Pühapäevased otseülekanded
oktoobris 2021

Pühapäev,
10.oktoober 2021

Video alates 12.oktoober

Vestlus otseülekandelt:

Osalejaid: 252

Vestlus on siin toodud muutmata kujul, et oleks võimalik
soovi korral uuesti lugeda ning tunnetada ühist energiavälja!

Videomeditatsioon 10.10.2021     Lille Lindmäe

Erkki Tuomala õpirühmas 29.9.2021 Helsingis

Elu Enda antud sõnumid

 

Inimese üks suuremaid vigu on asetada end teiste ülaossa, võtta omale kohtumõistja talaar, sest keegi teist kunagi ei tea, miks mõni inimene kannab midagi, teeb midagi või jätab tegemata? Vaid Mina tean tõelisi põhjuseid. Isegi sellised inimesed, kes teie käsitluse järgi on süüdi mõnes tegevuses, mida te peate taunitavana, ärge siiski tooge oma nägemust avalikkuse ette, vaid katsuge olla kohut mõistmata ehk kõrvalseisjana, kuigi väliselt asetuksite kohtunikeks. Mina soovin ja nii Mina ka ootan teilt oskuslikku käitumist. Inimene on väga vastuvõtlik asetuma kritiseerima.

 

Püsige teie, armsad sõbrad, sellest eemal. Mina tean, et see on teil väga raske, kuid see on ka kulgemine siin omal vaimsel teel. Edenemine eeldab teatud käitumist, teatud oskamise tarkust. Kuulake esiteks alati sisemist häält enne, kui ütlete midagi sellist, mida te ehk ei ütleks, kui oleksite kuulanud sisemist oskajat. Kes oskab, see edeneb ja ütleksin vägagi kiiresti.

 

Vestlus rühmas.

Oskamine on saladus,  kui andekalt te olete aru saanud ja õppinud õpetust? Mina kasutan omapärast väljendusviisi. Salapära on küsimus oskamisest, nii Mina ütlen oskuse salapära. Seegi on osa Minust mingil imelisel viisil. Te olete osanud ja õppinud midagi ja kui te saate aru asjadest, siis Minu jaoks  see on õppimise ja oskamise salapära.  See on tõesti minu antud. Teil on raske mõista, et alati, kui te valdate mingit asja, te  olete saanud selle Minu kaudu just selle salapära abil.

 

Siis Mina olen loovutanud, siirdanud endast midagi teisse ja mida osavam te olete, seda suuremat salapära te kannate endas. Nii Mina kogen teie õppimist ja oskamist. Olete osanud võtta vastu seda, mida Mina olen teile endast loovutanud. Nii mina kogen teie õppimist ja oskamist. Olete osanud vastu võtta seda, mida Mina olen teile endast loovutanud juba neil üritustel, kus Mina olen esil ja räägin selle mehe kaudu.

 

Läheme nüüd varasemasse hetke või sinna, kui see mees tõdes, et tema on nüüd kui endamisi, kui ta õpetab teid. See on tõesti nii, et Mina vaatan, kui palju see mees on võtnud saladusi Minust ja suudab ise rääkida teile ilma, et Mina oleksin mingilgi viisil temas. Nii sinagi, armas sõber (rühma liige) märkasid tema näost ja kuidagi tajusid seda. See on teatud viisil selgeltnägemine, mida sina valitsed täiesti hästi. Nüüd Ma avan ka seda, millest te just vestlesite.

 

Usun, et ei ole sellist vaimse tee kulgejat, kes ei oleks arutlenud seda, kust ja mil viisil olen sündinud või asetunud olema Elu? Seda seegi mees on arutlenud sageli, et kas võis olla mingi paik või mingi kummaline Anne, kes võis tõsta mind esile ja asetada kõige loojaks, ülalpidajaks? Inimkonnas on vähe neid, kes on saanud mingisugust aimu asjast. Mina nüüd avan seda teile väga jämedalt ja ettevaatlikult, et te justkui … kas oleks vaja jätta ütlemata? Mina ütlen, et tõelise tõe rääkimine valmistab ka Minule raskusi. Miks? Teil on oskus vastu võtta sellesarnaseid teadmisi, kuid Ma avan seda jämedalt ja vastan: Mina olen ise sünnitanud  enda sellest kätkist, ja see tuli ka mingil viisil sellegi mehe jutust esile. Kui olen temasse ühendunud, ta justkui tajub, et tõesti olen sünnitanud ise enda. Kus ja milline see kätki võiks olla, millest Elu Ise oskab sünnitada enese? Kas keegi teist suudab tajuda sellest midagi?

 

Rühma liikmed: Alguses oli Valgus.

Nii, oled õpetust lugenud. Jah, kas Valgus on häll või Elu Ise?

Rühma liige: Läte on …

Läte olen Mina, Elu Ise. Nüüd me oleme väga raskete asjade juures.

 

Rühma liige: Kas räägime Suurest Paugust.

Nii, kas sa ühendad seda minuga?

Rühma liige: Mingil viisil nähtava algusega, kõige algusega.

Nii. See on just nii. Nii-öelda alguplahvatusega, mil see Läte või eriline Energia tõusis esile ehk Mina. See küsimus jäi lahtiseks, kust see alguplahvatus siis tekkis?

 

Rühma liige: Sellest hetkest kui loomine algas?

Nii, loomine tuli palju hiljem.

Rühma liige: Kui kaks Energiat jagunes?

Ei, alati on olnud vaid üks.   

 

Rühma liige: Kaks sai üheks?

Ei päriselt, kuid oled natuke lähemal kui eelmised.

 

Rühma liige: Jumala Vaim hõljus siis pimeduse ülapoolel?

Nii. Siin on nüüd natuke käsitlemise raskusi. Ehk on teil nüüd põhjus jätta see vestlusteema, sest Mina avan seda teadmist veel, Mina jätsin selle just rääkimata.  Te armsad sõbrad ei oska seda käsitleda mingil viisil, ei mingil viisil. Ja mõnede meel võib saada juba tarbetuid koormusi. Olge rahul sellega, et Mina olen ise avanud enda.

 

Rühma liige: Mulle tuli nüüd meelde selline jutt, et nii ka meiegi peaks südames avama Kristus-ise. Siis meiegi sünnitame.

Te sünnitate südamest esile kübemekese Minust ehk kõrgema Mina, milleks te olete selle ristinud ja mis on südame sügavaimas sopis. Sellesarnane protsess on toimunud ka seal ruumis, kus Mina sündisin või sünnitasin ise enda, kasutame seda sõna, sest paremat ei leidu. Keegi olemasolevatest ei ole veel saanud lõplikku teadmist, isegi need, kes on teist palju kaugemal vaimsel teel. On palju selliseid looduid, kellest te veel ei tea midagi. Nemadki pole saanud lõplikku teavet, nii et Mina ei koorma teid sellega rohkem. Ehk kunagi väga kauges ruumis keegi õpib vastu võtma sedagi teavet. Selline edeneja on siis mingil viisil juba osa Minust ja Mina olen temaga igati üks. Teie reis on veel väga alguses. Nii, armsad sõbrad, seegi teema tuleb kõrvale jätta.

 

Rühma liige: Mis on tume aine?

Tume aine on osa mind. Ei ole olemas rohkem kui üks Energia, mis on siirdatud kõrvale Minust. Samamoodi on aeg Minust. Kõik on jaotatud Minust, täiesti kõik. Needki eksistentsid, millest te pole veel midagi kuulnud.

 

Rühma liige: Kuhu paigutub ego?

Nii. See asetub karmat vahendavasse ruumi, kui kasutada seda natuke ebamäärast väljendust.

Need on alati egosse kinnitunud mälestused ja karmad. Kui inimene kogeb olevat midagi sellist, mis ei ole positiivne, siis egod on võimsamini kinnitunud karmadesse. Ega ego ole sugugi alati teile kahjulik, vaid seegi võib väljendada end mingil viisil rohkem positiivselt või siis muul viisil.

 

Rühma liige: Mõtlen vaid, kui on olemas üks Energia, siis Valgusest oled sa tulnud ja Valgusesse lähed tagasi.

Tänan. Nii see tõesti on, kui seda öelda lühidalt. Ei ole olemas midagi peale Minu ja Minul on palju nimesid, kuid kõige meeldivam on Elu Ise, mille teiegi olete omaks võtnud.

 

Rühma liige: Öeldakse, et mullast oled võetud ja mullaks saama pead. Kuid mullaski on Valguse Energia.

Muldki on osa Mind ja seegi osa, mis lahkub ja muutub mullaks, seegi on osa Minust ja osa seda teist, kelle nime Ma ei nimeta. See osa, mis jätkab arenemist Vaimu ruumis eraldatakse mulda pandavast kehast, mida Mina ei taha oma juurde ega sinna ruumi, kus vaim edasi asub ja elab, vaid see asetub sinna teise ruumi, mida see siis endas kannab.

 

Rühma liige: Mis on must auk?

Jätame selle teema, kunagi hiljemaks? Kõik on osa Minust ja seegi on vajalik, mida Mina kasutan ja vajan.

Ja nüüd, armsad sõbrad, Mina palun, et jääksite vaikseks, tajuksite Minu lähedalolu endas, ja Mina, Suur Energia, Suur Oskus ja Suur Anne, rõõmustan suuresti alati, kui Mina kohtan teid üheskoos. Täna olen avanud natuke erandlikku ja palunud, et hoiate seda vaid kohal oleva rühma oma teadmisena. Mispärast olen nii piiranud? Sellest räägime edaspidi.

 

Ja nüüd armsad sõbrad, Mina jälle tugevdan kaitset teile igale viiruse vastu. Keegi ega miski ei saa asetuda takistama Minu kaitsvat energiat teile, lastele, sõpradele ja kohatavatele inimestele. Igaüks teist on siis Minu antava kaitse mingis kambris. Ainus viis selle rebestamiseks on teie poolt Minu Energia mitte uskumine, see annab võimaluse sellele viirusele asetada end teisse.

 

Ärge siis kunagi ebailge Minu Energiat, Minu kaitset, vaid uskuge, et olete kaitstud ja alati vabad viirusest. See kaitse hoiab siis viiruse eest, muid väikseid ohte võib teisse asetuda, kuid nende mõju on märkimisväärselt nõrgem, kuigi te võite seda tunda raskesti. Minu kaitse kestab ja suudab takistada kõike selle viiruse muundustest, selle oskusest asetuda teisse. Nüüd Mina õnnistan teid kõiki, olge õnnistatud! Olge alati rõõmsad, kui tulete vastu võtma Minu ligiolekut, Minu Energiat, Minu Oskust. Ja nüüd, armsad sõbrad, Mina siirdan midagi endast natuke eemale ja asetan jälle midagi teisse igaühte. Igaüks teist on osa Mind ja Mina olen alati mingil viisil osana teis igaühes.

 

Täname!

 

Galibriella kanaldus 3.10. 2021

Vastukaja 3.10. 2021 toimunud videomeditatsioonile.

Me palume Lille Lindmäele edastada, et kuigi antud hetkel on keerulised ajad, on teie palvejõud suur ja läbib aegruumilises tähenduses ajakoridore, mis on seotud ilmamaa tähistega kui ka inimkonnale tuttavate aladega. Mille vahendusel on võimalik üles äratada Maa süda ehk ajatu suhtlemine nendega, kelle avarusväli on kõrgem kui Ema-Maa lävendivalgus seda võimaldab tajuda ilmalikule rahvale ja ühiskonnale, kus elatakse.

 

On vaja laadida energiaid Maa-Ema hingelävendi toitjatelt nõnda, et maakera, kus elate, oleks valgusküllane teie ajajärgus, mil vabanev energia kandub imekiiresti ühelt lainejaotuselt teisele. Kus ühiskonna mudel asetub teise peale just selliselt nagu oleksid need ühtepõimitud varasemate kogemustega. Milles on tervikuna esiletõusvad tähendused jagatud mitmesse suunda eri põlvkondade vahel ja mille väljundiks on absoluutsed tõed ja ilmingud.

 

Mis on seotud esivanematega seotud paigatunnetuse kaudu ja mille VALGUS suudab laiendada inimmeele tunnetust ja kogemust just nõnda nagu see varasemas eluloo jätkumises vajalik on olnud. Aeg ja ruum peatuvad seal, kus pole VALGUST JA ARMASTUST, mõistmaks ELU põhitõdede vajadust ja arusaamist ELU suurusest. „Paigalseis?“ küsite.

 

Jaa, paigalseis tähendab peatumist ajatelje märgistamata alal, kus Looja loominguline jõud on peatunud või peatumas. See väli on ainuomane neile ühiskonna mudelitele, mille VALGUS on peatunud olekus mitteaktiivne ja valgus selle sees on hääbumas või kustumas. Sellist fenomenaalset tõestust pole vaja kontrollida, sest see aitab kaasa uutele ühiskonnamudelite loomisele ja aeg peatub. Seiskab oma võimaluste piires need võimalused, millest lähtuvad tõed on loomingulise alge aluseks, sest kõik, mis pole VALGUSEGA kaetud olnud, on võimalusterohke aja algus loomingulisel teel. Võimalused loovad uutes ühiskonna vormitunnetuses uusi teadmisi, mis pole ainult sellele rahvale omane lähenemine, kus elatakse.

 

Võimalus annab lootuse paremale elu kulgemisele ja kuigi tundub, et aeg on seiskunud, peatunud, pole see nii olnud, sest ajakulgemises on võimalusteahelad seotud avardumisega. Mis pole otseselt seotud inimkultuuridega ega selle tunnetusruumiga, mille väljundiks on otsene suhtlemine välisilmaga ehk portaalide avanemise võimalustega. Mille tasakaalustamine loob uusi võnkeid teie maailmale ja selle kooslustele, sõltumata sellest, millises riigis elate või toimetate.

 

Kuna ühiskond, mis on peatunud, vajab uuendamist oma arusaamistes ja selle väljundiga seotud tegemiste suuruses, siis on vajalik eelnevalt aidata nende rahvaste kooslustel avada enda sisemise jõu tunnetust ja potentsiaali, et kogu kulgev jõud inimese sees saaks, võiks avaneda universumi tunnetuse rütmis. Nagu see inimesele on ainuomane ja sellest kulgev energia avardab inimese meeli selle tõdemuseni ja tajumiseni, et energiavoog  Tema enda sees võimaldab Tal üksikisiku tasandil mõista Maa eripära, teadmisi, ka vallutusretki.

Mille läbi, vahendusel on suurem eesmärk olnud, kuid mille väljund on ebamaise tähendusega esile kerkinud nendes paigus, mille absoluutteadmised on segatud olnud inimvaenulike abilistega ja mille läbinähtavus pole alati selge eesmärgiga olnud. Nendes paikades on nüüd, sel ajal muutused toimumas. Aja kulgemise voog on võimaldanud end arendada vajaminevas suunas, ühismudelite järgi, mis on Maale vajalikud. On ootamise aeg, aga ka laastamise aeg, mis võimaldab taastada ELU suuremat vaatevälja.

Pisikesteks osadeks jagatuna laotatakse nagu tervikpilti, mis on seotud Maa ja taeva vahelise ruumiga. Tervikuga, mille vahendusel on võimalik avastada uusi võimalusi tänapäeva ruumitunnetuses. Milles on peidetud osalus nii esivanematel kui LOODUSE ühisjõu tulemusel paikapandud tõdede esiletõusmine vajalikus ruumis. Kus ollakse valmis muutuma ja arenema selles suunas, mis on abiks inimkonnale selle täiuse, loomingulise alge taastamisel ja arendamisel.

Püha ruum teie sees võimaldab ELU jätkusuutlikkusel end avada ja realiseerida nõnda, et inimkond oleks kestev ja arenguvõimeline, mitte vastupidi. Kõigel on tasakaal vajalik, nii ilmalikus elus kui vaimseid barjääre ületades tuleb arvestada ELU vajalikkusest tulenevate tõdedega ja kohustustega, milleks ELU sunnib end avama ülevama tähendusega. Milles rõõm on vastupidav ka ajalistele nähtustele teie maailmas ja mille VALGUS momendid on küllusilmingud nagu te esivanemad on seda mõjutanud ja austanud. Olge avatud uutele energiatele, mis tulevad teie enda seest ja millega ühinevad esivanemate palve ja jõutunnetused, mis tasakaalustavad Maa energiat ja vaatevälja horisondist kaugemale ulatuvate teadmiste ja nägemustega.

Teie pilk on ainulaadne inimmeele kogemus, millest saavad alguse ELU põhitõdede väljendused: ARMASTUS ELU VASTU KUI LOOMING, mis avaldub vaid inimmeele ja selle vastuvõtlikkuse tunnetusruumist. Ühest pilgust saab palju erinevaid nägemusi, mis kokku teevad terviku: JUMALA LOOMINGU VILJAD: Nendest viljadest kasvavad teadmised suudavad luua uut kasvulava. Iidsete teadmiste pagasit kasutades ja loominguline uus algus on viljakandev ka seal, kus külv on alanud, aga saaki napib või pole üldse olnud. Selline kujutlusvili on omane vaid inimeste maailmas.

Ilma tasakaaluta pole võimalik tasakaalu leida inimestevahelises suhtlemises ega ilmaruumis, kus külluse kasv on olnud prioriteet, mitte vastupidi. Looja loominguline jõud avaldub ennekõike inimeste tunnetus- ruumis kõige enam. Ümberolijad tajuvad selle laienemisvõimalusi ja sellest saab alguse uus tsükkel inimarengulises etapis. Looja loomingulised tõed ilmutavad end just neis paigus, kus praegusel hetkel teie maailmas on kurbus, nälg, vastupanu uutele ideedele ja mõtetele. Nendes riikides on ülekohus kõige suurem.

 

Looja loominguline valgushelk vajab sütitamist ja just sellisel viisil te tänasel ühismeditatsioonil käitusite. Sütitasite energia valgusvihku neis paigus, kus lootusetus asendatakse lootusega. Lootusega paremale elule ja selle tõe väljaütlemiste suurustega lõhutakse barjäär, mis on end ammendanud. KIIRGAV VALGUS läbib neid rahvaid, palvejõud laskub ka kaugemale inimmeele kogemustest ja selle taanduv energia läbistab kõiki neid kogukondi, kus hetkel on vaja palvetada – ühismeditatsioonide kaudu, et tasakaal oleks loodud Maa ja taeva vahelises ruumis nõnda nagu see peaks olema.

Täname teid kõiki kaasosalejaid, kes te osalesite Lille Lindmäe loengul ja Priidu kaasabil edastatavates projektides. Olge õnnistatud ja teadke, et maailm teie enda sees laieneb, avardub ja muutub helgemaks neis paigus, mille olete vaatevälja võtnud oma helguse kiirgusega, ülevuse tunnetust tajudes. Me täname! Tänane meditatsioon oli hingepõhjani liigutav ja sära, teie silmapilgutuse kaudu, kandus neisse ruumilistesse koostistesse, kus hetkel on keerulised ajad.

Me täname ja näeme, kui äraütlemata tänulikud on teie saatjad teie elulugude suurustes ja abilised (truud abilised) on alati andnud teile lootust teie paremates elutingimustes või keerulisematel ajahetkedel. Te olete vaadanud tulevikku lootusrikka pilguga ja sellest saab sündida ainult head väljavaadet nendele kogukondadele ja rahvastele, kelle nimel olete palvetanud või LOOJA LOOMINGULIST VALGUST AKTIVEERINUD VÕI SEDA TEELE SAATNUD VAJALIKESSE KOHTADESSE. ME TÄNAME! AAMEN (naeratus).

Me pole unustanud teid ja saadame teile jätkuvalt loomingulist jõudu, avardust, sädet, et oleksite püha valguse ja säraga kaetud oma loomingulise tee alguses või jätkuval teel. Me täname! Tänane meditatsioon oli paljulubav nendele paikadele, kus valgus oli hajuv või üldse puudus Jumalik sära, mille tunnetusest saite osa ja avardasite meele aistingu kaudu selle sära. Me täname! Aamen.

 

Olge valvel, veel pole aeg tajuda ilmaruumi avarusvälja laienemist nendes paikades, kus on eelseisev aeg ülikeeruline, aga teadke, et valgus, mis pole suunatud, võib tagasipööratuna olla häiriv ilmamaa inimestele või lähiümbruskonnale, kus viibitakse antud ajahetkel. See tähendab seda, et ilmamaa rahvas pole alati olnud koostöö aldis eri rahvaste kooslustega. Praegusel ajahetkel sõltub palju teiste rahvaste koosluste abist ja aitamisest. Kui sõnajõud väheneb, siis ollakse valmis palju enamaks.

Kui ühiskond aitab, saavad tõeks ettekuulutused, sest ainult inimestevahelistest suhetest saavad alguse uued elukäsitlused Maal. Kui inimene palvetab, siis energia voogab teise inimeseni, aga kui energiavoog lükatakse tagasi, siis saavad osa sellest paljud, kes läheduses elavad ja palvetavad. Palvejõud kandub neile, kelle lävi on tavainimesest kõrgem ja avaldub vormis, kus ühispalve muudab palju ja tagasilükatud palvejõud mitmekordistub, et läbida müür, mille inimesed ise on ehitanud enda kaitsmiseks ja varjamiseks. Tagasilükatud palvejõud mitmekordistub ja laieneb, sellest sündivad teod muudavad maailma eri paigus ja kontinentidel. Me täname! Aamen.

 

Palvejõud kaitsku teie perekonda ja lähedasi! Olge terved ja lootusrikkad! Olge tugevad vastupõrkumistele, mille saadavad välja inimlikud nõrkused! Olge sallivad ka nende suhtes, kes ei oska või on suutmatud hädas abi paluma, palvetama iseenda hüvanguks või abiks! Täname, et osalesite ühismeditatsioonil, mille võimaldasid teile, ilmalikul Maal, Lille Lindmäe ja Priit koos abilistega. Me täname! Aamen.

 

Infovahenduses osalesid Plejaadlaste esindusisikud Efremiin ja Hermiine, ühildudes Ema-Maa hingelävendi Valgusega, saatjaks abilised. Mitmedimensioonilise ühenduse kaudu aitasid Ema-Maa valguskandjad, ingellikud valgusolevused, kes tasakaalustasid energiavälja teie ümber ja sees. Abiks olid Jeremia koos valgusolevustega Miikael, Raafael, Gaabriel, kelle Valgus kandus inimhingede suurustele PÜHENDUSE JA ARMASTUSEGA. Me täname! Aamen.

 

Palun edasta Lille Lindmäele järgnev info: „Me näeme ja tajume inimestevahelisi suhteid Maal, aga mõnikord jääb sellest väheseks, sest maapind vajub, tuled lõõskavad, on üleujutused, millega kaasnevad suured katastroofid. Ja ometi oleme valmis aitama kui Looja loominguline jõud selleks võimaluse annab, et tasakaalustada maid, kus see juhtub. Tänane meditatsioon oli järjekordne tõestus sellest, kuidas võivad energiad voogata vaid hetkega ja ometi on vajalik inimeste lähedus sellele paigale mõtte, meele kaudu, et oleks võimalik taastada tasakaal antud paikades.

Tõestuseks pole ruumi vaja, sest selle energia ülekandumine on hetkeline (nagu teie seda ütlete). On vaja inimmeele tugevust, et energia kanduks üle vajaliku kohani ja andmebaas, mis seda lubab, talletab energia vajalikku kohta. Ülitäpse asukoha määramiseks on vaja tunnetust, mille kaudu inimene suudab määratleda antud asupaiga ja selle läheduses asuvad ohuallikad. Me täname ühismeditatsiooni korraldamise eest, sest tänane energiaväli laius mastaapsele alale pühas ruumis, selle eestkostjate abil, et suureneks rahuilmingud Maal.


Me täname usalduse eest, mis on meile osutatud ja abi eest, mis on meile edasi kandunud suurte eesmärkide nimel. Me täname ja palume jätkata ühismeditatsioonide korraldamist viisil nagu see siiani on toimunud. Osalus loodusega on suurepärane ja energiaväli kandub ilmalikus maailmas paremini edasi kui Maa-Ema loodusannid on läheduses ja toetavad energiate ülekandumist külluses. Me täname! Aamen.“