Pühapäevased otseülekanded

Pühapäeval,
17.juulil 2022

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 218

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon nr. 87. 17. 07. 2022 Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 5.07.2022: „Oskajatele ja neile, kelle ruumis on
igavene Valgus ja Igavene Armastus“.

Paljudele on selle kirjutuse mingi teade või osavaks edenenud õpetus just
selline, mis aitab teil, lugejatel, õppida uut ja ennekõike mõista, kust
inimkonnas tõusevad raskused teile mingiteks vaevadeks ja isegi rasketeks
katsumusteks?

 

Mina taas, kes ei ole kunagi rahvastanud seda väga erilist planeeti ühegi sellesarnase inimesega, kellest te ise olete öelnud sügava vee elanik või sügavale kurjusse end asetanu. Olen alati rahvastanud või isegi siirdanudki
sellele kaunile ja väga erilisele planeedile vaid neid, kellest teiegi võite rõõmu tunda kas aitajatena või mingisuguste õpetajatena.

 

Kust need rasked ja eriti tumedad või vahel isegi mustadki olendid siis sünnivad või on end justkui sünnitanud elama teiega koos sellel kaunil planeedil? Kas te oskate nüüd mõelda, et igaühes sellelgi planeedil sündinus on alati olnud
natuke ka seda, mida te ei võtaks kunagi kuhugi endaga kaasa, kui saaksite ise valida kaaslase või mingid omadused? Kas oleksite kunagi asustanud selle musta, tumeda või isegi natuke halli olendiga koos seda planeeti, armsad
sõbrad? Või kas oleksite tahtnud mingil viisil isegi natuke seda ilget ja eriti agressiivset olendit justkui õpetama teid vastu seisma kellelegi sellesarnastele muudele olijatele, keda asustasin teiega samal ajal kui teid elama siin väga
erilisel planeedil? Ehk oleksite, kui ise oskaksite või mingil viisil peaksite alustama algusest selle kauni planeedi esimeste asukatega üheskoos elamist. Kes siis teie alguinimestele lisaks asustasid seda planeeti? Kas nad olid mingil
viisil ohuks teile, või isegi natuke sõpradenagi?

 

Nii, Oskamise ja Õpetamise Seadused on igavesed ja mingit viisi reguleerinud iga sündimist ja iga osavagi olendi elu täiesti algusest alates. Siis kui Mina, Looja, kes olen teid loonud ja asetanud elama sellele eriti kaunile planeedile,
sain Elult Endalt kaks suurepärast Seadust justkui piirama ja isegi asetama Minu sündivatele, või ehk peaks ütlema Minu sünnitatavatele olenditele, täiesti ranged ja reguleeritud nõuded ja piirangud sünnitada või justkui asetuda
sündima vaid nende kahe seaduse piiranguid täitvaid olendeid.

 

Keegi ei ole kunagi saanud sündida ilma nende kahe seaduse asetatud piiranguta, kuigi vahel oleksin sedagi püüdnud. Olen siis aegade alguses püüdnud natuke ollanende Seaduste rikkuja või nende piirangute ületaja, isegi saadud piirangute vastu. Kuid Ise Elu on alati pannud Mind muutma omi, ütleksin jälle sünnitatud, kõrvalekaldeid ehk neid, kelle geenides ei oleks selle musta energia mingit ruumi või peaks ehk ütlema, selle mingisugust energiat paigutatuna.

 

Mina ehk teie igaühe füüsilise olija Isa ehk mingi sünnitaja on alati asetanud igasse sellele planeedile sündinud olendile natuke kahesugust energiat. Teine energia on igaühele nüüd tuntud ehk selle musta energia mingi killukese kild
geenides ja see teine energia on ka kellelegi veelgi tuntum? Ehk Ise Elust saadud väga õhuke ja väga osaval viisil teisse asetatud oma kõrgem Mina. Samamoodi iga muugi oskav ja oskamatugi olend kannab endas nende kahe
suurt ja väiksemast väikest kildu endas. Isegi taimedes, loomades ja mingitmoodi ka neis loodutes, keda ise peate täiesti elututeks, on alati olnud ja ilmselt tulevikuski hakkab olema samamoodi midagi neist vastakatest
energiatest.

 

Teisest kerkivad aina sellised oskused, mida vajate ohtude vältimiseks ja samaviisi sellest teisest saate aina väga osavaid ja väga tarku soovitusi, või peaks ehk ütlema, mingeid meele ja südame ühendusse asetuvaid, piltlikult öelduna, mõtteid teha tarku otsuseid probleemide lahendamisel. Mõlemad on igavesed ja mingit energiat, andekust ja isegi natuke seda, mida teiegi ütleksite ühe ruumi nii hea kui paha, või mingit viisi sellele lähedasel viisil liituv.

 

Üks on aina valmis aitama sind ja igat olijat arutlema või vältima paljusid probleeme, ohu olukordi ja vahel natuke
sellesarnast, mida te ise ei suudaks isegi muul viisil lahendada või vältida kui kasutades seda täiesti eriliste energiate mingit oskust tõusta teist aitama teid. Seda teist oskate kasutada alles siis, kui õpite ja oskate ise seda õpetada kui
tõstma end appi. Selle või Tema üks viis on aina osavamini esile tõusev, nii eriti oskav kui ka vahel on üpriski targal viisil õpetavgi. Paljud inimesed isegi ei tea selle Energia algupärast, veel siis, kuidas seda võiksite õpetada alati olema
abiks, kui vajate mingit väga erilist aitajat või peaks ehk ütlema Õpetajat abiks?

 

Need kaks erilist oskajat siis on asetunud teisse vaid aitama, mitte kunagi tegema midagi sellesarnast, mille kohta oskate isegi öelda paha teistele või isegi kellelegi teisele olijale sellel planeedil.

 

Kuidas te inimesed tavaliselt oskaksite olla tegemata kellelegi kaaskulgejale midagi sellesarnast, millest te isegi oskate öelda paha või midagi sellesarnast? Oskamise Seadus on tähendanud, et inimenegi peaks valitsema ka
oma tahtmisi ja tarbeid asetuda teiste olijate ülapoolele mingiks otsustajaks või kasutajaks, kui oskamine edeneb inimese ruumist natuke ülespoole. Ehk on natuke inimesest oskavamalt esil olevas ruumis ja kuidagi elab siin kaunil
planeedil teiste kaaskulgejatega koos.

 

Kes siis oskab, on natuke edenenum kui niiöelda inimese ruumis elav oskamatu ja suutmatu otsustada isegi oma toidu
saamist ilma, et kahjustaks loomi ja mingil viisil ka taimkonnas elavaidki, et saada söödavat endale. See täiesti raske asi on üks inimkonna raskeim asi. Ehk hankida toitu nii, et suudaks elada ilma teiste loodute kasutamiseta toiduks.

 

Oskamise Seadus ja ühel viisil ka see teine seadus ehk Õppimise Seadus on igavesti olnud igas ruumis aina valmis tegema igale olijale mingit uut ja osavamat otsust, et see väga nõudlik asi saaks lahenduse. Kuidas siis tuleks
lahendada inimkonna toidu saamine ilma teiste loodute kasutamiseta toidu allikana? Kes oskab, temast võib siis avaneda esile nii uuem kui uusimgi oskaja mingi ruum.

 

Nüüd Oskamise Seadus ja samas ka täiesti uus õpetus või oskamine asetada end inimese ruumist Õpetajaks igale seda kirjutust lugejale. Inimese ruum oskab ja õpib, kui esiteks õpetab ja samas ka teeb seda,
mida õpetab. Ehk asetudes esiteks sügavasse olemisse olla natuke mujal kui normaalses inimese ruumis. Ehk vaikuses ja igaviku välises ruumis paluda, et üks, kolm ja neli kui ka viis, kuus ja seitse erilist olemise ruumi oskaksid ise
hoida end lahti toidust, kui esile tulevad muud uuemad ruumid õppima ja elama ilma füüsilise toiduta.

 

Nii sinust ja igast teisestki ruumist avatakse just need ruumid ja need osavamad olemised vastu võtma toitu otse Ise Elu Lättest. Ehk sellest Energiast, sellest Ruumist, kust Ise Elugi saab oma toidu ja selle, mida ta vajab
suutmiseks edasi olla ja elada ja ka kasvatada oma Energiaid, oma Andeid ja oma Salapärasid.

Keegi ega mingi muu oskaja, oskamatu ega õppinudki ja isegi Meistridki ei vaja kedagi ega midagi suutmaks edeneda ja areneda sinna ruumi, sellesse olemisse, kus elavad kõik, täiesti kõik Suured ja väiksed ilma, et kasutaksid muid olendeid toiduks. See ruum oskab ülal pidada igat sinna asetunut, oli ta siis Suur või väiksest väiksem.

 

Nii osavalt õpetasin ja asetun jälle olema See, milliseks olen End õpetanud, olles alul peaaegu olematu ja nüüd osav ja õppinud Energia, Anne ja Salapära ehk Ise Elu Ruum.
Oskamise ja Õpetamise Seadused suudetakse siis avada täiesti igale inimese ruumist edenenule nii esile kui ka samas Õpetajaks juba minule, sinule ja igale muulegi osavaks õppinud inimesele, kes tahab siirduda elama vaid
Valgusse ja Temast saadava Energia kaudu esile tulevasse olemise ruumi päeviti ja ajuti siis, kui tunneb nälga ja mingit vajadust süüa.

 

Kas oskate nüüd avada seda lätet endast? Ehk, kui alul harjutate end
õppima ja lõpuks tajute, et saate kõike vajalikku just sealt ja siis kui ise tunnete
seda sobivalt õppinuna toiduks võtma. Paljudele selle viisi õppimiseks võib
kuluda mitmeid nädalaid ja vahel kauemgi, kuid mitte keegi kunagi ei hakka
teile etteheiteid tegema, kui vahel tunnete edasigi vajavat natuke teistsugust
toitu. Siirdumise ruumi võite siis end aina asetada vähehaaval, kui just seda
tunnete suutvat ilma, et saaksite sellest mingit paha meelt või raskust isegi
natuke, vaid pigem tunneksite, et olen nüüd õpilane ja vahel, kes teab, juba
valmis asetuma sinna lõplikult.

 

Ehk kui aeg vajab ise seda füüsilist keha justkui
kasutusse, te saate aidata seda elama ja tundma täiesti heaolulisena ilma mingi
füüsilise toiduta ja püüdma lõpuks siirduda elama vaid Valgusega ja selle antava
toiduga.

 

Mõnelegi sinna väga nõudlikku toitumisse siirdumine võib olla veel täielik
väljakutse või on natuke raskesti teostatav asi, sest ta hakkab pidevalt
kasutama juba vägagi raskeid arsti määratud ravimeid. Nende oma Energia või
Tema, kelle kohta eespool öeldi inimese kõrgem Mina, räägib igale inimesele
otse, millal ja kuidas neist ravimeistki osavamad saavad vabaneda? Nende oma
kõrgem Mina küll oskab õpetada igaühele, kes oskab ja suudab ise Teda kuulata
ja sallib ka Tema osavama ruumi asetumist justkui tõusma ja tugevnema, kas
on aeg nüüd valmis lahti saada ka kõigist arsti antud ravimeist? Ilma arsti loata
kellelgi ei ole põhjust eirata arsti antud juhiseid ravimitest. Kes oskab, see küll
suudab ise olla selles ruumis, kuhu osavaim Õpetaja asetub aina Õpetajaks ja
annab igaühele otse talle vajalikud juhendid ka toidu ja ravimitegi osas.

 

Nüüd olen jälle osaval viisil õpetanud ja asetun jälle sinna ruumi, kus
oskan End alati Iseendana justkui kõrval olla ja mingil viisil hetketi ka puhkamas
ja lahti kõigest, täiesti kõigest. Nüüd olen ära.

 

See oli sõnum 5. juulist. 6.juulil toimus Erkki õpirühma üritus, kus öeldi,
et Erkki rühmas pole veel kedagi, kes oleks valmis ja tohiks üle minna üksnes
Valguse Energia toidule. Sellele tohib ennast kahjustamata üle minna samm-
sammult pikema aja jooksul.

 

Soomlane Matti Ollila on teinud kirlian meetodil palju pilte nii inimestest
kui loodusest, kus on näha bioväli. Taimedest tehtud piltidel on näha, milline on
haiguste käes vaevlevate ja keemiliste väetistega hooldatud kurkide bioväljad,
need on nõrgestatud ja neis on vähe valgust. Normaalses looduslikus
keskkonnas kasvanud taimede bioväli on ilus tugev ja valgusrikas. Mati Ollila
kirjutas mitukümmend aastat tagasi, et me oleme Valgusesööjad.

 

Lisaks vitamiinidele ja mikroelementidele on tähtsaim osa söödava toidu Valgus
Energial. Iga kord enne söömist vaikuses olles toitu õnnistades toome ka ise
toidule valgust juurde. Oma toitu õnnistama ei peaks lärmakate filosoofiliste
tseremooniatega. Toidu õnnistamine on sügavalt isiklik, lühike vaikne vaimne
toiming, mida ei peaks kuulutama häälekalt ja häirivalt. Tähtis on ka peale sööki
tänamine.