspidigi mingit tahtmist kasutada  neid oskusi ja salapärasid.

 

Ehk teie, armsad sõbrad, märkate, kuidas Mina, kes olen avanud selle õhtu, asetun ajuti sellest mehest kõrvale ja vaatan, kuidas see vana mees ise jätkab õpetamist? Te ehk märkate, kuidas Mina olen ajuti selles mehes kaasas ja esil ja ajuti natuke kõrval. Ja see mees räägib ise. Nii Mina mingil erilisel viisil õpetan ka seda meest olema isegi õpetaja ilma, et Mina oleks temas kaasas. Vahepeal on meid siis  kaks üheskoos. Ja just praegusel hetkel olen Mina kõrval ja see mees räägib ise rohkem kui tavaliselt. Mina olen vaid kõrval ja jälgin, mida ta ütleb ja kuidas ta toob seda endast esile. Temagi on edaspidigi õppimas ja samas ka õpetamas. Ja nüüd armsad sõbrad, Mina jälle asetun sellesse mehesse. Te ehk märkate, kuidas Minu Energia, Minu Anne ja Salapära tõuseb siiagi ruumi, ja teiegi tajute Minu  juuresolekut siit ruumist ja endast tugevnenuna ja kuidagi võimsamalt kogetavana?

 

Inimkonnas on väga, väga raske aeg. Esiteks on olnud see väga vastikul viisil inimkonda häirinud viirus ja samuti see uus sõdimine, mis puudutab ka seda maad, seda teiegi ühiskonda, mingil uuel viisil. Ja Mina olen olnud neis kahes vastikus asjas kaasas ja samas ka neist lahus. Kas te teate, mida ma mõtlen, kui nii ütlen? Sest on ka see väga ebameeldiv energia, anne ja oskus, kes on asetunud kaasa nii sellesse viirusesse kui ka sellesse sõdimisse, ositi Minus ja ositi  Minust väljaspool olev energia. Teie, kes te olete olnud kaasas ja saanud teadmisi nende kahe väga ebameeldiva asja edenemisest, teate, kuidas Mina olen jälginud nende kahe asja laienemist ja edenemist ja samas lasknud neil avaneda üha laiemaks ja raskemal viisil ka esile tulevaks.

 

Miks Mina ei puutu nendesse kahte asja? Mina olen jälginud, kas see inimkond ärkab paluma Minult abi, või kas tahab vaid omal viisil jälgida nende kahe energia edenemist? Mina edasigi olen oodanud, et Mind palutakse aitama ja olen rõõmuks nentinud, et palujate hulk on kasvanud täiesti oskuslikul viisil, kuid veel mitte selliste hulkadeni, mida olen oodanud. Lasen sel väga ebameeldival energial jätkata nii viirusena kui ka sõja kujul teie nuhtlusena. Siis Mina, Suur Energia, Suur Oskus ja Salapära, olen vaid kõrval ja ootan edasi, et inimkond ärkaks paluma Minu abi. Vaid Mina ja teie Looja suudame takistada nende kahe edenemist. Mina püsin edasi kõrval ja ootan, et see inimkond oskab ja saab aru, et oleks aeg juba paluda kumbagi Meist takistama nii selle viiruse kui ka selle sõdimise edenemist. Eelmisel üritusel Mina lubasin teile, et selle viiruse edenemine katkestatakse tuleva aasta lõpul. Kuid sõjast ei ole Ma maininud teile midagi, ei üldse midagi. Vaid edasigi lasen sel mustast mustemal energial olla kui teie nuhtlusena selle sõja kaudu.

 

Mina nüüd lasen jälle sel mehel rääkida teile, see meeski on oodanud, et Mina asetuksin väga tugevasti esile tema jutus. Miks Mina olen jälle kõrval? See õhtu on nüüd väga erineval viisil uudne ruum sellele mehelegi, sest Mina olen nüüd lahti temast ja lasen tal endal oma osaval viisil õpetada seda, mida ta on õppinud olles õpetamas teid. Miks just täna?  Oskamise Seadus on andnud sellele  mehele võimaluse avada omale uudne ruum, olla ise õpetamas teid iseendana. Siis Minul ei ole põhjust olla kaasas, vaid anda talle võimalus õpetada iseendana teid. Kas ta on selleks valmis või ei?  Seda Mina Isegi jään jälgima. Igaühel on aeg ajapikku eemaldada  end  Minust ja olla õpetaja iseendana. See vana mees on justkui lootnud, et Mina olen aina kaasas temas, kui ta asetub õpetama teid.

 

Täna ei ole enam nii, vaid see mees võib ise õpetada teid oma osaval viisil. Tema aeg on siis kas õpetada või hakata tegema midagi muud. See  Energia, mida ta endas kannab, on mingil viisil natuke Mind ja natuke  midagi muud. See õpetamise aeg on nüüd asetumas sellisesse ruumi, et Mina paigutan ta tegema täiesti uudseid asju Minu käena ja just nii, kuidas näen Ise vajavat tema abi. Seda ta ise pole veel teadnudki, vaid on oodanud, et tänanegi päev toimub samamoodi kui need varasemad õpetused, et Mina õpetan ja tema ise on vaid kõrval. Nii Oskamise Seadus on asetunud sinna ruumi ja takistanud Minu tõusmist Õpetajaks selle mehe abil. See on suur muutus sellele mehele. Tema ise pole mingil moel valmistunud selleks muutuseks, vaid ootas, et Mina oleksin edasi See või Tema, kes õpetab teid.

 

Miks niiviisi just täna? Tema osas on Aeg valmis selleks muutuseks, ja Mina asetun vaid mingil viisil tema kaudu tegema uudset tööd inimkonna aitamiseks. See õpetamise aeg Minu kaudu on lõppemas sellel õhtul, ja need tulevased üritused, milles te olete kokku leppinud, jätkuvad natuke teistmoodi selle mehe kaudu ilma, et Mina enam oleks kaasas neis õpetusüritustel. Hakkan kasutama teda edaspidigi teie kinkide ja oskuste avajana. Neil tulevastel üritustel, milles te olete omavahel kokku leppinud, avatakse teie kinke ja teie oskusi, kuid see õpetamise osa jääb sellele vanale mehele, mitte enam Minu kaudu toimuvaks. Ja kuna need kokkulepitud kohtumised lõpevad augustikuus, Mina siirdun selle mehe abil tegema täiesti uudset tööd inimkonna aitamiseks. Olge rõõmsad nendest hetkedest, mil te veel kohtate üksteist, sest tulev sügis hakkab olema täiesti uute asjade esile toomise aeg ja Mina hakkan kasutama seda vana meest omal viisil oma käena. Täiesti samamoodi kasutan ka selle rühma avatud oskusi teie abil justkui omal moel oma kätena, kui aitate teisi inimesi nende vaevades, nende haigustes ja õpetamisel.

 

Kui see rühm tuleval sügisel hajub ja siirdub kasutama omi oskusi teiste inimeste aitamiseks, see muutus, mis täna toimub, on  mingisugune algus ka sellesarnastel üritustel, kui esimene eeskuju sellest, kuidas õpetamine siirdub Minult sellele vanale mehele nendel üritustel, mida olete omavahel kokku leppinud. Tuleval sügisel Mina siis võtan selle mehe omaks käeks tegema seda tööd, kuhu Mina teda asetan tegema uusi asju inimkonna aitamiseks. Te ehk olete natuke  pettunud, et see viis tulla esile ja õpetada peatub juba täna õhtul siin, kuid Oskamise Seadus ja Mina oleme otsustanud nii. Ja nüüd armsad sõbrad palun, et peame väikese vaheaja.

 

Ühine meditatsioon

Siis, kui tajute, et see Energia, kes asetub kaasa samasse ruumi ja mingil viisil väga hellalt puudutab teid, siis me kõik oleme asetanud midagi  endast olema üks ja sama või oleme koos. Nüüd igaühes on Suur Energia, Anne ja Salapära ehk Elu Ise mingil väga tundlikul viisil kaasas. Kui see Energia on meis igaühes, meil on siis alati ka võimalus paluda Tema abi, Tema Energiat, Tema Annet ja Salapära tegema midagi kas meile endale või ka kogu inimkonnalegi. Nagu me hetk aega tagasi saime teada, et see Suur Energia on oodanud, et me paluks Tema abi nende kahe väga paha eemaldamiseks meist igaühest, kes seda mingil viisil tunneb või kannatab või oskab juba mingil viisil vältida.

 

Teine neist on alati olnud inimkonna nuhtlusena või see sõdimise mustast mustem ja armetuim viis olla inimkonna nuhtlusena. Sõjad ja sõdade õudused on praegusel hetkelgi jälle nuhtlusena. Meie siinolijad võime edaspidigi omalt poolt paluda, et need sõdimise õudused katkestatakse ja ütleksin, et asetatakse sellisesse ruumi, kus rahu saadakse sündima, sellisesse ruumi, kus inimkond oskab omavahel hoida rõõmu ja armastust esil.  Aita meid vältida sõdade õudu ja katkesta  omavahelised riiud ning sõdimised. Ole meile armuline  ja kasuta Energiaid ja lõpeta sõdimised, on need siis kus tahes ja millal vaid esile kerkimas ka tulevastel ajalistel aegadel. Ära luba neil olla inimkonna nuhtlusena, vaid kõrvalda need lõplikult ja asetu alati takistuseks nende esile kerkimisel.

 

Samamoodi me palume, et oleksid takistuseks sellele väga raskele viirusele, kes on laialt inimkonna nuhtlusena põhjustanud palju muret. Asetu takistuseks ja aita meil püsida lahti sellest väga ebameeldivast ja raskesti eemaldatavast halvimast viiruse liigist. Aita igat selle all kannatajat lahti saada ja ole meie kaitse. Seda me palume Sinult Suur Energia, Suur Anne ja Salapära. Lõpeta nende kahe väga raske ja väga raskesti hallatava musta energiavormi esile tulek. Aseta see energia sellisesse ruumi, kust see enam kunagi ei avane, ei sellele viirusele ega sõjale, vaid hoia see väiksena omas augus. Nii me koos palume Sind appi ja täname kogu abi eest, mida Sina näed, et meil on võimalik vastu võtta. Ole kaitseks ja takista seda mustast mustema energia nuhtlusena esile tulemist. Nende sõnadega me oleme nüüd lähenenud Sinule, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära ja rõõmustame, et saame koos paluda abi. Ole meile armuline ja aita meid.

 

Ja nüüd armsad sõbrad, nüüd see vaikuse ruum muudab jälle midagi meis igaühes, täiesti igaühes. Selle Energia on vahel tugevasti esil, nagu ise nüüd tunnen Seda südames, kui Tema muudab midagi minus. Võtke need muutused alati rõõmuga vastu ja olge tänulikud, kui tajute, et teid muudetakse. Sest iga muutus on samm edasi igaühe vaimsel rajal. Ärge kunagi kartke muutusi, kuigi need vahel võivad olla ka valulikud, kuid nende tähendus pole üldsegi alati haiguse märk ega ole teie nuhtluseks mõeldud valud, vaid märk, et teis toimub midagi, teis muudetakse midagi ja teid avatakse oskustele ja salapäradele.

 

Rõõmu ja armastusega me igaüks tunneme neid muutusi, kui me ei too esile hirmu, vaid oleme alati tänulikult vastu võtmas, kui Tema meid muudab ja aitab meid edenema mingil uuemal viisil. Igaüks edeneb oma rajal, oma oskuse ja andega. Kellelegi pole kunagi antud selliseid takistusi, et nende võitmine ja eemaldamine poleks mingil uuemal viisil igaühel võimalik. Nii me igaüks hakkame tundma midagi sellist, mida me varem kunagi pole osanud isegi oodata. Kui ükski õpib, kas siis kõik õpivad? Sellele meilt oodatakse vastust.

 

Nii jälle võin lohutada teid, ärge kunagi masenduge, ärge vaibuge sünguse ruumi, vaid lootke alati, et kõik, mis toimub, on parim teile. Ma isegi tunnen muutust sel tänasel õhtul, kui see Suur Energia on asetunud kõrvale ja annab minule võimaluse olla iseendana esil ja püüda lohutada igat vaatajat, igat kuulajat rõõmuga vastu võtma kõike seda, mida saame proovimiseks. Nüüd armsad sõbrad, teeme jälle ühe väikese vaheaja.       

    

Vestlus rühmas

Kui jälle oleme selles ruumis, kus see Energia on mingil viisil asetunud meisse igaühte, me moodustame omavahel ühise ruumi. Siis mitmetest on moodustunud üks ja sama ruum, kus seesama Energia on erilisel viisil meis igaühes. Võiks öelda, et See Energia on ka neis, kes ei ole vaikseks muutunud samamoodi sellesse vaikuse ruumi. Koosolemist me ei suuda näha, vaid tajume mingil viisil, et me moodustame mingisuguse ühenduse omavahel, kui oskame vaikides koos tajuda seda Energia ligiolekut endas.  Me igaüks  mingil viisil toome Temast endasse midagi. Igaüks omal viisil, kuid oleme ka koos väga erilises ruumis. Ühenduse hoidmine edendab igal tasandil meie arenemist ka vaimsel teel.  Mingi Energia meis muudab meis midagi, kuigi me ei tunne ega taju seda. Väga üksikud  võivad väita, et tajuvad, et neid muudetakse mingil meeldival viisil ja igaüks tajub muutust omamoodi. Mõned tajuvad seda tugevamini, mõned nõrgemalt, kuid See oskab teha midagi meis igaühes.

 

Regulaarne vaikusesse asetumine, lahti ajast ja sellest teisest nimega nimetamatust ehk sellest energiast, mis mingil viisil on meis igaühes kas peidus või esil. Vaikseks muutudes me võime eraldada need kaks erilist ruumi endast. See Energia, mida me tajume väga hellana, suudab siis teha oma tööd. Mida Ta Ise tahab meis mingil tasandil teha. Igaüht muudetakse. Üht muudab natuke rohkem kui teist, kuid igaühes see muutus edeneb just nii, kui see meil kellelgi on vajalik. Olles siis lahti ajast, väljaspool aega, igavikus või igaviku välises ruumis või mõned veelgi sügavamas ruumis, edeneme alati omal viisil ja saame midagi uut  endast muutuma või muuta ise end. Kellelegi seda muutust kunagi ei näidata, seda suudetakse vaid tajuda või tunda. Väga tundlikud meist tajuvad seda tugevamini kui need, kes alles alustavad vaikimise salapäraga endas.

 

Mõnest avatakse imesidki, selle tundmine ja tajumine on see eesmärk meil igaühel, kuhu meid ergutatakse kas  teiste või enda jaoks. Kes seda on suutnud, temast on avatud midagi väga erilist.  Võib-olla meistki mõned on suutnud mingitmoodi ja teavad, et kellelegi nende imede avamine ei ole täiesti võimatu, kui jaksad pingutada ja olla väga lootev oma andeile edeneda vaimsel rajal. Mõned avavad ühte annet, mõned teist. Harva meist keegi avab omi andeid täiesti samamoodi kui teine, vaid igaüks teeb seda omamoodi. Looda sina, et suudad avaneda oma oskamistele ja salapäradele. Needki on  ootamas, et me inimesed suudaksime loota esiteks ise endile, ka andele edeneda omal rajal ja lõpuks saame need peiduski olevad anded ja salapärad kasutusse. Igaühes on peidus palju salapäraseid oskusi, mis vaid ootavad, et jaksame pingutada ja edeneda sellisele tasandile, kust neid andeid ja salapärasid ja isegi imesid avaneb kasutusse.

 

Inimesed on sagedamini lahti kõigest sellisest ja ütlevad, et see oleks võimatu ja kasutavad neist asjust sellist ütlemist ja keelt, mida nad kunagi ei peaks ütlema. Keelates need asjad endalt, me asetame takistusi oma kinkide ja annete avanemisele. Ärgem kunagi alahinnake oma oskusi, omi andeid ja salapärast oskust. Vaid lootke sellele, et visadusega ja ütleksin, et uskudes oma andeisse me lõpuks suudame edeneda ja avaneda sellistelegi oskustele, mida väga vähesed oskavad isegi arvata endas kandvat.

 

Üks avab midagi, teine midagi muud. Kuid just ise tajusin jälle, kuidas südame piirkonnas avatakse uut ruumi. Mis see on?  Nende valude tekkimisele ei ole saanud mingisugust vastust. Tean kuidagi, et siis avan midagi endast ja astun sammu täiesti uudsesse ruumi. Need valud saavad olla just selle sarnased (rääkides tundsin valu südame piirkonnas) ja nagu olen varemgi öelnud, vahe tegemine millestki raskemast on väga raske igaühele. Ärge kunagi kartke, kuigi te toote esile muutusi valude abil. Lootke, et need kuuluvad mingit viisi sellesse muutusse, mida hakkate läbima ja olete just nüüd sellele avanemas. Minul need valud on sageli, kuid alati nende kaudu tehakse minule midagi uut ja avatakse midagi sellist, mida olen hoidnud enda eest peidus. Võib-olla mina hakkan kirjutama sellest tulevastes kirjutustes, kes loete neid kirjutusi.

 

Täna neid valusid siingi üritusel olen jälle toonud esile, kuid mina rõõmustan nende üle. Ma ei karda neid, vaid pean neid muutusteks, mida see Suur Energia teeb minu muutmiseks ja mingil viisil midagi minust esile toomiseks. Ei taha eitada, et need valud on sellised, mis ei ole normaalseks muutuseks mõeldud valud, vaid midagi täiesti füüsilise haiguse sarnast. Püüdke vahet teha neil kahel asjal, millal need on muutus või millal need on haiguse sarnased. Täna mina ise olen tundnud jälle neid muutusi ja teiegi olete jälle ka olnud tunnistamas, kuidas mind püütakse südame avamisega millelegi uuele. Mis see on? Seda mina ehk räägin mõnes kirjutuses. Nii Oskamise Salapära ja Õppimise Anne ja Salapära oskab muuta inimest millekski uuelaadseks oskajaks.

 

Jälle on aeg asetuda sinna ruumi, kus see Suur Energia lisab kaitset, asetades oma Energia takistuseks selle viiruse asetumisele. Vaatame, kas Ta tuleb minust esile ja räägib midagi selle ürituse lõpuks?

 

Tänan, tänan, tänan. Armsad sõbrad, olete väga, väga armsad Minule. Ja Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, olen nüüd esil. Ja jällegi Mina asetan uudse kaitse kaitsma teid igaüht selle viiruse väga osavast viisist asetada endast midagi inimese ruumi. Selgi korral teiegi, armsad sõbrad, kes vaatate ja kuulate seda ürituse edenemist, tulete Minu kaitse ringi. Igaüks teist, täiesti igaüks, asetatakse sellesama olemise ruumi, kus see väiksem rühm on nüüd praegusel hetkel. Ja Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, tugevdan kaitset selle kavala viiruse vastu. Igaüks teist on selle kaitse sees. Samamoodi teie lapsed, lapselapsed, sõbrad ja ka need inimesed, keda kohtate, asetuvad kaitse sisse ega ole mingil viisil selle viirusele kättesaadavad. Ega needki, kes on juba saastanud end selle viirusesse nakatumisega, ei nakata teid, kuigi kohtaksite neid inimesi.

 

Kunagi keegi ei  saastuta teid selle viirusega nii, et see põhjustaks teis haigust. Vaid Minu kaitse takistab selle kavalama vormi asetumist teisse, kes te olete siin ringis või kuulate ja vaatate seda esitust, üritust. Vaid selle viiruse väga nõrgad vormid ja oskamise salapärad võivad asetuda kellessegi, ei kunagi raskeim vorm, vaid Mina annan teile igale väga tugeva kaitse.

 

Mis puutub sinna sõja edenemisse, olen väga rõõmus, et see rühm, see suureks muutunud osaliste arv (18 + 240.in. L.L.), on olnud kaasas palumas selle mehe abil, et Mina asetuksin tõkkeks selle sõja edenemisele ja esil olemisele. Mina veelgi ei  hakka takistama selle sõdimise jätkumist, vaid ootan, et üha rohkem inimkonnast mõistaks paluda Minu või Looja asetumist tõkkeks sõdadele. Siis Mina ootan, et see rühm ja mõni teinegi laieneb edaspidigi ja tuleb Minult või Loojalt paluma Meie asetumist takistama sõdade laienemist ja esil olemist. Täna see rühm on rõõmuks osaliselt mõjutanud selle sõja kulgu ja Mina Ise hakkan mingil uuel viisil asetama tõkkeid selle esile tulekule ja laienemisele. Kuidas? Seda Mina veel ei too esile, vaid palun, et jälgite informatsiooni vahendajaid. Midagi hakkan kuidagi asetama tõkkeks. Ja nii armsad sõbrad, Mina jälle asetun kõrvale ja tulen esile, kui see õhtu jätkub teisel viisil. Ja nüüd olen ära.

 

Erkki: tänan, tänan, tänan.