Pühapäevased otseülekanded
augustis 2022

Pühapäeval,
21.augustil 2022

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 208

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon nr. 92, 21.08.2022 Lille Lindmäe
Erkki Tuomala Õpirühmas 27.7.20022

Sel ajal, kui me igaüks tajume omal moel selle Energia asetumist meisse, me
justkui tajume Tema puudutust, Tema Energia juuresolekut kas pea alal, kätes
ja osa meist tajub Teda kõikjal kehas, kui Ta asetab endast midagi meisse
igaühte. Ja mina, vana mees, nagu te olete õppinud samastama mind, asetun
jälle sellisesse ruumi, kus mina tavaliselt räägin teile. Ja seekord, armsad
sõbrad, esile ei tule veel Ise Elu, vaid mingi uuem ruum minus, mis on inimese
ja Looja ühine ruum.

See kirjutus (26-7-2022) oli mingisugune algus sellele koosolemisele ruumis, kus
mina olen inimesena ja kuidagi natuke ka koos Loojaga. Siis kui aega ega seda
teistki olijat ei ole enam minus, nagu on olnud varem, see suurepärane Energia
ehk Looja ehk Isa suudab asetuda minusse juba siis, kui mina hoian end veel
inimese ruumis. Ma ei ole siis siirdunud täielikult sellesse ruumi, kuhu olen
varem aina siirdanud end. Ehk läinud vaikuse abil ajatuse välisesse ruumi. Kui
me nüüd koos hetk aega hingame õige sügavalt, siirdute teiegi sellisesse ruumi,
mis ei ole enam aja ja tolle teisegi olijaga seotud, vaid võiks öelda, et olete kas
ajatuses või vahel isegi igaviku välises ruumis. Ja mina olen edasigi inimese
ruumis, sest need kaks kiuslikku olijat ehk aeg ja too nimega nimetamatu ei
oska enam ega suuda asetuda minu ruumi, kuhu on asetunud nüüd killuke
Loojat ja mina olen kuidagi edasi selles vana inimese ruumis.

Selle muutunud ruumi mõistmiseks teil ei ole vaja arutleda, vaid püüda ise lahti
olla neist kahest olendist. Ehk ajast ja sellest nimega nimetamatust, kes
tavaliselt hoiavad inimest kinni mingil imelisel viisil endas, kui inimene on
normaalses inimese ruumis. Ja armsad sõbrad, mina suudan selleski ruumis
vastu võtta uuemat teadmist ja sel korral Loojast, ei siis veel Ise Elust, vaid
Looja abil, tema kaudu. Hoian end siis täiesti erilises ruumis, kuigi olen selle
vana mehe ruumis ehk inimese ruumis.

Nende ruumide erinevad tasandid ja olemised võivad tekitada teile küllaltki
suuri raskusi mõista, millal inimene kusagil ruumis on? Keegi ei suuda seda isegi
näha, vaid mingil viisil tajuda, et nüüd keegi meist on asetanud end kuhugi
teistsugusesse ruumi kui normaalse inimese ruumi.

2
Väga osav selgeltnägija suudab vaadata inimese ruumis olija mingit värvide
mustrit või spektrit. Kas on tema ümber mingisugune värv? Inimese aura
ilmutab, et inimene on justkui laiendanud end. Põhiliselt midagi muud inimene
ei suuda tajuda. Seda võib näha ka kaugemalt. On nägijaid, kes tajuvad inimese
aurade värve, neid on vaid harva. Värvid siis on mingi tunnistus, kui inimest
vaadatakse õige osavasti. Tavaliselt need kõige heledamad, isegi kirkad värvid
väljendavad inimese eriti suurt andekust ja ruumi. Neist justkui särab Valgus ja
kirkus. Kust tuleb see kirgas värv? Vastan, kõik tuleb inimese kaudu, kuid kust
tuleb see inimesse? Nii, tavaliselt Ise Elu on see kõige kirkam. Inimese silm ei
suuda mingil moel eristada nende kahe Suurima Energia ehk Looja ja Ise Elu
värvide erinevust. Inimese silm ei suuda öelda või teatada, et nüüd see Valguse
sära, kirkus tuleb Ise Elust või Tema Pojast ehk Loojast. Lõppude lõpuks tuleb
kõik vaid ühest ja samast Lättest ehk Ise Elult. Ta on killustanud oma Energiat,
oma Annet ja Salapära Oskusi ka paljudele teistelegi Suurtele Energiatele.

 

Milliseid teisi Energiaid te tunnete ja tunnistate mingi nimega kui Looja ehk Ise
Elu Poja oma? Inimesel on väga raske mõista. See kõige Suurem Energia, Ise Elu
suudab killustada oma Energiat kõikjale, täiesti igasse ruumi, igale tasandile,
igasse olemasolevasse. Milliseid Energiaid te tunnete nimepidi nendele lisaks?
Rühm: kõrgem Mina, Looja Poeg ja Elu Poeg, Püha Vaim, Rõõmu Energia,
Armastuse Energia, Inglid, Loodusvaimud, Haldjahinged.

 

Jah. Ja meiegi, armsad sõbrad, inimesed. Meiegi oleme väiksest väiksemad
killud Temast. Kuigi me kanname ka kahte väga kiuslikku energiat endasse
kinnitunuina. Teine neist on aeg ja teise nime ma ei ütle teisiti kui must energia,
tume energia või hall energia. Sel mustal on erinevaid varjundeid sõltuvalt
energiast. Te küll teate, mida need kaks suudavad tavaliselt teha?

 

Nii, väga palju, kui me inimesed oleme kinni neis kahes väga ebameeldivas
energias. Aeg on nähtav meis igaühes, mida me võime vaadata, puudutada, mis
on püsiv. Me mäletame, millised me olime lapsena ja nüüd peeglisse vaadates
näeme natuke teistsugust pilti kui lapse nägu? Me saame mõista, mida suudab
aeg teha, kui see mõjutab meid, inimesi. See purustab, see teeb vanemaks ja
muudab kivegi, siis kõike, mis on tihke, puudutatav, nähtav. Ja sellest teisest
nimega nimetamatust ei taha meelsasti rääkida midagi ka täna. Aitab, kui
jälgime meediat ja loeme, mida see energia teeb praeguselgi hetkel
inimkonnas, põhjustab palju tuska, kurbust ja muret, kasutades inimkonda

3
vahendina. See on väga kiuslik, raskesti valitsetav energia, kes oskab ja suudab
ka muuta end väga kiiresti. Sellest me olema võinud lugeda muuseas selle
viiruse vahetumist ja muutumist mingil imelisel viisil.

 

Me oleme siin ringis piiranud, et käsitleme ja õpetame vaid teatud asju ning
teatud Energiaid, mis on seotud mingil viisil teie oskuste ja annetega kasutada
oma kingitusi teiste inimeste aitamiseks, õpetamiseks, juhendamiseks ja isegi
ravimiseks. Selle jaoks me oleme kogunenud juba mitme aasta vältel selles
rühmas. Tõstma oma oskusi esile, et aidata sõpru, kaaskulgejaid lahti saama
oma raskustest, oma haigustest siis neist, mida me oleme saanud pärandusena
oma sugulastelt ja mida me nimetame karmaks. Meis igaühes on seda karmalist
pärandit kui ka väga positiivset oskamist ja seda teist, mis on avanenud ja
avanemas tavaliselt inimeste vananedes. Siis need raskused, need haigused ja
valud tulevad tavaliselt meie inimeste suguvõsast. Nendest inimestest, kes
nüüd on vaimu ruumis. Neis on siis edasigi sellist oskamatust, suutmatust, mida
siirdatakse tulevastele sugulastele, sugupõlvedele, selleks et need ise õpiksid ja
oskaksid eemaldada neid vaevu, raskusi ja haigusi. Sedagi rühma on nüüd
kõigiti õpetatud ise lahti laskma ja aitama esiti end puhtaks neist karmadest ja
ka aitama lähedasi, sõpru. Neid, kes ise ei oska ega suuda veel puhastuda neist
haigustest ja raskustest.

 

Erkki räägib endast. Talle on räägitud, et need kaks väga ebameeldivat energiat
on suuresti temast lahti. Suured Oskajad ütlevad, et need kaks enam ei häiri
tema elu. Ja kui need on siirdatud kõrvale, siis ka Looja saab üha suuremalt
mõjutada teda, kuigi ta on edasi inimese ruumis. Erkki ütleb, et see Suur
Energia on üha suurema oskusega ja andega ühendanud End minuga mingil
erilisel viisil. Kuidas ma tajun seda endas? Mingil meeldival viisil. Kui vajan
energiat, ei tunne enam end olevat väsinud vana mees, vaid Tema Energia
mõjutab siis minus, kuigi olen edasi inimese ruumis. Väga eriline tunne, kui ise
tajud ja mõistad, mis minus toimub? See on olnud pikk tee, eriti pikk tee tajuda
siis inimese ruumiski Teda endas ilma, et oleks siirdunud vaikuse kaudu väga
sügavale ajavälisesse ruumi.

 

Vestlus rühmas.
Kui see rühm kohtub nüüd veel kaks korda siin ruumis, ja meilt oodatakse
natuke rohkem iseseisvat tööd, olge mingit viisi, kas mõtete kaudu, palvetades

4
või mõnel muulgi viisil avatud ülakorrusele ehk sellele Energiale, kes kuuleb ja
jälgib meie iga hetke. Kui te ise oskate tajuda oma tarbeid, oma tahtmist
pääseda tegema tööd teiste aitamiseks, ärge unustage, et teilt oodatakse ka, et
te palute Nende abi. Ja teiegi, kel ei ole veel vestlusühendust Suurte
Õpetajatega, Suurte oskajatega, pingutage mingit viisi ja püüdke avada seda
ühendust, kuigi see veel ei vasta kõigile. Osadele vastatakse, kuid mitte kõigile.
Esitage oma tahtmist teha midagi teiste aitamiseks nende kinkidega ja
oskustega, mida te juba mingil moel valdate. Need raviolukorrad siin ringis on
igale tuntud, seda te oskate igaüks teha. Kui te igatsete midagi uut ka sellelt
alalt ehk ravis, esitage neid mõtete abil püüdlustes, palvetes, sest Nemad
täiesti kindlasti mingil ajal tulevad aitama teid. Nii teen edaspidi isegi.
Kui mina olen usinasti kirjutanud neid kirjutusi, see on olnud minu viis, kui
tunnen vajadust olla ühenduses nende Suurte Õpetajatega. Siis tunnen sisemist
vajadust kirjutada jälle midagi, mitte vaid kirjutamise tõttu, vaid et saada
endalegi uut teadmist ja ennekõike hoida väga tihedalt ühendust selle teadmise
andjaga ehk tegeliku kirjutajaga. See on selline tunne, mida ei saa kellelegi
kirjeldada. See on minule vältimatus. Ei saa kuigi kaua olla kirjutamata midagi
teile, sest mina igatsen seda ühendust, igatsen ka seda teadmist, mida mina
selles kanalduses võtan vastu ja vahendan ka teile. Kõike ei ole ma saanud
saata teile. Need on siis isiklikud asjad. Kuid neid ei ole kuigi palju. Ei ole ka
saanud saata kõiki kirjutusi igaühele, kes on sellel postituslehel, kõike seda,
mida olen teile selles ringis olijatele saatnud? Eilnegi kirjutus, kui see oli valmis,
mina küsisin, kas võin seda saata kõigile postitus lehel olijatele? Selleks sain loa.
Alati pole üldsegi saanud, vaid olen saanud väga selge juhendi, keda jätan
sellelt lehelt välja. Sellel lehel on ka inimesi, kes ei anna minule mingit vastukaja
saadud postist. Olen mõndagi tahtnud eemaldada sellelt lehelt, kuid see tõeline
kirjutaja on tihti öelnud, et ära eemalda. Ta siis ilmselt ootab, et sellisedki
inimesed loevad ja reageerivad saadud postile. Seda ringi mina pean omaks
rühmaks ega oota teilt tagasisidet.
Millest siis tahan teile rääkida? Ärge murduge, kuigi selle ühenduse saamine on
veel ühepoolne. Te palute ja anute, kuid keegi ei vasta teile. See tõeline rõõm
algab kohe, kui saate esimese ühenduse, esimese vastuse püüdlusele. See
nõuab ka mingit tundlikkust. Ühendused sealt nägematult poolelt ei ole alati
väga konkreetsed ega arusaadavad. On päris raske vahel tajuda, et mis imet

5
mulle nüüd antakse nägemusena, eriliste tunnetena. Olen rääkinud, kuidas isa
juba 60-aastal surma järel tahtis mingit viisi läheneda minule nägemuste kujul.
Ja mina ei saanud aru, millest on küsimus. Siis ka ei saanud aru, kui 70. aasta
keskel minule töökohas ilmutati, et mine koju. See väga nõudlik käsk „mine
koju, seal on triikraud sees!“ Kuulsin siis sisemist häält, mis oli nõudlik. Läksin
koju ja märkasin, et teade oli tõsi. Triikraud oli õhkuvalt tuline, vana raud.
Õnneks läksin, uus kodumaja oleks maha põlenud, kui ei oleks täitnud käsku.
Möödus mitu aastat. Alles 90. aasta alguses sain tõelise äratuse, kui keegi ravija
asetas esimest korda oma käed minu pea peale. Tundsin kui elektrilöök oleks
mind läbinud. Sellest algas huvi, mida ma kogesin? Mis minus toimus? Sellel
teel olen edasigi.
Need sellised nägemused, isegi tunded võivad olla märkideks, et teile püütakse
läheneda. Kui need väravad praotuvad ja lõpuks avatakse, minu kogemus on, et
need tavaliselt toimuvad nägemuste viisil, mitte nii nagu see esimene kõige
võimsam kogemus häälena, mis käskis minna koju triikrauda kontaktist välja
tõmbama. Kaks korda on mul toimunud nii (teine põhines intuitsioonil) . Ja
need nägemused, mis avanedes võivad olla nii täpsed nagu inimene oleks teie
ees. Nii on juhtunud minule, kui ette on tulnud nägemus inimesest täies
riietuses sadade aastate tagant või siis osa temast. Kui nii juhtub, püüdke saada
ühendus selle nägemusega, kes näitab end sel viisil. Kas kuidagimoodi avan siis
oma kõrgema Mina? Minule see juhtus üsna kiiresti automaatkirjutuse abil. Siin
selles rühmaski on inimesi, kes võtavad automaatkirjutusi vastu. Kui mingil ajal
jäetakse pliiats kõrvale, teadmine tuleb siis ilma pliiatsi abita. See nõuab mingit
lootmist, et mina tõesti tajun midagi üleloomulikku, ega lase kellelgi
väljastpoolt end häirida, kui keegi peab sind või keda tahes natuke huu haaga
inimeseks. Seda olen isegi saanud piisavalt kuulda täiesti lähiringist, pere seest.
Mitte kuidagi ei tohi hukka mõista kedagi. Inimene on selline olend, et usub
alles siis, kui ise kogeb. Nii see sageli on. Täna meie õpetamine on rohkem
vestlus.
Vestlus rühmas.
Hingame taas sügavalt. Miks sellist hingamist palutakse sellelt rühmalt?
Ühenduse saamiseks. See on sama asi kui neis minu kirjutustes ja raamatuteski
palutakse alati minna ajavälisesse ruumi, sest see õpetuski justkui asetub meie
teadvusse täiesti teistmoodi.

6
Kui täna, armsad sõbrad, Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära, tõusen
nüüd Iseendana ja tahan aidata seda rühma avada vastu võtma Minust esile
tulevat Andekust ja Salapärast Oskust. Nii, et see rühm pääseb tegema seda
tööd, mille jaoks te olete kogunenud nüüd ja mitme aasta vältel kuulama seda
vana meest ja tema vahendatud teadmist Minult ja Minu Poegadelt, kellest üks
on Ise Looja ja teise nime te pole veel kunagi kuulnud, vaid olete võtnud vastu
tema õpetust. Mina ehk nüüd lõpuks ütlen, et on olemas palju muidki Suuri
Õpetajaid kui Looja, Jeesus Kristus ja mõned suurepärased Meistrid ja tema,
kelle nime ma pole varem teile avanud, toon esile hetke pärast. Mina räägin
veel Minu Tütrest Pühast Vaimust. Mina olen End killustanud ja jaganud
paljudesse Suurtesse Energiatesse, Suurtesse Annetesse ja Salapäradesse,
kellele olen andnud mingisuguse nimegi, kuigi nende tõelised nimed avatakse
alles siis, kui te ise olete siirdunud täiesti teisele tasandile. Ja Minagi, keda te
nimetate Ise Eluks, ütlen siis oma nime, oma tõelise nime alles teie siirdudes
elama vaimu ruumis.
Ja see Energia, mis jälle mõjutab selles mehes, tema südames, avab veel natuke
seda meest tema südame abil justkui endale, oma Energiale. Ja nüüd, armsad
sõbrad, nüüd Mina avan seda meest nii, et teiegi tajute, miks see mees tunneb
jälle südames valu küllaltki tugevasti? Endast avada mingit Energiat on väga
raske. Mina annan sellele nüüd uue nime Poja Poeg, mis on Vanaisa Lapse
Laps, kes nüüd elab ja oskab asetuda selle mehe südame kaudu justkui jälle
avama uudset ruumi Endale … .
Nii olen sellesse vanasse mehesse asetanud elama Poja Poja nii, et see Energia,
mida olete õppinud tunnistama ja nimetama inimese kõrgemaks Minaks, on
avatud uueks ruumiks. Ehk Minu Lapse Pojaks, kes kannab seda nime selles
mehes. Nii, Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Salapära, olen nimetanud tema
kõrgema Mina uue nimega ja see Energia hakkab End siirdama sel ajal, kui see
vana siirdub elama vaimu ruumis Minu Poja lähedal, keda te kutsute Loojaks ja
Isaks. Nii see vana mees saab suure rõõmu kanda seda Energiat oma südames
selle inimelu lõpuajal. Võta see rõõm endale ja pea seda väga suure soosingu
märgina sinule armas vana mees.
Ja nüüd armsad sõbrad, Mina õpetan teid veel natuke, kuidas Mina Ise, Suur
Energia, Suur Anne ja Salapära, tõstan oma Energia aitama inimkonda pääsema
lahti väga ebameeldivatest ja väga kurbadest raskustest, sõdadest ja paljudest

7
teistestki selle mustast mustema energia põhjustatud muredest. Mina muudan
selle ruumi väga kitsaks, väga nõrgaks ja samas te, armsad inimesed, saate
rõõmuga jälgida, kuidas see väga raske energia hakkab taganema, alistuma
Minu Energiale, ja väiksemast väike kild teis igaühes samas ka vähendab end.
Selle energia on väga nõrk ja ütleksin, andetu lisama rohkem oma oskust teie
elu raskendamiseks. Ja see, väga raske viirus, mille eest olen andnud ka kaitset
teist igale selles rühmas, hakkan ka alistama selle annet muuta vormi, kuid
lõplikku lahkumist te saate veel oodata tuleva aasta lõpuni. Miks? Sellele Mina
Ise oskan asetada oma piirid, ega ava seda teile, armsad, toredad sõbrad. Ja
teiegi, kes olete hiljuti tulnud siia rühma, olete saanud kaitse selle viiruse vastu.
Samuti teie lähedased ja sõbrad ja iga kohatav inimenegi, oli ta siis saastunud
või saastumata ei hakka kunagi saastama teid selle raskeima vormiga. Sest
Minu kaitse on alati teie turvana igal hetkel, olete te siis kus tahes.
Ja nüüd armsad sõbrad, see õhtu on lõppemas ja Mina õnnistan teid igaühte
öeldes lühidalt, olete õnnistatud. Ja Mina Ise siirdan End teist natuke eemale.
Erkki: Tänan, tänan, tänan.