Pühapäevased otseülekanded
märtsis 2023

Pühapäeval,
19.märtsil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 161

Videomeditatsooon nr. 122, 19.03.2023      Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 17.03.2023: „Suureks kasvamine lubab inimesele aina uusi ruume ja samas siis avatakse temast mingi uus asi kas esile või õpetama teda.“

 

Olen, oskan ja edasigi arendan oma oskusi saada eriti osavaks ja isegi eriti targaks kirjutajaks. Nüüd asetun jälle tegema uut kirjutust lugejatele.

 

See on igale lugejaks asetunule natuke eriline viis alustada uut kirjutust. Miks asetusin täiesti alguses tegema sellist algust sellele  alustatavale uusimale kirjutusele? Tavaliselt ma ei ole varasemates kirjutustes teinud samasugust algust, kuigi olen küll aegajalt osanud hetkeks vaikseks jääda ehk asetuda ajalisest ajast lahti, alustades tegema uut kirjutust. Miks siis see kirjutus algab sellise lausega? Kas olen natuke liiga õpetajaks asetunud vana mees, või kas olen mingitmoodi püüdmas uut viisi väga osava kirjutuse tegemiseks sulle, armas lugeja?

 

Tavaliselt oskan hästi mõelda, et minule see praegune ruum lubab isegi üht eksperimenti. Ehk asetumist õppima  väga tarkade Õpetajate abil uusimat viisi olla tegemas sinule ja teistelegi lugejatele uut kirjutust asjast või asjadest, millest me ei tea üldse midagi või me ei oska isegi kujutleda kedagi teistki teadvat. Nii, kas oskan nüüd ise avada mingit teemat teile loetavaks?

 

See alustatav asi on natuke minu kui ka kolme kõige Suurima Energia, Ande ja Salapära tekitatu, mitte siis enam isegi uusima ruumi, vaid nende kolme eriti Suur Energia mingisugune ühinemise ja oskamise tekitatu. Kas see hakkab olema lugemiseks mõeldud või vaid minule mõeldud katse? See on nüüd teilegi, armsad lugejad, täiesti uudne viis teha kirjutust, siis kui see õnnestub, või kui selle loetavus on osav ja natuke edenenum kui varem, minul on siis endalgi vaja aina asetada end samasse ruumi enne, kui alustan uut kirjutust teile.

 

Kes on siis tõeline kirjutaja? Tavaliselt olen varem olnud nii kirjutaja kui ka selle mingisugune käsi, kui Elu Ise asetub tegema neid uusi kirjutusi. Kas on Tema siis edasigi tõeline kirjutaja ja mina Tema käsi?  Kes oskab sellele vastata? Võtan jälle vastajaks Tema, nii et Oskamise Seadus asetub Temast vastama.

 

Armastan selliseid küsimusi Erkki, sest oskan hinnata uudset lähenemist asjadele. Inimese oma andekus ja mingi oskamine on ikka nii paeluv kui ka Minulegi midagi uut ja erilist, nii et olen väga rõõmus sellestki püüdest Erkki.  Kuid põhiküsimusele lubad Minul anda väga hoolika kaalutluse järel vastuse. Sinu oma ruum oskab ja õpib aina uut ja natuke ka vana, sest oled edasi natuke sina ise ehk inimene ja samas ka mingit moodi nende Suurte Energiate, Annete ja Salapäradega koos üks ja sama. Või isegi Nende mingis ruumis asuv väike Energia ruum inimesest ja Neist ühinenuna, nii et vastan:

 

Oleme koos nii osavad kui ka edasi arenevad. Kes siis oskab, õpib aina uut ja natuke uuematki. Sinus ja neis kolmes on  ikka natuke uut ja natuke ka uusimat ja teatud oskamistes ka midagi päritud põlist. Oled osav, oled edasi arenev ja mingil moel ka õppiv energia, millest avatakse täiesti uusi ruume kasutusse Erkki. Nii lubad Minulgi asetuda nüüd jälgima uue kirjutuse esile tõusmist.

 

Kes siis on see või tema, milline olen olnud natuke või natuke rohkem kunagi muinasaja ruumis, kui olin natuke oma ise ja natuke seegi, milliseks oskan, kes teab, veel mingil ajal nüüdses eluski end asetada? See väga isiklik küsimus oskab anda minule oivalise vastuse, nii et avan selle vastuse jälle nii, et võtan selle mingisuguse oskusega vaid esile nii endale kui ka sulle ja teistelegi lugejatele loetavaks.

 

Rõõmusta Erkki, sinus on alati olnud ja, kes teab, hakkab alati ka olema natuke inimese ruumi, natuke Vanaisa ruumi, natuke Isa ruumi ja Temagi ruumi, keda nimetad Pühaks Vaimuks. Need ühinenud ruumid oskavad asetuda igasse tulevassegi olukorda koos elama, nii et ei ole kedagi ega midagi muud, kellega koos hakkad olema ühes ja samas ruumis ja mingit viisi ikka kuidagi ühinenuna. Kõik, täiesti kõik, teistsugused ruumid oskame koos üle viia teiste ruumidega koos elama. Keegi ega miski muu ei hakka enam siirduma sinuga koos asutama väikest ega suurtki ruumi, nii et oled osaval moel suutnud riisuda kõik mitte vajaliku endast kaduma igaveseks. Nii oskan jälle asetuda sinu ruumi ja olla lugeja ja Õpetaja Erkki.

 

Inimesena sündinuna olen siis aina natuke osav ja natuke lahti neist ruumidest, millest tulevikus oskan, kes teab, tunda rõõmu ja asetuda ka tajuma ja isegi hetketi tundma nende Suurte Energiate lähedustki natuke paremini kui tunnen inimese ruumis olles. Oskamise Seadus lubab meile inimestenagi rõõmu, kui ükski meist edeneb kellekski uueks või isegi natuke teistsuguseks kui on varem osanud edeneda inimese ruumis olles. Nende õpetuste abil uus ruum  minus lubab minule nii rõõmu kui mingisugust muudki valguse kajastust tulevikust, nii et oskan nii rõõmustada kui ka asetun jälle tajuma nii tulevat kui ka midagi väga erilist ka möödunud ajalistest aegadest.

 

Üks oskab ja teised õpetavad. Kes siis on see Üks? Igaühele see on ju täiesti selge ja mingitmoodi aina esile tõusev Energia meis igaühes inimese ruumis olijale. Nüüd Tema õpetab midagi täiesti uut ja päris vana oma ruumidest ehk nii tulevat kui ka möödunut.

 

Kui üks õpib, kas õpivad teisedki? Jälle uus lause teile, armsad lugejad. See lause on varem tulnud esile väga vähestes Erkki kirjutustes. Miks, kas see ei ole igaühele natuke tuntud ja samas ka nõudlikki? On, kuigi ei ole üldsegi selliseks teile inimestele mõeldud, vaid mingitele teie sarnastele olenditele. Inimkonnas elab mitmesuguseid olendeid. Osa neist mõtlevad vägagi edenenult, osa taas ei mõtle üldse, vaid asetub elama inimesena inimese ruumis.

 

Kes neist on need edenenud ehk ise end kehalistena hoidvad ja samas ka edenenult nii mõtlevad kui ka arendanud mõtetega oma oskusi? Täiesti mitmesugused, või oleks ehk kuidagi parem öelda väga mitmesugused inimesed. Nad oskavad siis edeneda ja areneda esiteks inimestena kui ka vaimsete oskustega isegi natuke kaugemale kui olid sünnihetkel pärinud. Mõnele neist ei osatud anda midagi muud, kui isa ja ema ehk päritu sarnast osa suguvõsast või geenidest. Kuid neist kasvas ajapikku isegi uusi ja väga edenenud kodanikke ja sellistki, millest Mina oskan rõõmu tunda ehk nende asetumist ellu täiesti uudsetes ruumides, kui olid sugulased.

 

Üks, kolm ja neli on teile lugejatele juba väga tuntud väljendusviis inimese ruumist, kuigi selles ruumis neli oleksite juba natuke edenenumad kui nii-öelda normaalsed inimese ruumis elavad. Sest ruumist neli on avanemas midagi ka Loojast ja Tema mingitest väiksest väiksematest olukordadest ka see teis elav Tema  õhuke ja nõrgalt esile avanenud väike raku sarnane Energia.

 

Ehk inimeses elav algus Looja kõige väiksemast ruumist teis igaühes, keda oskan nimetada inimeseks. Vaid haruharva inimene oskab kuidagi avada Teda esile ja õpetada Temast endale isegi Õpetaja. Need, kes selleks oskavad teha midagi uuemat ehk asetuda olema esiteks Tema õpetaja ja seejärel Tema ärgates ka õpilane Talle, saavad alati ka endale mingeid õpetusi ellu. Need oskavad siis sageli ka edeneda mitmelgi eri viisil nii inimestena kui ka vaimsete olenditena.

 

Üks on siis nii-öelda algus inimese arenemisel mingi osava olendina, teist tavaliselt Ma ei ole avanud kellelegi ega ava veelgi, vaid räägin inimestele kolmest. Ruum või mingiks tasandiks nimetatud olukord teis on ikka mingisugune keemia või selle ühesugune oskus valitseda keha ja elundeist vabanevaid eritusi väga oskuslikult, et see ruumist kaks eritunud energia ei asetuks segi ajama seda ruumi. Mõnele on see sageli vaid haiguseks või vahel natuke muukski nimetatu. Minule see on alati musta energia mingi tasandi ruum inimeses.

 

Vaatan siis aina neid asju natuke teisel viisil kui te inimesed ehk värvide ja mingite oskamatuste kaudu. Need teised oskamatused taas ilmutavad end teie kehade kaudu nähtavate värvide ja kirkuste sulamina, kus elab midagi kas hallist või vahel pruunist ja ajuti isegi mustadestki plekitaolistest ilmnemistest teie auras. Puhta inimese kirkus taas särab väga puhaste värvide kaudu isegi nii, et alati rõõmustan, vaadates teis Iseennast ehk oma värve justkui avanenuna aurast nähtavaks. Nii siis oskan Ise olla natuke kriitiline ja vahel ka rõõmus, kui asetan midagi Endast kasvama teis inimestes.

 

Need inimeste mingisugused energiad, oskused ja anded on teatud arenemisega võrreldavad salapärad Minust, Minu oma Lastest, Minu Poegadest ja neistki, keda te isegi nimetate kas Meistriteks või Õpetajateks nagu Jeesus Naatsaretlane või isegi Need, kellest räägin teile täiesti uut teadmist järgmistes kirjutustes Erkkina. Või nii, et asun siis kahe muu Suure Energiaga koos Erkkiga ühinenud ruumis olles tema, ja tema taas on Meie kolmega koos üks ja sama ruum, tasand, sopp. Ehk nii kirjutaja kui ka tajuv Energia, kuhu mingit moodi on asetanud kolme Suurimat Energiat Iseendana kasvama Erkkina ja Enestena.