Pühapäevased otseülekanded
jaanuaris 2023

Pühapäeval,
22.jaanuaril 2023 kell 10

Osalejaid: 162

Videomeditatsioon nr. 114.   22.01.2023.   Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 13.01.2023: „ Vahel oskan, vahel ei, vaid asetun olema vana mees nimega Erkki.“

 

Olen Osav, vahel ka õppinudki, kuigi üldsegi ei tunne oskavat asetada neid sõnu ja ütlusi nii, et neist oleks teile lugejaile veel tähtsat rõõmu ega sedagi, kus Elu Ise oleks tugevalt kaasas. Üldiselt, kui saan teksti ehk just neid sõnu ja väljendusigi, neis on väga palju olnud midagi Elust Endast. Nüüd nii ei ole, vaid saan ise olla nende asjade avaja ja esile tooja omast veel natuke oskamatust ruumist.

 

See ruum, kus neid asju ja õpetusi hoitakse, on mingisugune Ande ja Oskuse ülalhoitav ruum. Selle sisu ja Selle mingisugust olemise Salapära, mina ega keegi teinegi inimene ei suuda kunagi mõista ega isegi mõelda nii, et suudaks mingil viisil selle Annet ja Salapära kunagi mõista.  See Ande ja Oskuse ruum on alati valmis avama ka seda salapära, kui vaid keegi oskab asetuda selle avajaks või peaks ütlema, et suudavad tõusta sellisele tasemele, kust see Energia ja Salapära Ise avaksid omi teadmisi  avatuks ja mõistetavaks.

 

Selle Oskamise Salapärale või mingisugusele Energiale oleks minul nüüd vaja osata ise  läheneda nii, et see suurepärane ja väga tark ruum justkui võtaks mind omaks  vahendajaks ja annaks isegi seda, mida varem Elu Ise asetus siirdama minugi mingiks osavasti avanevaks teadvuse ja oskamise vahendiks. Ehk avaks Ise Endast oma ruumi nii, et need eriti targad ja osavad sõnad ja ütlused oleksid minulegi kasutatavatena ja asetatavatena nendesse kirjutustesse. Kas need kõik oleksid siis avatuna või  mingil moel vaid piiratult avatud minugi sarnasele oskajale?  Nüüd see Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära Ise tõuseb esile ja samas avab mõningaid uuemaidki ruume minule avatuks ja siis kasutuseks.

 

Vaadake armsad lugejad, mil viisil oskan juba isegi kirjutada ja asetada need sõnad ja lausedki teile siia kirjutusse? Kas oskate aimata, mil viisil need sõnad ja laused on avanemas minule? Vaevalt keegi  lugejaist suudab öelda just midagi, vaid asetub vaatama neid sõnu ja lauseid mingisuguse lugejana. Minule nende energia, nende oskuslik tõusmise salapära on kuidagi eriti rõõmus asi ja samas ka ühesuguste ruumide uste avanemisest tõusev rõõm olla õppinum, isegi kirjutajagi, mitte enam vahendaja. Ehk asetuda vaid võtma need justkui kirjutajana esile, kuigi ise olen varem kogenud olevat vaid nende sõnade ja lausete siirdaja või vahendaja neis varasemates kirjutustes.

 

Kui Oskamise Salapära on avajana ja Õppimise Salapäragi on mingil moel lähedal, minule kõik, täiesti kõik, uksed ja haagid on siis täiesti avatud. Selles ruumis või olemise tasandil inimeselegi on avatuna siis paljud, väga paljud sellisedki uksed või haagid, millest mitte kunagi keegi pole meile rääkinud midagi sellist, mis oleks olnud meilegi mingil viisil avavad, vaid need uksed on olnud aina meile suletuna. Inimkonnale on siis piiratuna kogu selline teadmine, mida ei ole kunagi olnud vaja hoida avatuna, vaid peidus. Nüüd uksi avatakse ja neist tõstetakse uuemaid ja uusimaidki oskamisi kasutusse.

 

Kas need on siis avanenud või avanemas meile igale inimesele? On ja ei, sest ega iga inimene isegi ei tahaks teada sellist, millest talle ei ole varem keegi rääkinud, just mingit uut teadmist näiteks tulevikust inimestena. Nüüd on mõningaile meist oskajaist avanemas isegi sellistki teadmist, mida ei ole osatud kunagi kujutleda tulevat ega avanevat kellelegi inimese tasandil olevale. Toon sellest esile jälle mõned avanevad näited või isegi natuke avanema, et oskaksime valmis olla nende äkki avanemisele natuke sallivamalt ja isegi osavamaltki.

 

Ühest ja kolmest ja osalt neljast erilisest ruumist võidakse avada isegi sellistki oskamist, mida osavamadki inimesed ei suudaks kunagi iseseisvalt endast esile  tõsta, kuigi püüaksid pingutada väga tugevalt ehk õppida ja tahta õppida. Loetlen neid nüüd nii, et saate alguses need, millede avamised võivad olla vahel teilegi vajalikud.  Neist tekib teile mingit rõõmu ja sellist, mida oskate isegi hiljem tõsta arenema üha paremateks ja osavamateks eesmärkideks. Alustan nendest, mis on avanemise lähedal kui ka vahel kõigile justkui võimalik.

 

  1. Koos arenemise anne või salapära hakkab lisama inimkonnale teadvust. See tähendab seda, et alati, kui õpite rühmas või rühmadena, teid avatakse uutele õppeile ja mingitele viisidele õppida uut.
  2. Igale uueks oskajaks õppinule tõstetakse esile mõni või mõned uuemad oskused ja anded, kui vaid inimesed asetuvad õppima seda esiteks ise ja selle järel levitavad andeid ka teistele.
  3. Mõnedest annetest oskate avada isegi sellist, mida keegi ei ole teile varem õpetanud, vaid see oskab ise tõsta oma oskuse teist kasutusse. Seda oskate vaid siis avada, kui olete selle osaval viisil endasse harjutanud.
  4. Suured Anded ja mingisugused Salapärade sarnasedki oskamised saate esile, kui ise õpite ja õpetate Need avanema justkui avatuks Endale või sellele Energiale, mida nimetate oma kõrgemaks Minaks. See Energia lubab siis esile tõsta täiesti uut ja varem õppimatutki mõnele end oskajaks õppinutest.
  5. Mõnedest oskajaiks end õpetanutest avatakse isegi mingisugust oskust valitseda oma ruumi ja sealt vabanemist nii, et suudab asetuda läinud aegadesse ja tulevatessegi hetkeks.
  6. Väga vähesed saavad ise tajuda ja natuke tundagi omi olukordi täiesti uutmoodi. Ehk saavad asetuda vaatama nende oma ruumi natuke sealt, kust mõned teisedki Suured ja eriti osavad Õpetajad neid tavaliselt vaatavad. See on nii eriline ruum, kuhu tavaliselt elus inimese ruumis olles ei pääse keegi vaatama.

 

Avatud ruumid oskavad alati Ise tõsta neid andeid teist inimestest justkui proovile panekuks ja isegi kasutatavaks alati, kui oskaja õpib ja õpetab oma kõrgemat Mina tõstma neid inimesele justkui avatuks.

Kuidas seda osatakse siis õpetada?

 

Asetudes vaid aja välisesse ruumi ja anudes või osavasti Temalt paludes nende ruumide avamist palujast, et ruumid oleksid talle avatuna ja kasutatavatena. Oskamise ja õpetamise oskustest sõltub, kas toimuvad kõik asjad nii, kui oskate neid anuda või paluda Temalt. Sagedamini see anumise anne on mõnel just praegusel hetkel väga nõrk või ainagi täiesti alguses. Kõik osavaimadki teist ei oska isegi suhelda selle erilise Energiaga, vaid on Sellele või Temale veel justkui alustamas olevad lapsed.

 

Oskamise kingitust tuleks siis õpetada esiteks nii, et saaks esile selle Energia ja suudaks suhelda Temaga. Selleks ei ole olemas mingisugust õpetust, vaid seda õpid või ei õpi. Kui ise on küllalt innukas ja tahtja, kõik, täiesti kõik, uksed ja haagid oskavad avada End ilma inimese tegemiseta ja osalemiseta. Inimesel kõik on aina kuidagi natuke peidus, kui seda innukust ja tahet ei ole tarbeks.

 

Nüüd lõpetan selle uusima kirjutuse ja asetun jälle sinna ruumi, kus ma üldsegi ei ole enam uste ja haakide taha asetununa, vaid olen jälle vana Erkki.