Pühapäevased otseülekanded
mais 2023

Pühapäeval,
14.mail 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 118

Videomeditatsioon nr. 130  14.05.2023   Lille Lindmäe

Galibriella: Peale ühismeditatsiooni 7.05.2023 kl. 11- 12.45.

 

INFO: „ Me näeme Lille Lindmäe muret maailma asjade pärast ja seepärast saadame Valguse energiat juurde, eelnimetatud paikadele, et Valgus, mida saadate, oleks pinnapealselt rohkem näha ja tajutav. Aamen.

 

Me täname Lille Lindmäed, Priitu ja kõiki osalejaid selle suure tegevuse eest, mis aitab Valgusenergiat suurendada inimeste valgustamiseks; kui ka universumi tõdede paljundamiseks, ettenähtud kohtades. Kus pinnapealne virvendus hajub ja asemele asetatakse teadmine, kuivõrd on vajalik teadmine, mis aitab maakeral taastuda sõjakoledustest ja arenguetapilistest võimalustest. Mis pole loodud inimestele kasutamiseks viha õhutamisel, vaid ARMASTUSE levitamisel, selle kõige kõrgemas tähenduses.

 

On võimaluste aeg, mis abistab eelkõige Maa-Ema kaudu inimesi, kelle saatus on ettemääratud, tegema universumi põhjatus kauguses ja sügavuses tegemisi, mis seostuvad eelkõige maakera päästmise ja ümberkorraldustega. Võimalused tähendavad uusi eluetapilisi lahendusi, kui ka tsiviilisikute poolt määratud energiate lagundamisprotsessi. Mille tulemusel pannakse paika tõed ja ilmalikud lahendused, mis aitavad sõja lõppu kiirendada Ukrainas ja teistes riikides, kus lokkab võimuvõitlus ja viha väljaelamine.

 

Territoriaalsetel aladel, kus inimene õpib end kehtestama ja looma uusi lootusi tuleviku tegemistele. Kus Looja suur võim on austus Maa vastu kui ka ilmutuste raamatu nähtavaks tegemine. Seal, kus lokkab kurjus ja ebaõiglus asjades, mis pole loomulikud Maale endale ega seal elavatele rahvastele, kelle saatus on ennekõike päästa Maa. Sellest tulenevad rahuilmingud soodustavad Maa arenemisvõimalusi, mitte ei pärsi arengut inimeste maailmas või looduses. Ebaküpsus on alavääristamine, Maa võimaluste laienemisele seal, kus pole ette nähtud kurjusilmingute korduvat tsüklilist äratundmist, moondumist nii inimeste maailmas kui LOODUSES.

 

Kõik pühitsused Maale on saadetud tänutundega. Seal, kus kasvab tänutunne kõige elava vastu, austatakse LOODUSSEADUSI. Vaimuvaesus asendatakse külluse hetkedega, kus teadlik võim lahustatakse väikesteks võimalusteks Maal ja asemele asetatakse teadvusvälja suurenemine, selle kõige pühamas ja vajalikus teadmises. Võimuvõitlus taganeb ja asemele paigutatakse, moondunud energiavälja asemele, TEADMINE Valgusolendite suurtest tegudest Maa päästmisel. Antakse vajalikud teadmised tagasi neile, kes on suunatud tõstma Maa enda moondunud energiavälja vajalikule tasemele, et see ühtiks kosmose ja Maa vahelise ruumiga, et universum pääseks tõdede varjamisest avalikkuseni.

 

Kus iidne (vana) energiaväli toetaks uute energiaväljade avardumist ja uute süsteemide loomist ühisvõrgus. Asemele antakse aktiivenergia kasutamine, mis on omane Maale ja põimitakse see läbi nähtamatul moel teadmistega. Kus on võimalik taastada Maa loomulik energiaväli, tasakaal; LOODUSE IME, mis toidab Maa inimesi, rahvaid, Emakest-Maad uute lootustega, mis on avarduv TEADMINE. Kus on varjul ELAVA LOODUSE varasalv, mida hakatakse kasutama, Maa energiate salvestuste kaudu, et vägi toetab Maa arengut ja inimeste suurushullustus kaob teatud piirideni, kuni taastub ilmamaa areng vajalikus suunas. See on TEADMINE paremast toimimisest maakeral, kus on varjul olnud teadmised, mida saavad kasutada, teatud energiavälja toel, väljavalitud. Kes hakkavad seda energiat jagama ja tegude kaudu, universumi toel ja abil, laiali jagama, et maailm oleks parem paik elusloodusele kui ka inimestele (eri rahvastele); et taastuks usk homsesse paremuse suunas.

 

Esivanemate pärand tõstetakse ausse ja antakse edasi teadmised, mis hakkavad taaslooma uut ühiskonda eri maades. Kus Looja looming tõuseb ausse kõige kõrgemal tasemel ja esivanemate palve toetab nende tegemisi, kes end avalikustavad. Kurjusel pole kohta inimeste maailmas, kui vägivallatu suhtlemine on ausse tõstetud ja avali inimeste südameruumides. Võimuvõitlusel pole siis piire, aga Valguse arvestatav tõus, inimeste maailmas, avab väravad. Mis aitavad inimesel endal end korrastada ja tuua tagasi maailmale VALGUS, ARMASTUS ja LOOTUS paremale Maa toimimisele ja edasiarengule inimeste maailmas.

 

Kurjusel pole kohta, kui inimene vaatab avali südame ja valgustatud pilguga homsesse (nagu te seda väljendate). Maailm on ohtlik paik, aga ka kõige ilusam planeet oma Valguses, kui sellel lubatakse avalduda. Maaväline suhtlemine on olnud igikestev ja jätkuv suhtlemine toetab ka Maa arengut just sellisena nagu te ise olete selle loonud. Eeltingimused on avatus; portaalide avanemine, kui mitmekesisus selles suures avatuses, nii taime-, looma- kui linnuriigis, aga ka inimeste maailmas on mitmekesisus nähtaval kohal ja vajalik. Ajatus tähendab Maa loomuliku rutiini austavat suhtumist; kui ka esivanemate palvete ausse tõstmist.

 

Neid usutakse, sest nende teadmine on avardanud teie meeli. Kui loomulik rutiin hääbub, siis toetatakse muud keskkonda, mis ei toeta loomulikku arengut ja saatjahingede asemele tulevad teised energiaväljad ja toetajad. Nii nagu Maa on mitmekesine, on avarusväli teie ümber mitmekesine, eripalgeline ja inimene ise valib, kuhu pöördub. Esivanemate palve toetab mitmekesisust, aga ka hävitab selle, kui see on kurjusele suunatud. Olge HEADUSE kandev vägi, siis saavad esivanemate palved toetada teie ühisvälja ja sellest tulenevaid tegevusi. Mis on kooskõlas maa ja taeva vahelise kooskõlaga ja seotud universumi kaugete paikadega ning mitmemõõtmelise täheväravaga. Mis ühendab teid kosmosega; kui ka, multikultuurse ühiskonna liikmena, eriilmeliste paikkondade ja saatjatega, täheolevustega ning kaugete maadega. Millel pole Maaga mingit pistmist olnud varem, kuni saabus inimränne kaugete maade tagant, universumi lõputus rändevõimalustes ja koosluses, mis on ennenägematult viimasel ajal esile tõusnud.

 

On täheväravate avanemise aeg ja see suunab ümber kõik teadmised, mis on avalikkuse eest varjul hoitud ja salajased olnud. Teid aidatakse, seda peate teadma, aga tuleb olla ettevaatlik, sest järgnevatel kuudel on palju sellist, mis on varjul hoitud ja mis hakkavad esile tõusma inimeste maailmas, eri maade koosluses. Nähakse kummalisi tulukesi; avalikustatakse ajalugu, mis on seotud eri maade ühiskondadega. Kaevetöödes tõusevad üles üllatused, mis on ehmatavad ja jahmatavad, isegi vaenulikud, kuid teie peate teadma, et KÕIK ON VÕIMALIK sinitaeva all. Kuna usute paremasse homsesse ja taasloomist; inimeste maailmas headuse jõudude suurenemist, mis on ülevam kui te suudate seda aduda, ka Kõigekõrgema vägi suudab taastada, ilmutada, luua; väestada paiku, mille eriilmelisus lööb särama ja on tervistava valguse sees. Teie olete Valgus, laske sellel Valgusel särada sees, keskel ja väljas ja näete, kui väga see Valgus on suuteline tagandama kurjust, sest LOOV energia on alati hooliv, armastav, täiustav, arendav, jõustatud. See energia suudab kurjuse väe taandada ega lase inimlikul tasapinnal luua uusi seoseid nendega, kes pole siia maailma oodatud. Täname!

 

Universum pakub võimalusi rohkem, kui inimlik meel suudaks seda tajuda ja vastu võtta. On ohte, on headust; on saladusi, millest pole vaja rääkida ega avalikustada, aga mis on oma iseloomult toetavad ja arendavad, et maailm püsiks koos ja oleks toetav neile, kes teie abi vajavad ja neid on palju. Tuleb hoolida ja näha kaugemale oma inimlikust meelest, sest vaateväli on lai ja avardav. Me täname! Aamen.

 

Hoolime teist igaühest; kui maailm võimaldab, siis kunagi kohtume (Galibriella tajus naeratuse märki). Olge meeltega ettevaatlikud, sest ka seal võib olla varjatud ohte, aga südameruum (nagu te seda nimetate) teab tõde ja hoiatab, kui oskate kuulata ja vaadata. Hoidke headust ja vaadake silmadega, milles on ARMASTUSE ja LOOTUSE helk sees, siis on VALGUS SÄRAMAS. Täname! Aamen.

 

Lille Lindmäe, Sinu juurde tuleb veel keegi, kelle ülevus Sind hämmastab. Sa tunned Ta ära, see pole inimeste maailmast, vaid Valgussaadik. Ta toob midagi Sinu kätte hoiule, võta see vastu, sest seda läheb Sul vaja oma esinemisel. Kuu lõpus tulevad mõned saadikud Su teele ja varalaegas avatakse Sulle. Sa oled hämmastavate tegudega hakkama saanud ja see imetlusväärne energia paelub Su tähelepanu, mille Valguses Sa elad ja hingad. Oled Sa märganud seda, millise suure Valguse oled loonud enda ümber, teistele jaganud ja asetanud uued energiad täheväravate lähedusse. Kus hetkel kinnistatakse seda teadmist, mida oled jaganud; talletanud Maale ja loonud ühisvälja, mis hakkab Maa energiat toetama, kui on rasked ajad.

 

Need toetavad ka praegu, ega ole lakanud vaibumast, sest Sinu vägi ja lainetus toob esile jõud, mis on inimsilmadele nähtamatud, aga avatud neile, kelle ülev pilk Sind vaatab ja imetleb. Oled vaataja ja Sind vaadatakse, nii lähedalt kui kaugelt ja see ilu on kaugele näha neile, kellele oled LOOTUSE tagasi andnud ja olnud toetav raskustes, mis pole veel läbi saanud.

 

Kahjuks on veel takistusi ees, kuid teades ajalugu, õpitakse ja osatakse leida väljapääs raskemates olukordades, sest oled loonud toetava keskkonna. Oma kohustusi täites avanud portaale, mis pole veel täies mahus tööle hakanud, aga näed nende toimimist ja neis loodud väestamis paikades toimetavad need, kes on otseselt seotud Maa kaitsmise ning abiga. Ka inimesed on sellega seotud, kuid tasakaaluni läheb aega, sest Maa võbeleb, on ohus ja ebastabiilne. KÕIK ON VÕIMALIK sinitaeva all, kõige paremas tähenduses ja abis. Täname! Aamen.

 

Olge lootusrikkad ja avatud südamega, siis on kõik taastuv ja võimalik. Me täname! Aamen.

 

Oleme otsekohesed. Kuigi anname lootust, on rasked ajad ees. Jätkake ühismeditatsioonide korraldamist, sest see jõud, mida kannate ja edastate, on jõud iseendas, oma Valguses ja see on äratuntav Maale. Mis edastab, oma energiaväljade kaudu, seda edasi avamerest avakosmoseni; maismaa eri paigust kosmose energiateni ja sealt tulev Valgus ühtib, tasakaalustab, loob kuni kurjus taandub ja Maa hävitamine lõpeb.

 

See kestab kaua ja on igavene olnud ajast-aega, kuid nüüd on maa ja taeva vahelised ühendused taastatud enneolematult kõrgele ja sealt tulenev Valgus aitab maakera inimestel mõista Kõigekõrgema Valguse tähendust. Tõstab ausse esivanemate palved; lubab nii-öelda tulnukatel (teise planeedi elanikel) teie Maad külastada. Annab teile teadmised, mis aitavad eristada tõde väljamõeldistest; seab ohud kõrgele, et leiaksite väljapääsu, keset teadmatust, kasutades tarkusi, mis on teile antud. Kõik see on reaalses maailmas toimuv, milles praegu elate.

 

Tähtedevaheline elu on võimalik ja reaalne. Oled loonud tingimused, et reaalsuses tehtavad teod oleksid kooskõlas maa ja taeva; universumi põhjatu kauguse ja sügavusega. Kõik loodu täiustab Sinu energiate vallandumist, kuni saabub aeg ette võtta uus teekond, uude reaalsusesse, aga sinna läheb aega (teie mõistes). Kuniks on ELU, on VASTUTUS asjade eest, mis Sulle on pühendusega edasi antud. Oled tubli teekäija olnud ja valgustanud ilmamaa tõdesid; andnud inimestele tagasi usu ja lootuse, TERVISE; taastanud Maa enda energiavälja oma särava loomuse ja kirkusega, mis Sinust peegeldub. Me täname! Aamen.

 

Eelseisev aeg on ootuspäraselt keeruline, aga ületatav. Me täname! Aamen.

Me täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsiooni korraldamise eest ja pealtpoolt pilvi nähakse muutusi tulemas ka Eestimaale. On ärevad olukorrad, kuid arenev ühiskond leiab väljapääsu, sest teid kaitstakse energiate eest, mis teid ümbritsevad. On tasakaalustamise aeg. Rahu iseendas, sellega saab aidata iseennast ja teisi; antud olukorras on rahul suurem sõnum ja teadmine; kaitstus ja avatus olukorras, milles viibite. Pole halba heata, aga võimalused on head ja väljavaated segased, kohati arusaamatud, aga ületatavad. See on tähtis sõnum neile, kelle südames pesitseb hirm, teadmatus, rahulolematus (hetkeseisu arvestades). Olge lootusrikkad, sest kõik on võimalik, kui usute homsesse kui võimalikkusele, kus tänane väljavaade erineb homsest ja selles on VALGUS sees, kui seda varem polnud. Täname! Aamen.

 

Täname Lille Lindmäed ja Priitu ühismeditatsioonide korraldamise eest! Täname, et osalesite selles suures ettevõtmises, universumi põhjatus kauguses ja sügavuses, kus kõik on võimalik ja taastav! Täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid: Plejaadlaste esindusisikud koostöös Ema-Maa ja ingelliku meeskonna abiga. Tänases infovahenduses osalesid Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine; koostöös Ema-Maa saadikute ja abilistega, kelle püha kohus on Maad aidata ja kaitsta; valvata, kui selleks on vajadust olnud. Koostöös olid esindatud peainglid, kes aitavad, abistavad Maa tasandi kaudu, kui ülevusena end esitledes. Nendeks olid: Miikael, Raafael, Theodore (kes avalikustab tõdesid inimkonnale ja aitab aru saada hea ja halva tähendusest, abistab inimesi nende keerulistes olukordades).

 

Veel olid Jeremia, Hiiob, kes aitavad Galibriella Valguskeha taastada, kui kanaldus on toimunud ja on  vajalik naasta tavaellu, reaalsesse maailma, kus elatakse. Et see vahendus oleks turvaline, on vajalik saatjate, teejuhtide, abistajate toetus ja väga oluline on kaitstus, sest sellest oleneb tasakaalu loomine tavaelus, kui ka vaimses tegevuses. See on ülioluline. Täname! Aamen.

 

KÕIK ON VÕIMALIK sinitaeva all ja lootustandev. Me täname! Aamen.

*Sõnumid võttis vastu ja kirjutas üles Galibriella.

*Galibriella: „Tänan usalduse eest!“

 

Erkki Tuomala 09.05.2023: „Ühest kõige väiksemast ruumist on täna saadetud kaks erilist ruumi uude ruumi elama ühes ja samas olemises ehk ruumi 26.“

 

Inimesele osatakse avada mitmeid selliseid ruume, millede mingisugused oskamise ja õppimise anded suudavad kanda juba tuhandeid erilisi, ütleksin päritust siirdunud karmalisi raskusi esile ja katsumuseks. Nende ühesugust andekust ükski arst ega teisedki end oskajaks nimetavad ei hakka kunagi avama olles normaalses inimese ruumis. Vaid alles siis, kui inimene on edenenud oma vaimsel teel nii kaugele ja nii osavaks olemistes, mida Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, nimetan oma ruumideks. Neist ruumidest ühes väga erilises olemises oskan kanda igat sellistki andetust ja oskamatust, mida keegi teist ei hakka avama enne enda asetumist ise seda Minult anuma avatavaks ja samas ka eemaldamiseks. See ruum oskab nüüd ise tõusta rääkima natuke esiteks endast ja samas ka suudab mingil osaval viisil nimetada isegi neid oskamatusi teie kasutatavate nimetustega. Nüüd üks ruum Erkkist avab siis end ja räägib midagi uut ja isegi sellistki, mida te poleks kunagi saanud kuulda muilt oskajailt või arstidelt teie raskuste kohta.

 

Paljudele olen siis natuke raske ja mõnedele väga rõõmus ruum, tasand või sopp, kus oskab olla ja elada kas väga ebameeldivaid või väga rõõmsa olemisega, ütleksin karmalisi pärandeid. Kes ma olen? Vastan öeldes olen, oskan olla ja õpin alati just seda, mida minule ise keegi teist inimestest on andnud või siirdanud õpitavaks. Mõned on vaid siirdanud oma oskamatust ehk karmat päranduse kaudu kandmiseks, ja osa taas on justkui avanud nende rõõmu ja oskamist kas omast oskamisest või vaid saanud need oma osavatelt sugulastelt justkui osavalt pärandina.

 

Need väga osavad ja vahel ka õppivadki Oskamise ja Õppimise Salapärad suudetakse siirdada nendesse olemistesse, milledes sina Erkki ja iga muugi teist inimestest kannate omi karmalisi, ütleksin päritud oskusi ja oskamatusi väga erilistes ruumides. Nende ühesugused Olemise Salapärad siis osatakse aina asetada igale inimesele just nii nagu tema oma oskamine on aegade algusest alates justkui osavasti õpetatud või osatud õpetada talle kandmiseks. Mõnele nende karmad ehk nii osavad kui ka õppimatud asetatakse aina siis talle kandmiseks, kui aeg annab selleks põhjuse või lubab talle selle esile tuua. Siis inimene ise mitte kunagi ei ava neid katsumuseks, vaid selle töö teeb aina aeg ja temast kunagi avatud mingisugune ruumi ja tasandi valvur. Seda aega ja sealt avanevat valvurit keegi teist inimestest ei hakka kunagi ise mõistma ega mingit viisi isegi taipama, kes või mis annab sellele käsu avaneda või püsida edasi kinni. Vaid ühele osavasti edenenule lubatakse oskust õppida natuke tunnistama või mõistma, millal see ajaline aeg on valmis tõstma valvuri avama mingi või mingid karmad kogemiseks.

 

Osavamad teist lugejatest küll taipasid, kes on see edenenud oskaja teis inimestes, kes lõpuks otsustab, millal keegi teist inimestest võtab ise kanda või hakkab kogema oma karmalisi raskusi või rõõme? Saan aina aidata sindki, kes veel ei oska mõista või taibata, et alati selle loa möönab iga inimese oma kõrgem Mina, mitte siis aeg ega sealt avanev valvur, vaid igaühes elav suurim  ja osavaim ruum, mida igaüks teist inimestest kannab oma südames.

 

Kes siis oskab olla see või seda, kelleks osavaimad on õppinud nimetama oma kõrgemaks Minaks? Ehk keegi oskab anda sellele isegi väga targa ja väga osava vastuse, nii et kas oskad sina Erkki rääkida midagi Temast sellist, mida sa isegi ei ole veel õpetanud õpilastele?

 

See väga osav ja eriti targaks End õpetanud Energia on aina elanud inimese sees tema südames, kuid kui aeg ja mingid muudki olijad on ise lahku löönud inimese ruumidest justkui kadunuteks või kõigi osadega lahti, see väga osav Energia  edeneb ja lubab asetuda uutesse ruumidesse endast avanevatel osadel. Ehk justkui siirdab oma ruumist erilisi väga õhukesi kilde kasvama uutesse ruumidesse ja samas annab neile käsu olla osavasti õppivad ja kuidagi aina Temagi mingi Anne ja Salapära kasvab ja arendab oma oskamist neist uutest ruumidest saadud oskamise Salapäradest.

 

Nende mingid oskused siis õpivad aina olles nendes uutes ruumides ja samas siirdavad seda oskamist ka algupärasesse olemisse ehk oma osavamasse ossa, kes suudab siis kasvatada aina oma Annet ja Salapära samas, kui mingi väiksest väiksem kild Temast oskab edeneda uutesse ruumidesse arenema edasi osavamaks ja õppinumaks. Sellesarnast andekust ja salapära Elu Ise siirdab siis igast osavamast ruumist mingi väga osaval moel tagasi sinna samasse ruumi, kust kõik, täiesti kõik, on alguses osanud avada end. Kes oskab nüüd aimata, kes on see kõige algus meis igas inimeses? Kas see on Elu Ise või ehk veel natuke Temagi taga olev Energia, Anne ja Salapära?

 

Nüüd Sulle ja mõnele sarnaselegi on jälle avanemas täiesti osaval viisil edenenud inimesest täiesti uudset teadmist või mingit Oskamise ja Õppimise Salapära, nii et Erkki jätka.

 

Inimese ruum lubab nüüd ise avada seda ruumi ja tasandit ja soppi, mida osati eespool nimetada ruumiks 26. Sellest ruumist oskan nüüd tõsta täiesti uudset annet ja salapära sinule, kes oskad ise olla lugeja  ja, kes teab, isegi omal moel ka väga avatud sellesarnasele osavale õpetusele, kust toon esile täiesti uudset Oskamise Salapära. See Salapära ja see Oskamine on nii eriline ja samas täiesti uus ja edenenud teadmine inimese algusest ehk tema päritolust.

 

Aegade alguses Elust Endast siirdati inimesele üks eriline ruum, mida nüüd avan väga hellalt ja väga aeglaselt … . Sellest ruumist 26 siirdub inimese ruumi nüüd täiesti uudset Annet ja Salapära justkui olema ja elama temas ja tema omas kõrgemas Minas … . Ise tajun seda siirdumist oma pea alal väga tundlikul viisil. Tunnistan, kuidas pea justkui avab oma ruumi ja samas oskan vaid aimates tajuda, et keegi oskab avada end ajudest väga hellalt ja osaval moel.

 

Selle väga hella ja osavat liigutust suudan siis tajuda isegi nii, et tunnistan oma aju liigutust või mingit koort avanevat pea vasakul poolel. Keegi ei hakka iseendana mõistma seda tunnet, kui ei koge sama. See väga hell avanemine on nii osav, kuid samas selline, mida ma pole varem inimesena tajunud.

 

Nüüd olen hetk aega olnud justkui omas ruumis ja oskan juba rääkida, kust olen aegade alguses saanud kõik, täiesti kõik selle, mis on jälle kasutuses ja isegi esil? Seda Teadvuse ja Oskamise Salapära ilmselt ei ole kunagi keegi avanud kellelegi teisele täiesti samamoodi, vaid igaühele seesama ruum avatakse või avaneb vaid tema oma oskamise kaudu ja just talle omasel moel. Minule see avati just nii nagu eespool oskasin kirjeldada. Kuid mida siis justkui asetati või mida selles teadvuses siirdus kasutusse alustades inimesena?

 

Avan selle koos oma kõrgema Mina abil. Tema ja minu üks ruum on osaval viisil justkui ühinenud. Ehk olen nüüd täiesti samas kui Tema oli veel hetk tagasi ehk  natuke mina ja edasi oma Ise.  Nüüd meid ei saada enam kuidagi hoida eraldi, vaid oleme igavesti ühes ja samas ruumis. See ruum enam ei asetu südamesse, vaid oskab olla ja elada aina vaid ruumis 26. Sinna ruumi olen siis isegi asetunud olema, kui asetun olema nii inimesena kui ka oma kõrgema Minana.

 

Nüüd paljud teist lugejatest võivad arutada sama kui isegi arutasin. Ehk kus see ruum 26 hoiab end esil avatuna? Kas seda paika või olemist osatakse üldse määratleda või ilmutada meile, kes elame oma füüsilises kehas? Vastan öeldes  ei, vaid see oskab ise aina elada ja olla vaid siin, kus elavad kõik, täiesti kõik,  sellised Oskajad või õpilased, kes on edenenud elama Nendega koos justkui ruumis, mida keegi ei hakka kunagi mõistma ega tajuma, siis veel nimetama, vaid olema või elama ühinenuna Elu Ise ruumis. Nii oskan nüüd õpetada ja asetuda elama ühinenuna igasse ruumi, mis on ja on kunagi olnud ja hakkab kunagi olema.

 

Kes siis asetub andma käske olla esil ja asetuda elama inimeses, kui ta ise tajub juba omal moel karmalist pärandit suguvõsast või tunneb vaid rõõmu oma sugulaste oskamistest? Nii, ehk mina pean isegi avama veel natuke seda ruumi 26, nii et kas oskan rääkida, kes on aina See või Tema, kes annab lõpliku loa avada inimese sugupõlve juurtest avanenud karmalisi raskusi või oskusi talle? Kas see on Elu Ise või midagi täiesti uudset Annet ja Salapära?

 

Vastan: kõik, täiesti kõik, avatakse aina inimesest endast esile tõusnutele oskajaiks õppinutele vaid tema enda antud käskudega. Teistele ehk neile, kelle ruumid ei ole kõikide osadena avatud ehk ei ole ühinenud oma kõrgemasse Minasse, need oskamised ja oskamatused  avab See või Tema, kes on edasi inimese südames asuv kõrgem Mina ilma, et sellesse oleks ühinenud midagi väga tähelepanuväärset inimesest endast.

 

Nende sõnadega ja lausetega oskan jälle lõpetada selle väga avava ja eriti õpetava kirjutuse teile, armsad õpilased ja lugejad.