Pühapäevased otseülekanded
novembris 2021

Pühapäeval,
14.novembril 2021

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 258

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon 14.11.2021 Lille Lindmäe

Erkki Tuomala Kõrgeima kanaldus õpirühmale Helsinkis.

Erkki kaudu Kõrgeim ütleb teretulnuks ka uue rühmaliikme. Nii olete teiegi kõik Erkki + minu rühma teretulnud (L.L. 🙂 !

 

Ja täna, armsad sõbrad, täna Mina ja Erkki asetume jälle koos õpetama uut asja teile igaühele. See põhirühm hakkab jällegi avama endast uut ruumi, uutmoodi oskuste ja salapära ruumi, ja samas Mina praotan jälle teis olevaid oskusi ja andeid avatumaks, ja kes teab, ehk teist keegi avab siingi üritusel täiesti uue ande ja salapärase oskuse. Mõistke seda salapärast oskamist, sest siis, kui kasutan seda sõna, mis viitab mingisugusele salapärale, pole see üldsegi see salapära, mida te inimesed kasutate, kui räägite oma oskustest ja salapärast.

 

Minu salapära on alati Minust pärinev, ei kunagi sellist, mis on vaid inimeste õpitud ja õpetatud. Kõik anded ja salapära mingisugused oskamised on alati mingil viisil Minu antud teile. Need salapärad, mida inimesed õpetavad, pole kunagi Minust tulenevad ega minu antud neile, vaid need on mingil viisil nende õpitud, õpetatav, oskamised. Siis need kaks salapärast sõna on täiesti vastupidised. Mina ise avan küll neile või neist neid salapärasid, mis on avanud ise end justkui praokile. Lõplik oskamine, andekus ehk just see salapära avatakse alati Minu abil. Siis Mina olen see Energia, see Anne ja mingisugune Salapära, mis on siis avanud tõelised oskused. Pidage meeles seda vahet armsad sõbrad.

 

Ja te armsad sõbrad, kes olete juba avanud midagi endast, Mina täna jälle tugevdan neid oskusi, andeid. Igal neil üritustel siis toimub midagi, mingi oskuse avanemine, kasvõi vaid kübeke, kuid aina midagi. Ja täna, armsad sõbrad, Mina räägin selle vana mehe abil jälle täiesti uuest asjast, mis on seotus selle põhirühmaga. Olen teile kahel eelneval üritusel rääkinud, miks see väike rühm on Minule tähtis? Sest teie, armsad sõbrad, olete tõusnud esile sellisest ruumist, kust Mina valin need tähtsad aitajad, oskajad ja minisugused anded, mis natuke erinevad teiste oskajate andeist.

 

Olen rääkinud, et see rühm on väga märkimisväärne, sest teie, armsad sõbrad, olete juba aegade alguses olnud koos ja nüüd siin ruumis olles olete omavahel kokku leppinud koguneda selles inimese ruumis jälle avanema oma väga, väga kaugetele annetele ja salapäradele. Siis igaüks sellest põhirühmast on juba aegade algusest olnud Meistri tasandil oskaja. Igaüks sellest põhirühmast on kuskil väga kauges ajas

1

olnud Meistri tasandil. Nüüd ehk mõistate, millist andekust te igaüks kannate endas? Need on Meistri tasandi anded. Just samal viisil teiegi avate need anded kas täiesti avatuks või osaliselt avatuks ehk vaid osa avatakse selles inimelus. Kes teist nüüd oskab mõelda, millisest Energiast teist igaüks olete kerkinud esile?

 

Toimub vestlus rühmas, millest lühidalt (L.L.).

 

Igaüks selles rühmas on esile tõusnud oma kõrgemast Minast. Alati, kui inimese ruumist minnakse vaikuse ruumi ja tuntakse kas puudutust või kerget raskus- tunnet, justkui lembet puudutustunnet, kes on see, kes teis tajub? See on kõrgem Mina. Inimese ruumis ei taju te midagi sealt tulevat, vaid alati, kui te tunnete seda puudutustunnet, hella, väga hella ja pehmet tunnet, Tema, kes tajub on teie oma kõrgem Mina. Inimese ruum on avanud selle Energia endast, olles siirdunud ajavälisesse ruumi. Kaks vana ja ütleksin rasket energiat on siis kui siirdatud kõrvale. Igaüks teist teab, kellest ma räägin?

 

Nii, see on must ja tume energia. Kui need kaks on astunud kõrvale, siis see Energia suudab tunda midagi. Nii te olete olnud avatuna juba kaua, kuigi Meiegi oleme rääkinud vähe teisiti. Te olete oodanud, et midagi imelist toimub, kui oma kõrgem Mina avab enda. See Energia on teatud viisil aina ärkvel juba inimesegi ruumis, kuid seda vaid ei tajuta. Te ehk juba teate, kui olete ravinud inimesi või vähemalt üritanud ravida, kõik ei taju ega tunne midagi, kuigi te vahendate talle energiat, temas see oma kõrgem Mina on kooma sarnases ruumis. See ei suuda veel esile tulla sellest ruumist. Need inimesed pole veel avanud seda Energiat.

 

Erkki: Kas märkate, siin kui räägin, siis see Energia on laskunud minu tasandile taas. Vahepeal räägib Erkki, vahel taas see Energia. Minagi ei oska alati eristada seda, millal see Energia astub minusse? Üldiselt seda märgatakse vaid minu kõnest. Kas keegi tahab küsida midagi sellest etapist või kommenteerida? Rühma Liige: Kas värvide tajumine on samuti sellest samast ruumist?

 

Erkki: Jah. Ega inimene inimese ruumis ei näe muid värve kui neid, mis on inimeste tehtud. Need nii-öelda jumalikud värvid, neid tajub vaid see meie Energia. Kuigi me inimesed oletame, et me inimestena tajume, kuid me oleme mingil viisil siirdunud inimese ruumist väljapoole, kui näeme värve, siis selliseid värve, mis ei ole tõesti inimeste loodud.

 

2

Rühma liige: See on nii põnev, kuigi on silmad kinni ja siiski kuidagi vaatad neid värve. Me vist vaatame hinge silmadega …?

 

Erkki: Kõrgema Mina silmadega? See selgeltnägemise kink on juba avanenud. Ja kõik kingid tulevad selle Energia kaudu. Ta on kaasas neis. Ja mida avatum see kingitus on, mida kõrgemale Ta õpib ja õpetab end, seda suuremad Energiad tulevad esile, juba see Elu Ise. Õige paljud vaimsel teel kulgedes avavad esiteks mõningaid Meistreid. Mõni avab loodusvaime. Minule esimene Meister, kes tuli, oli St. Germain. Ja nad räägivad, kes nad on, kui nad tulevad … (omi kogemusi). Mingil ajal Nad ütlevad, et siirduvad nüüd kõrvale ja sa saad uue Õpetaja.

 

Kui inimene edeneb ja kulgeb oma rada, Me siin olijad jälgime tema arenemist väga suure huviga. Kas mõistate, kui ütlen, et te igaüks olete väga täpse jälgimise all? Millest Mina siis räägin teile, kui kasutan sõnu täpsel jälgimisel?

 

Nii, iga inimest kuulatakse, iga mõtet, iga väiksematki oskust ja oskamatust, kuid see sõnapaar „täpsel jälgimisel“, peaks ütlema, mis on olla siis täpsel jälgimisel.

 

Rühma liige: Olla kaitstud.

Sedagi mingil viisil.

Rühma liige: Kuidas inimene toimib eri olukordades? Seda jälgitakse.

Küll sedagi.

Rühma liige: Ehk Elu Ise jälgib meie tegevust täpselt?

Ei aina.

Rühma liige: Ka seda, mil viisi oleme mõistnud seda vaimset poolt?

Oled nüüd väga lähedal sellele.

Rühma liige: Kas oleme valmis vastu võtma seda oskust ja annet?

Sedagi.

Rühma liige: Kas me kuulame oma sisemist häält, püsime omas tões?

 

3

Sedagi, kuid seda me jälgime igast inimesest, täiesti igast, juba väikesest lapsestki alates, kas ta kuulab iseend? Seda on natuke raske teile vastata.

 

Rühma liige: Kas osatakse tegutseda inimkonna heaks?

 

Seegi kuulub küll siia. Ehk Mina avan seda ise. Igaüks teist liigub oma rada, mitte teise rada, vaid oma rada. Iga rada on täiesti omapärane, kuigi see võib natuke meenutada teistegi radu. Kuid see Energia, mida te kannate südames, Tema on see Oskus ja Anne teis, mis on see jumalik osa. Teda ja Tema arenemist Me jälgime. Ja Tema on see, kes ise avab neid uksi, neid soppe teis ja edeneb sel rajal, mis on vaimsuse rada. Inimene on end alati asetanud mingil viisil inimese ruumi, miks? Mis võiks olla põhjus, et inimene justkui ei liigu ega edene, vaid on edaspidigi omas inimese ruumis? Miks inimene on justkui naelutatud olema püsivalt inimene?

 

Rühma liige: Kas see on karma? Sealsamas ruumis on aeg ja see must energia.

 

Küll see nii on. Siis kaks vana, väga vana energiat, aeg ja see nimega nimetamatu on justkui kinnitatud inimesse, inimese ruumi. See ei liigu kuhugi, vaid see Energia , mida te kannate südames, seda on see täpne jälgimine aina jälginud püsivalt. Ja nüüd mina küsin jätkuküsimuse. Kas te saate aru, mismoodi need kaks erilist ruumi teis on seotud üksteisega selles vaimses arengus? Kuidas teis olev kõrgem Mina suudab edeneda üha osavamaks ja õppinumaks oskuseks ja andeks ja kätte saada juba kedagi?

 

Rühma liige: Inimene peaks üha pikemaid aegu hoidma neid eraldi ja üha rohkem olema seal kõrgemas ruumis.

 

Nii, mingil viisil küll.

 

Rühma liige: Kas ta peaks rohkem tundma asju südame kaudu?

Nii, küll see nii on. See küll peaks teile olema iseenesest selge asi. Inimese ruum ehk inimene ise oma tegudega ja tegematusega mõjutab seda, mismoodi temas olev jumalik Energia edeneb. Kui inimene saab aru, kuidas tal tuleb toimida, elada ja olla? See mõjutab temas olevat kõrgemat Energiat, Tema oskust edeneda. Kas saite aru?

4

 

Rühma liige: Kui kohtad oskamatusi endas, need siis kõrvaldada. Kuidas ma tean, kas see on must energia sellest oskamatusest või oma karma, või kas on sel vahet?

Erkki: See on sama energia, oli see siis saadud või õpetatud. Teist igaüks teate juba oma kogemustest, kuidas teatud asjad justkui korratakse teile elus. (NB! Kuidas õpetajad vahetuvad) Miks?

Vestlus rühmas.

Inimeses toimub arengukaar vaid ja ainuüksi temas oleva oma kõrgema Energia muutumisena. Ja küll sel vanal mehel oli õigus, kui ta ütles, et inimene on aina inimese ruumis, ja vaid see temas olev Energia muutub ja muudab end. Kuid nüüd Mina avan teile täiesti uuelaadse asja, sest lõplikku tarkust see vana mees ei ole veel täielikult osanud esile tuua, kuigi ta mingil määral mõistab midagi. Ja nüüd Mina räägin teist inimestest. Läheme nendes õpetustes vähe tagasi.

Kas te saite aru, kuidas see mees asetas selle Energia arenema iga värava kaudu juba selliseks, et Mina, Suur Energia, Suur Oskus ja Suur Anne, avasin talle Meistri ruumi? Ja kes teist mäletab, kuis see Energia, räägin jälle selle mehe kõrgemast Minast, jaotas end ka nii, et püüdis, et see mees kasutaks Temast Vaim – sõna? Siis see Energia justkui oskas avada endast Vaimu ruumi. Ja kui see Vaim oli avatud sellest mehest ehk tema Energiast, kuidas see olukord avas teise liini Temast? Seda te ilmselt keegi ei osanud mõista, et see temas olev Energia jagas enda kahte erinevasse ruumi. Mis selles Vaimus avanes selle juhtumi järel?

Rühma liige: See uus inimene laienes uutesse ruumidesse.

Just nii. Siis see jumalik osa sellest vanast mehest, tõusis oma kõrgema Minana sellisesse ruumi, kus Temast kerkis esile Meister, Erkki Meister. See energia on saavutanud kõik, mida Ta suudab selles ruumis saavutada, asetudes olema Erkki Meister. Neid Meistreid on rohkem, kui vaadata tuhandete aastate taha.

Ja nüüd pöördume tagasi teise ossa, Vaimu ossa. Kuidas uus inimene avas end ja kust? Kas uude inimesse siirdus muudki kui Vaim sellest vanast mehest? Mida see Vaim võis kaasa võtta selle vana mehe ruumist, siirdudes uueks inimeseks?

5

See vana meeski ei ole seda taibanud. Midagi ta aimab, kuid mitte täiesti. Uus inimene, kas see ruum ei räägi midagi? Siis pole enam sellist inimest, kui see mees on olnud siin sellel planeedil, vaid midagi, mida see vana mees on oskuslikult tõstnud endast esile.

Nii, seal kuldsel planeedil, neil olenditel ei ole enam füüsilist keha. Kuid neis on siit vanalt planeedilt pärit sellist oskust ja annet, mis on mingil viisil külge tõmmanud seda Vaimu.

Rühm arvab, et Erkkit on veedelnud kirjutamine – kanaldamine, ta on ka teadja. Erkki kõrgeim Mina on küll Erkkile öelnud, mis teda köidab enim, kuid Erkki ei soovi sellest nüüd rääkida.

Erkki: See on selline inimlik omadus, millised me oleme inimestena. Midagi inimlikku on uue aja inimeses, ja see tuleb siit planeedilt olevatest inimestest, kes ei lähe enam sellesse ringkäiku ja ei sünni siia planeedile, vaid siirduvad kuldsele planeedile. Lillegi räägib sellest – kuldsest ajast. Need, kes pole edenenud inimestena ega vaimsete olevustena, jätkavad seda igavest
ringkäiku – ei see vältimata igavene ole – aastatuhandeid vana ringkäik, sünnivad uuesti tükeldatuna kuhugi inimsugu järglastesse. Iseloomujooned, oskamised ja oskamatused siirduvad tulevatele järglastele. Ja need, kes enam ei tule siia, nende oskused, neist tehakse neid uue aja inimesi. Ega minulegi pole seda avatud nii, et sellest teile rääkida.

Rühma liige: Kuid lapsed?

Erkki: Igaüks teeb oma valikud, üheltki sugulaselt ei saa võtta midagi, vaid igaüks kas õpib või ei õpi, kas siirdub mujale või jätkab siin ringkäiku.

Jätame selle vestluse, te saate aru et just praegusel hetkel on tähtsaim avada oma oskusi ja salapära.

Ja teie, armsad sõbrad, Mina luban igale, et see muutumine käivitatakse jälle selle õhtu järel, kui heidate puhkama. Igaüks teist muudab endas midagi. Ja jälle Mina palun igaühte teist, pidage päevikut nendest muutustest. Nii te saate jälgida muutusi ja edenemist, kuidas need lõplikud muutused tulevad teist esile. Teie anded avatakse samm sammult, osaliselt selle aasa lõpu järel ja osaliselt ka tuleval kevadel, kuid igaühest avatakse midagi veel selle aasta lõpuks.

6

Ja nüüd, armsad sõbrad, on aeg vastu võtta Minu õnnistus. Aeg on väga kiiresti läinud ja see viirus edaspidigi rõhub sedagi ühiskonda, Mina edaspidigi tugevdan kaitset teile igaühele ja annan oma Energiat, oma Oskust ja oma Salapära. Samuti Mina kaitsen teie lähedasi, teie lapsi ja lapselapsi, sõpru ja igat kohatavat inimest, et see kaval viirus ei suuda asetuda teist kellessegi. See kaitse puudutab vaid seda viirust. Midagi muud, mis on palju leebem, see kaitse ei takista, vaid laseb tulla mõnele selleski rühmas olejale. Kuid see on mõeldud mingil imelisel viisil teie aitamiseks. Igaüks, kes tuleb siia rühma, kasvõi hetkeks, kannab seda kaitset, liikugu kus tahes, kohaku keda tahes, see kaitse kaitseb teda ja neid, keda Mina nimetasin. Olete siis igaüks Minu antava kaitse oskuslikus kaitses. Olete õnnistatud!

Erkki: Tänan, tänan, tänan.

7