Pühapäevased otseülekanded
veebruaris 2023

Pühapäeval,
19.veebruaril 2023 kell 10

Osalejaid: 141

Videomeditatsioon nr. 118, 19.02.2023     Lille Lindmäe

Galibriella: „Peale ühismeditatsiooni 12.02.2023, kl.11.07 – 12.15.“

 

INFO: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonide korraldamise eest!

 

Me näeme muutusi tulemas kogu Maal. On veeuputuste, maavärinate ja kokkupõrgete aeg, aga teie suudate seda leevendada, vaimutasandil liikudes ja palvetades, et maailm oleks parem paik kogu universumi väravate läheduses. Aamen.

 

Me näeme muutusi tulemas ka Eestimaal, sest avanevad need paigad, mis on varem lukustatud olnud (energeetilisel tasandil).

 

Veel pole vaja aktiveerida neid paiku, mis on avalikus ruumis nähtaval kohal, aga pealtpoolt pilvi nähakse kokkuleppeid seoses riigikogu valimistega. See pole vaatemäng, mis sobib igaühele. Jant kestab kaua, selle mõjusfäär on juba tunda Eestimaa eri paigus. Kus pole teada lõpptulemust, sest tulemus on ettearvamatu tähendusega esile tõusev olnud.

 

Me täname Lille Lindmäed koostöö eest ja palume mitte muretseda eelseisvate ülesannete raskustes. Esile kerkivate küsimustega seoses palume üle vaadata esimese portaali asukohad. Gröönimaa lagedad väljaulatused on lukustatud ajast aega. Veeuputus. Põhja läinud laevade asupaiga läheduses on saastatuse oht ülisuur. Uppunud vrakkide lähedal asub paik, mille Plejaadlased on varem aktiveerinud, aga taas sulgenud. Kuna inimesed ei suutnud tähelepanu koondada selle saastatusele ja otsustasime sulgeda veealused alad, kus on varjule peidetud saladused. Lukustatud alad on Põhja-Jäämere lähedal asuvad paigad. Need on märgitud märkidega, leia need üles ja aseta sinna plinkima valguskolmnurgad, kolm tükki, ühesuurused. Põhja-Jäämere avavetes paik nimega „kuldne kolmnurk“, tähistena plingivad tulukesed on teejuhid Sinule. Kuldkollased märgid, erisugused, ühtlane toon. See on märguanne Sulle nende asupaikade leidmiseks. Astraalkoridor, läbipääs suletud olnud, kuid Sinule avanevad need käepuudutuse ja avatud meele, tajuga. Me täname! Aamen.

 

Alaska. Kogukond äraütlemata kirju ja vastuvõtlik uuele infole. Me täname! Aamen.

 

Me näeme segaduses olevaid inimesi Türgis, kes on kaotanud oma vara, kodu, lähedased inimesed, pereliikmed. Türgis on muutuste koridorid ja sealt algav valgussööst, puhang annab aimu inimestele, kui haavatav on Maa selle ühiskonnalises mõttes. Haprus, mille kaudu on võimalik muuta kogu ühiskonda paremaks, toetavamaks, kui tähelepanu koondatakse inimhingede suurustele selle kõige ülevamas tähenduses. Maa murrab end läbi masside, mis on hapraks muutunud. Inimkogukond on haavatav seal, kus kogukonda toetav ühisvõrgustik puudub või pole pööratud piisavalt tähelepanu asjaolule, et LOODUS murrab end läbi sajandite pikkusest saastatusest. Raputab maha kõik need kohad, paigad, mis tsooni läheduses inimtegevuseks kõlbmatu paik olnud, sest seal algavad rajad, mis pole inimsilmadele nähtavad olnud, kuid on avakosmosega seotud paigad olnud. Inimene on LOODUSE osake, aga pealtpoolt pilvi nähakse suuri üleujutusi, maaraputusi, tuulepuhanguid seal, kus inimene on otsustanud, aga LOODUS on jäänud märkamata. Loodus on andnud pikaajalisi märguandeid, aga inimeste tähelepanu on kustuv olnud, kuna pimesi otsitakse aina juurde paiku, mis on elamiskõlbmatud selle suures tähenduses. Seetõttu on katastroof toimunud. Suutmatus äratada Valgust iseenda sees on pimestanud kogukondi, kus elatakse. Türgit hoiatati korduvalt juba aastaid. Mälestame neid, kes hukkusid, aga nende hingetasandi Valgus liigub edasi ja suudab aidata mahajääjaid tarkuste ja teadmistega, mis antakse edasi suguvõsa liini kaudu, esivanemate toel ümbersünni kaudu, tänapäeva lastele. Nende Valgus on suurem ja arheoloogilised leiud kinnitavad seda. Avalduvad iidsed pühapaigad, mida varem pole märgatud.

 

Maailm märkab katastroofide ulatust, laiust ja mõistab, kui tähtis on kogukonda toetada, kes on oma elu rajanud mägismaale. On muutuste aeg. Maailm mõistab, kui habras on elu, mitte ainult mägismaal, vaid ka teistes katastroofi piirkondades ja see loob uue võrgustiku ülemaailmseks suhtlemiseks, et aidata neid, kes ise ei saa end aidata ja kelle lootus on Kõigekõrgema kätte hoiule antud. Valvurid, kes Maad kaitsevad, on alati inimesi hoiatanud ja lootnud, et neid kuulda võetakse seal, kus on side Maaga tugev ja valgustatus annab signaale enda pääsemiseks. LOODUS ON PÜHA MAALE ja selle valvurid teavad selle saladusi, mis järk-järgult avanevad inimese teadvusväljalisele tasandile. Olge tähelepanelikud, sest teie aeg on abistada neid, kes ise ei suuda end aidata.

 

Me täname Lille Lindmäe ühismeditatsiooni kaudu edasi saadetud valgusvihkude eest, mis saadeti Maa aitamiseks ja seal elavate kogukondade aitamiseks. Kuigi on raske aeg, tuleb austusega jätkuvalt suhtuda loodusesse, mis märatsema hakanud Maa eri paigus. Seda kõike on liiga palju Emakesele-Maale, mille tähendus kandub edasi vaid mõistmises Maa pühadusse. Oleme nendega, kelle meel on mures ja leinas. Valgusvärav on avatud neile, kelle püha kohus on edasi liikuda vajalikus suunas. Seda peate teadma ja austama nende valikut, kes jäävad ega lahku oma kodumaalt, kus on sõjad, katastroofid, veeuputus ja muud koledused.

 

Puutumatu tsoon on Maa läbipääsu avade puhastumine, Maa aitamiseks. Nii on see olnud varem, kestab kuni Maa toimib ja elutsükkel kestab.

Oleme tänulikud Maa aitamise eest, inimhingede, ELUSLOODUSE ja inimkonna tasandil. On aitamise aeg, tasakaalustamise aeg, pühaduse aeg. Täname! Aamen.

 

Oleme otsustanud aidata Maa inimesi, kuid sageli nähakse selles utoopiat, vahelesegamist või mõistmatut käitumist nende poolt, kes on oma päritolult teistsugused kui Maa inimesed. Me täname Lootuse eest ja keskenduge jätkuvalt Maa kaitsmisele, inimkonna hoolivusele Maa suhtes, kogukondade toetusele ja abile ning tähelepanekutele. Mis on saadetud märguannetena Maa ja inimeste, eluslooduse püsimisele, aitamiseks. Täname! Aamen.

 

Me tähelepanu on koondunud inimkonna paremale toimimisele maismaal, vees, kõrgmäestikes, kus on tohutul määral avastamata paiku. Inimene ei suuda kõike hoomata ja mõnikord on parem mitte teada, kui enamat. Mõistame teie valu oma ühiskonna pärast, kus on kuulda nii palju sõjakoledustest mujal, kui ka katastroofidest, mis laiuvad tohututel aladel. Olge valmis aitama seal, kus võimalik, aga ärge unustage oma maad ja rahvast selles suures virr-varris, mis teid ümbritseb. Täname!

 

Olgu lootus teie päralt, sest see VALGUS, mille teie edasi saadate, on mitmekordse tähendusega ÜLEV valgustatus. Me täname! Aamen.

 

Eestimaa vajab palju palveid, et taastuda sõjakoleduste meenutustest omal maal, mis ei olnudki nii ammu aega tagasi. Rahvas vajab selgeid sõnumeid, et olla loovad iseendas, täiustades teiste maailma lahkuse ja rahuloluga, mis tuleb headusest ja töökusest (iseloomulik  Eesti rahvale). Me täname! Aamen. Kogukondade toetus ÜLIOLULINE! Me täname! Aamen. Olge õnnistatud! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine, koostöös Ema-Maa avarusväljade toetajaskonnaga. Inforuumis viibisid veel peainglitest Miikael, Raafael, Theodore ja Jeremia, kes aitasid luua uut võrgustikku ilmamaale. Mis on vajalik Maale endale, kui ühiskonna eri kihtide väljalaiuste suurendamiseks. Me täname! Aamen.

 

Olge ootel, sest suur pühendumine, teie ühismeditatsioonide kaudu, tasub end ära. On üllatuste aeg iseendale ja teistele. Täname! Aamen.

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

 

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni 22.01.2023 kl.12.25 – 13.10.

Info: „Portaalide asupaigad.  Me avame järk-järgult portaale, nende asupaikade lähisvöötmelisel alal paiknevad valguskehad, energialiinid. Maa toetuspunktid avanevad aegamööda, kuni Maa toetab energialaengutega nende toimimist asupaikades, kuhu on paigutatud või ootele jäetud energiaaknad. Mille avatus võimaldab luua muutusi maa sisemuses; pinna peal; kui ka universumi kosmoseenergiaid talletavas ruumis, mille läbi taevas on ühtäkki mõõtmatu ja avanev erinevatele ilmingutele ja kasutusvõimalustele. Esmane ülesanne on tasakaalustamine ja selle ülesande lõpuleviimine sõltub palju Maa korrigeerimise võimest ja talutavusest, mis on kaua võimendamata olnud. Energialaeng on väga kõrgele tõusnud ilmingutes, mis on puutumatud olnud ja ajaloos kustuvas olekus olnud, ootele pandud. Nüüd avanevad uued energialaengud tasapisi ja äratavad Maa väljajaotused pikkamööda ülesse, et taastuv energialaeng kataks Maa ümbermõõdult kõik need paigad, mille tähelepanu keskpunktis te viibite oma igapäeva elus, korraldustes, õilmitsevates hetkedes ja teadmiste janus. Portaalid asuvad õigetes paikades, mida oleme nimetanud varasemates kanaldustes, nimistus. Täpsustame, portaal number üks (1) asub Põhja-Jäämere lähistel. On ilmatusuur, tühi maa-ala; külm karge kliima. Arktika. Uurimuslikku tööd teevad need, kes on huvitatud Maa sisekoore toimimisviisist ja arengust. Kriitiline ala. Rannikuäärt läbistavad kõrged jäämassiivid ja tühimikud, koopad, liustikud; avamaa, kus on ääretu külm ja läbitungiv tuul, jäine ala. Seal on tohutu väli, kuhu on peidetud Maa aarded ja salapärased sündmused läbistavad seda ala. Tundmatud külalised väisavad ilmlõpmata selle ala tühermaal asuvaid koopaid, kelle tähelepanu keskmeks on inimpõlvkondade arengulugu ja maavarad, mida pole suudetud leida inimpõlvede jooksul. On tohutu tarkuste laegas, mille päritolu pole teada, aga kus peituvad üleloomulikud võimed; tasakaalustamata energiaväli ulatub kaugele ja mida pole võimalik tavainimesel näha. Tohutu lai maa-ala, tühermaa, kus loodusjõud läbivad hetkega kõiki alasid ja külmetavad veed, kus elav loodus on määranud liikidena elama vaid vähesed suutlikud, elukeskkonnaga kohanenud  elusolevused. Kuigi silmaga pole alati kõike näha, on elurikkus tegelikult tohutul määral kasvanud ja arenenud. Liustiku sulaveed tõusevad ja ilmnevad täiesti uued liigid ilmalikule maailmale. Ootamatud sündmused, mis pole otseselt Maaga seotud, aitavad äratada Maa sisemusjõud, mis on vaka alla peidetud, ehk saladuses olnud. Tähelepanu köidavad uued avastused, tähelepanekud; uurimustööd saavad uue mõõtme, leiutasud suurenevad nende unikaalsuse tõttu. Virmalised on erisugused, tavatu kiirgusallikana nähtavad. Uued geoloogilised leiud seostuvad selle maa-alaga ja päev-päevalt saab selgemaks, kui tähendusrikas on see puutumatu maailmosa olnud. Me näeme kauges tulevikus selle maa osa täielikult uppumise võimalust, kui sellele tähelepanu ei pöörata ja lastakse hooletu suhtumisega sulada maa-alal, mis on hetkel jäätunud ja raevuka looduse meelevallas. Me täname! Aamen.

 

Portaali number kaks ei ole hetkel teada.

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine, koostöös Ema-Maa valguskandjatega. Peainglitest olid kohal Miikael, Raafael, Jeremia ja lootustandev ingel, kes pühitseb Maad ja rahvast. Juutide esiisa Aabraham, vaikiv troonile tõusja ja aitaja. Me täname! Aamen.“

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

 

 

 

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni 29.01.2023 kl. 11.05 -11.35.

Info: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest!

Oli rõõm kogeda teie ühist energiat sellel ühismeditatsioonil, kus elav, võbelev energialainetus täitis ühisruumi, kus antud hetkel viibite oma ülevuses ja vaikses rahus. Täname!

Jordaania sai valgusega kaetud. Täname! Oli ülioluline seda paika valgustada, sest uutmoodi energia lainetus avab uued energiad selles paigas, kus pealtpoolt pilvi suurenes oht sellele riigile. Me täname! Aamen.

Me näeme Lille Lindmäe muret selle portaali kohta, mida edastasime (esimene portaal), ARKTIKA. On vaja oodata, lähenev aeg annab vastused küsimustele. Esimene portaal (1) on ennekõike läbitav ala, mille avanemine võtab aega, aga aktiivenergia vajab stabiliseerimist. Ürgvanad energiavälja lainetused katavad kogu ala niivõrd, et uutel energiatel pole läbipääsu. On ootuse aeg. Selleks, et vana energia saaks eemalduda ja uus laotuda, on vajalik luua läbipääs kogu alale.

GRÖÖNIMAA on paik, maa-ala, mis takistab energiate juurdevoolu seal, kus panipaik on suletud olnud. Saladused tulevad ilmsiks enne, kui jää sulab ja esimesed linnud lendavad avamerele. See tähendab seda, et on vajalik aktiveerida paigad enne esimest märtsi 2023 aastal (1.03.2023). Need paigad on Gröönimaa lähedal ja asuvad selle paiga ligiduses asuvates vetes ja maismaal. See on väga oluline portaal, mis tuleb aktiveerida enne esimest märtsi 2023. Gröönimaal asuvad paigad on olnud suletud iidsetest aegadest saadik, nüüd hakatakse avama selle saladusi, imetlusväärset elukorraldust. Uuri kaarti! Portaal on seotud ülemaailmse asjaga (mingi seos). Me täname! Aamen.

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni 27.11.2022. kl.11.00 – 13.05

Info: „Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonide korraldamise eest!

On aeg avada portaale, aktiveerida energiaid, mis on seotud nii Ema-Maaga, kui ka kosmose energiate kasutamise võimalustega Maa ühisvöötmelisel alal. Me täname ja näeme muutusi tulemas ka Venemaal, Pärsias ja Ekvadori lähedal asuvates paikades.

Me täname ja edastame uued võimalused, mis saadetakse Maale uue lootusega paremaks toimimiseks uutes olukordades. Me täname! Aamen.

On ohuolukordi, kus pole võimalik uusi seoseid Maale, sest uus loodu peab aktiveerituna läbima teatud stabiliseerimise või kohandumisaja, et uus loodu oleks kooskõlas Maa ja taeva vaheliste energiatega, mis Maale saadetakse, peale pannakse, kaetakse (nagu teie seda nimetate). Uus energiaväli nagu paisutatakse üle antud piirkondadest, kus on vajalik reguleerida uutmoodi elukorraldust ja uus loodu jaguneb paljude maade vahel ühtmoodi väljalaiusega, kui see on vajalik ja toimiv antud piirkonnale. Kuhu on paigutatud energiate ülevoolavus Maa stabiliseerimiseks ja uue loodu taasaktiveerimiseks Maa pinnal ja selle laotustes. Me täname! Aamen.

Me näeme, et Ukraina saab võidu, aga sinna läheb aega, sest enne on vajalik ultimaatum ära tõestada tegudega. Mille tähendus häirib kogu Venemaa eliiti ja sealtkaudu hakkab Venemaa eliit mõjutama rahvamasse. Hukkub palju elujõulisi mehi nii Venemaal kui Ukrainas, aga pealtpoolt pilvi nähakse jõuvahekordade muutusi. Mis paneb Venemaad paljudest lepingutest loobuma, suutes hävitada riigikorda, kui ka hukutada iseenda sünnitatud tõekspidamistega oma riiki. Mille rahvas on ootamisest väsinud, teadmatuses ja soovib muutusi riigisisestes asjades, kui sõjalistes asjades hakkavad juhtuma riigisiseselt ennekuulmatud asjalood. Mis sunnivad vaikima inimesi, kui ühiskonna korraldus muutub, aga inimeste vaheline suhtlustasand lubab uusi pöördeid Venemaale, mille vaikiv riigikorraldus pööratakse ümber. Tuleb võimuvahetus riigisisestes asjades, mis ootamatult sunnivad inimesi otsustama poolt ja vastu hääletusel. Venemaa on hädas ja vajab välisriikidelt abi, et oma tahe läbi suruda, aga see ei õnnestu, sest Venemaa teab oma piire ja üksainus vale valik hukutab riigikorraldus süsteemi, millest sõltub terve riigi saatus. Venemaal tulevad väga suured muutused, riigisisesed probleemid tõusevad ennekuulmatu tasandini ja rahvas hakkab määrama Venemaa saatust, sest nende kannatustel on ka piirid ette seatud, millest murtakse läbi.                                                     Olge kannatliku meelega. See, mida pole näha, on võimutasandi vahetus, aga pealtpoolt pilvi nähakse suuri muutusi Venemaal ja selle jaotustes, kuhu on piinakambrile seatud maa rahvas ja eliit. Sõjakoleduste keskel hukkuvad paljud süütult, teadmata, mille või kelle eest võitlevad. Paljud vahetavad pooli teadlikult, et häving oleks väiksem, seades ohtu oma tervise, heaolu, varanduse kui ka vaimsed väärtused, mis on hävitatud kellegi ambitsioonide tõttu. Mis pole enam ammu inimlikud, vaid peale surutud võimu sümbol katab tegevusi, mille väljund on teadlik hävitustöö.

Ukraina saab võidu, see on kindel, aga sinna läheb veel aega, sest kõik osapooled peavad vastutama oma tegude eest. Mis on ülekohtused, hävitustööga seotud ja hävitavad, tuleb päevavalgele tõsta ja see seondub Venemaa tegudega. Nii oma rahva vastu, kui rünnakuga, mis on suunatud Ukraina rahva hävituseks, kui laastavaks tegevuseks kogu maal. Kus elatakse ja töötatakse ja oodatakse rahu taastumist; võõrvägede väljaviimist maalt, kus kõik on ära võetud normaalseks elutegevuseks. Hävitustöö, mis ei vaibu veel, saab karistatud; tuleb omakohus kui ka riikidevaheline uurimustegevus. Mis annab välja kõik need sõjakurjategijad, kelle omavoliline võimutunnetus on laastanud eri rahvaste kooslusi, maid. Peatselt tuleb tõde päevavalgele, mis algselt oli tuhmistatud. Me täname! Aamen.

Pole vaja muretseda asjade pärast, mis on ootele pandud. On asjaolude selginemise aeg ja tuleb oodata, sest sellest sündivad teod on eelkõige vajalikud mitme riigi toimimisele. Täname usalduse ja lootuse eest! Aamen.

Me näeme, et tulemas on muutused ka Eestimaal, sellepärast palume muuta energiaid ka Ida-Virumaal. Kus on taas aktiveerituna tõusnud esile mõned kogukonnad, kes pole rahul riigikorraldus süsteemidega ja on laiendanud oma teadmisi vene kanalite vahendusel, vääriti mõistmise faktidega. Milles peituv tõde on poolik või üldse mitte vastuvõetav propaganda, mis sunnib inimesi tegutsema seal, kus pole tõepõhja all. Seepärast palume, et tasakaalustaksite, oma energiavälja kaudu, nende paikade energiavälja, mis on seotud Ida-Virumaa aladega. See on eriti vajalik tasakaalustada. Portaalidest tuleb aktiveerida esimene (1) portaal. See avaneb põhja polaaraladel, kest tühimikku, kus elutegevus seisab, on suikvele jäänud. On alad, mille tunnetusruum pole veel avatud olnud, aga nüüd hakatakse avama neid iidseid energiaid, mis on pandud varasemal ajal (teie mõistes iidsel ajal) suikuma. Ootele panduna on need eraldatud paigad olnud. Me palume aktiveerida saare taoline ala, mis on suunatud alt ülespoole suunatud liikumisega ja mille vajalikkus Maale on ülioluline. Põhja jäämäe tipp on ülioluline ja vajalik aktiveerida, sest seal elutsevad polaarloomad on ohus ja kadumas. Vetesügavustega seoses kerkivad esile uutmoodi energialaengud, milleks Maa pole veel valmis, et vastu võtta uusi teadmisi möödunud aegade mälestustest, teadmistest. Kõik on muutuses ja vajalik on aktiveerida paigad, mille käetunnetus Sulle annab, kindlaks määrab. See teadmine on vajalik tulevaste põlvede jaoks, aga samas ka vajalik hädaohu ärahoidmiseks, et Ema-Maa väljundavaused ei paisuks liiga suureks seal, kus on varandused sees hoiule pandud. On erinevad tasandid, mille kulgemine ajas ja ruumis võib mõjutada Maa tasapindade avanemist põhja polaaraladel.

Galibriella küsimus: „Kus asub esimene (1) portaal?“

Vastus: „See asub Põhja-Jäämere aladel, kus on külm, elutegevus piiratud“.

Galibriella küsimus: „ARKTIKA, kas see on õige koht (portaal number üks)?

Vastus: „On küll õige. Täname! Aamen.“

Sinu teejuhid olid tänasel vestlusel: Plejaadlaste Ülemnõukogu liikmed Efremiin ja Hermiine, koostöös peainglite ja teejuhtidega, kes aitavad Sind Sinu tegemiste suuruses. Peainglitest olid kohal: Miikael, Raafael ja Hiiob, kes on tulnud aitama. Me täname! Aamen.“

  • Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.
  • Galibriella: „Tänan usalduse eest!“