Pühapäevased otseülekanded
juuni 2021

Pühapäev,
13.juuni 2021

Vestlus otseülekandelt:

Osalejate arv: 211

Lille Lindmäe
Videomeditatsioon 13.juuni 2021 

Erkki Tuomala kanaldus 05.06.2021:
Erkki kaudu on meile korduvalt räägitud, et iga inimese keha on üks ruum. Sellele lisaks on keha läbivates ja ümbritsevates energiaväljades palju tasandeid, ruume ja soppe mis pole tavalisele silmale nähtavad. Nendes peitub igal inimesel avastamata andeid ja oskusi ja nendeni jõutakse vaikuse hetkedel enda sisse vaadates.

 

Olles avatud uutele oskustele, tekivad teis rasked küsimused või mõtted:
Kes sa oled ja milliseks oskaksid edaspidi end tõsta, kui rääkida neist uuematest ruumidest? Kas sa polegi juba oskuslik, kui suudad end asetada mingitesse muudesse ruumidesse või tasanditele mõneks väiksekski hetkeks?

 

Oletan, et mõtled sageli nii, kui suudad olla lahti ajast või edened samade ruumide lähedale, kuhu oskan ise liikuda. Meis inimestes on palju selliseid ruume, tasandeid ja soppe, milledesse keegi ei ole asetunud pikkadeks aegadeks, vaid ainult hetketi.

 

Toon nüüd mõned neist esile nii, et paljud sellisedki lugejad, kes ei oska asetuda sama oskuslikul viisil, mõistavad, et Elu ise asetab neid ruume edaspidi üha sagedamini ennast õpetavatele inimestele, kes tahavad edaspidigi oma oskusi kasvatada, olla ja õpetada endale üha suuremate maagiliste oskuste esile tõstmist neist ruumidest. Alustan kõige üldisematest.

 

Kui aeg suudab esiteks eraldada end ja hetke järel eraldame selle teisegi osa, mille nime kellelgi ei peaks olema põhjust kunagi kirjutada ega öelda ega püüda mingilgi viisil isegi mõelda, siis meis inimestes avatakse üks võib-olla kõige suurem ja oskavam ruum. Siis see on ruum, kuhu tõuseb see meis peidus olnud uus ja täiesti eriline Energia, Anne ja Oskus ehk siis inimese kõrgem mina.

 

Selles ruumis oskate seda nüüd igaüks endale avada, kuigi see on veel paljudes täiesti vaikselt või natuke koomas või täiesti vaikses ruumis. See kooma sarnane ruum hoiab seda oskajat täiesti lahti ajast ja ka sellest mustast poolest ehk meis endis elavast raskest ja väga ebameeldivast olendist. Nii see end avanud must Energia edaspidi vaikuse olukorras kas eemaldub või hoiab end peidus inimeselt endaltki.

 

Need oskuse salapärased olemised on igas inimeses ühtmoodi kas peidus või natuke avatuna.
Kui see ruum suudab end avada hetkekski, siis oskuslik pool ehk see just natuke ärganud oskaja teis inimestes suudab juba ise rääkida, kes ta on või kelle ruum teist enese avab? Paljudele see etapp ei avane kunagi, sest inimese oma oskus pole seda mingil viisil aidanud ärkama. Miks see siis avatakse vähestele?

 

Mitte nii väga vähestele, kui vaid inimene ise suudaks Seda aidata ärkama. Kas See on siis mõnele oskajalegi väga haruldane, kui see kõnealune Energia ärkab oma oskusega või inimese abita? On, sest mitte kunagi see kõnealune Oskaja ei suuda avaneda, kui me ise vähegi ei aita seda ärkama. On vaid üks moodus, mis äratab seda ilma, et inimene ise seda avaks kuidagi. See üks ainus on alati Elu ise, kes seda suudab.

 

Millal see kõige Suurem ja osavaim Energia siis osaleb meis peidus oleva Energia äratamisel? Nüüd annan ühele hästi oskavale poolele rääkida, millal see Suur Energia avas minust selle värava või mingisuguse takistuse Temale?

 

Tänan, tänan, tänan. Oskan ise asetuda rääkijaks ja samas oskan avada sedasama väravat aina uuesti ja uuesti, kui alul hoian seda natuke avatuna ja samas ka natuke kinni. Miks siis Elu ise avas Minule selle ukse või värava, kus hoidsin end vaikuses või kooma lähedases olukorras? Oskan jälle avada selle kitsa ukse või värava nii, et suudan tõsta end esile ja olla natuke mujal kui selles väga väikeses ruumis. Nüüd olen avanud uue ruumi ehk pääsen justkui välja ja samas suudan rääkida sellest väga erilisest juhtumist.

 

Juhtum oli üks Erkki ammune kogemus. Erkki läks hommikul tööle ja seal talle äkki öeldi, et mine kohe koju tagasi, su kodus on tulekahju oht. Erkki ei saanud aru, kes teda kõnetas. Ta läks kohe koju tagasi ja avastas, et abikaasa oli unustanud vana triikraua vooluvõrku. Erkkit hoiatati ja ta päästis tänu kuuletumisele oma kodu tulekahjust. Järgnevas lõigus antakse nüüd, palju aastaid hiljem, teada, et Erkkit hoiatasid Looja ja Elu ise.

 

Isa või Looja ja see Vanaisaks nimetatud Elu ise oskavad aina näha kõike, kus te inimesed kunagi olete. Nii suudan avaneda sinna ruumi, kus sina Erkki hoiad end mingil viisil ka tulevikus. Isa ja Vanaisa ehk Looja ja Elu ise vaatasid selles ajalises ajas, kuhu sind Erkki osati mingil salapärasel viisil juba asetada. Isa ja Vanaisa nägid üht väikest hetke tulevikust esile tõusmas.

 

Selles nägemuses Nad tajusid tuleviku ruumi ehk seda, missugune oht sind varitseb, kui sa mingil viisil ei takista seda. See ruum on mingil viisil väga ohtlik ja isegi niisugune, kuhu inimesi üldiselt ei saadeta. Sind äratati seda takistust eemaldama ehk väga oskuslikult äratati sind rääkides sulle suurest ohust. Millisest ohust? Tule ohust.

 

Niisugune oli see Looja ja Kõrgeima hoiatus Erkkile, mille tõttu ta päästis oma kodu tulekahjust.
Minulgi on hoiatavaid ja täpselt juhatatud kogemusi olnud. Arvan, et teistki paljudel. Nende eest tuleb olla tänulik. Selliseid hoiatusi antakse tulevikus aina rohkem ja neile tuleks alati reageerida.

Tahhüonide ruumi
ühine energiaseanss ja meditatsioon
iga päev 22 minutit kell 18 ja 23
kliki pildil…